Fortell en god historie

Fortell en god historie

For å få kollegaer eller ledelse med deg, må du altså kunne påvirke dem og overbevise dem om at denne løsningen er noe dere bør satse videre på. En effektiv fremgangsmåte, hvis du trenger å overbevise sjefen, er om du klarer å fortelle en god historie.

Gode historier er lettere å huske, og enklere å formidle videre.

Bruk disse elementene i historiefortellingen

På et overordnet nivå brukes følgende elementer som del av en god historie:

  • Det var en gang … (beskriver situasjonen og problemet)
  • Inntil en dag … (nøkkelinnsikter, oppdagelser)
  • Derfor har vi laget (konseptbeskrivelse, løsning, prototype)
  • Vi har lært at … (moralen eller kjernen bak det nye konseptet/løsningen/prototypen)
  • Vi har tenkt å gjøre følgende … (videre plan, hvor går vi herfra)

Fang lytternes oppmerksomhet

Det viser seg at vi lytter ekstra nøye når vi blir fortalt en historie. Lærer du deg å bli en god historieforteller, kan det brukes for å presentere idéer og konsepter mot ulike interessenter i ulike faser.

Det å få oppmerksomhet, det å lære, og det å kunne overbevise noen er tett knyttet sammen med historiefortelling.

Lær av Pixars metode

Metodekortet i dette steget oppsummerer mange gode tips for effektiv historiefortelling – inspirert av animasjonsfilmstudioet Pixar.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag