Sett opp en forretningsmodell

Sett opp en forretningsmodell

Produktet eller tjenesten deres begynner å ta form. Men hvor passer det inn i det større bildet? Hvordan skal dere ta det ut til kunden? Hva trenger dere for å gjennomføre utvikling og drift? Mangler dere for eksempel noe kompetanse eller utstyr – og skal dere i så fall bygge opp dette internt, eller sette det ut?

Denne fasen handler om hvordan forretningsmodellen skal se ut – og hva som skal til for å realisere prosjektet.

Formuler et verdiforslag

Vi har nå snakket mye om målgrupper, behov, idéer og prototyper. Det er på tide å formulere hvilken løsning vi er i ferd med å utvikle. Formuler et verdiforslag etter følgende mal:

Vi hjelper (målgruppen) med å (løse problemet) gjennom å levere (løsning) som bidrar til (fordeler for målgruppen).

Se metodekortet du kan laste ned nederst på siden for mer om hvordan du formulerer et verdiforslag.

Bruk Business Model Canvas-metoden

La oss nå se på forretningsmodellen. For å sette dette arbeidet i system, bruker vi her metoden Business Model Canvas (bokstavelig oversatt: «forretningsmodell-lerret»).

Her tegner du opp et kanvas etter bestemte regler. Dette angir hvilke ulike komponenter som må på plass for at du skal lykkes med å realisere løsningsforslaget ditt (prototypen). Selv om du kun har en prototype, bør du likevel tidlig evaluere hvordan prototypen kan la seg realisere, og hvilke komponenter som påvirkes for en mulig realisering.

Kanvaset er en flate som er delt opp i ni bokser, hver av dem øremerket til et tema: Målgruppe, verdiforslag, kanaler, og så videre (se nedenfor). Det lar deg jobbe med forretningsmodellen på en helhetlig måte, og være bevisst både de enkelte delene og helheten til enhver tid. Slik det er satt opp, blir det også enkelt å se relasjonene mellom de ulike elementene.

Business Model Canvas-metoden er utviklet av Alexander Osterwalder, og i videoen nedenfor kan du se ham forklare innholdet på en enkel måte.

Dette er inkludert i et Business Model Canvas

Sentralt i kanvaset står verdiforslaget, som du formulerte i oppgaven over. Her skal vi altså ha svar på: Hvilke verdier tilbyr vi kundene våre? Hvilke problemer løser vi for kundene? Hva ønsker vi å levere?

Til høyre for verdiforslaget finner du en rekke bokser som tar for seg målgruppen, kanaler og kunderelasjoner. På høyre side finner vi også boksen for inntekter. Denne siden av kanvaset fokuserer altså på hvordan vi skaper verdi, og hvem vi skaper verdien for. Hvordan leverer vi verdi, og hvordan sikrer vi verdi for bedriften? Den består av disse elementene:

 • Målgruppe
  Hvem skal du skape verdi for? Er det en gruppe mennesker og/eller en bedrift du ønsker å skape verdi for? Hvilke problemer ønsker du å løse for dem?
 • Kanaler
  Hvordan distribuerer vi løsningen? Hvordan tilgjengeliggjør vi løsningen enkelt og forståelig for kunden? Gjennom hvilke kanaler ønsker kunden å bli nådd (web, mobil, telefon, møte, el.)
 • Kunderelasjoner
  Hvordan overbeviser vi kundene om at de trenger løsningene? Hvordan skaper og opprettholder vi relasjoner til kunden over tid?
 • Inntekter
  Hvordan kan løsningen skape nye inntektsstrømmer? Hvordan kaprer den verdi for virksomheten?

Den venstre siden fokuserer på nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnader. Den består av disse elementene:

 • Nøkkelressurser
  Hva er de viktigste ressursene du har tilgang til og som gjør deg i stand til å levere verdiforslaget igjen og igjen?
 • Kjerneaktiviteter
  Hvilke aktiviteter er det som gjør virksomheten i stand til å levere verdiforslaget til kundene igjen og igjen?
 • Nøkkelpartnere
  Hvem er de viktigste partnere, og hvilke ressurser og aktiviteter bidrar de med?
 • Kostnader
  Hvilke kostnader ser du for deg at løsningen vil medføre?

Lag ditt eget Business Model Canvas i metodekortet

I metodekortet nedenfor kan du se hvordan vi tegner opp et lerret/kanvas, og veiledning til hvordan du jobber med det.