Prioriter ideer

Prioriter ideer

Nå har du jobbet kreativt med kollegaer og har et godt knippe idéer å jobbe ut ifra. I dette steget skal dere velge og prioritere hvilke idéer dere går videre med.

Til slutt skal du sitte igjen med den eller de idéene dere ønsker å gå videre med. Da er dere klare for prototyping.

Sorter idéene enklere med dette hjelpemiddelet

I metodekortet du kan laste ned nedenfor, finner du en tabell der du kan sortere idéer langs to akser. For det første: Hvor stor verdi vil det ha? For det andre: Hvor enkelt er det å gjennomføre?

De idéene dere vil ønske å gå videre med, er de som befinner seg oppe i høyre hjørne, altså i boksen «Stor verdi» / «Lett å gjennomføre».

Idéer i motsatt hjørne – som gir liten verdi og er vanskelige å gjennomføre – kan mest sannsynlig skrotes.

De to øvrige boksene kan imidlertid også være interessante. I kategorien «Liten verdi» / «Lett å gjennomføre» kan dere finne lavthengende frukter – små forbedringer som ikke akkurat er revolusjonerende, men som det kan være verd å gjennomføre. Og i kategorien «Stor verdi» / «Vanskelig å gjennomføre» kan dere finne idéer som det er verd å utforske på sikt (for eksempel «utvikle AI-algoritme»).