Lag prototype

Lag prototype

Det trenger ikke være komplisert å teste produkter. Og det er aldri for tidlig å gjøre det.

Vi har snakket mye om prototyping gjennom hele veiviseren. Nå er tiden kommet for å utforske dette for alvor. En prototype lar deg prøve deg frem og teste en reell versjon av produktet eller tjenesten på et tidlig stadium.

Den kan ta form av alt fra en enkel mockup laget med saks og papir, til en nesten ferdig versjon av det endelige produktet eller tjenesten.

Her vil vi presentere tre metoder for å komme i gang med enkel prototyping.

Papirprototyping

Papirprototyping er en effektiv metode for å i tidlig fase teste brukergrensesnitt eller en funksjonalitet ved et produkt eller en tjeneste – kun ved å bruke ting som papir, post-its eller papp.

Hvis du for eksempel er en tjenesteutvikler og prototyper en digital tjeneste på papir, simulerer kunden klikk i grensesnittet ved å peke med fingeren. Du kan da i tur simulere oppførselen til grensesnittet ved å erstatte papirskissen med den neste papirskissen.

Papirprototyper er en svært kostnadsbesparende metode og lages for å få tilbakemeldinger fra brukere tidlig i prosessen. Det er flere fordeler med denne metoden: Det er ofte raskere å skissere nye grensesnitt på papir enn å utvikle dem digitalt. I tillegg er de enkle å forandre både under og etter selve testen med brukeren.

Digitale mockups

En digital prototype er en digital visualisering av produktet eller tjenesten, men som likevel ikke krever noen form for programmeringskunnskap.

Med enkle designmaler (engelsk: wireframes) kan du lage digitale prototyper av mobile applikasjoner, webapplikasjoner eller lignende. Verktøyene du bruker er for eksempel Powerpoint, Keynote, Photoshop eller det du ellers har tilgjengelig på din PC/Mac.

Prototype av produkt

Et tredje alternativ for å lage en enkel prototype er å lage en fysisk modell. Hvis du har tilgang på 3D-printer kan dette være en god metode for å fremskaffe en fysisk prototype av et produkt. Du kan også bruke småting du har tilgjengelig, som gummistrikk, papp, binders, seigmenn og Lego.

Forslag til hvordan du kan bruke storyboards, papirprototyper og mockups kan du se her: