Snakk med kundene dine

Snakk med kundene dine

Det kan være lett å tenke at innovasjonsarbeid enten er bortkastet tid (dere har jo allerede konkrete prosjekter å jobbe med!), eller at det er for abstrakt og ullent til at dere ser hvor dere skal begynne.

Først av alt vil vi da si at terskelen for å komme i gang med innovasjon ikke er så høy som du kanskje skulle tro.

Plukk opp telefonen

En fellesnevner for virksomhetene som lykkes i digitaliseringens tid, er at de setter brukerens og kundenes opplevelser, utfordringer og forventninger i førersetet – og bruker nye, digitale teknologier til å skape merverdi for både kunder og forretning. Dette forutsetter innovasjon og fornyelse.

Noe så enkelt som å ta en kort telefonsamtale med noen kunder og stille enkle spørsmål – om samarbeidet, hva de fokuserer på for tiden, og hvilke utfordringer de har – kan gi overraskende mange nyttige innsikter, som igjen leder til innovasjon lenger ned i løypa.  

Det er lett å tro at man kjenner markedet sitt, og vet hva kunder kommer til å svare. Dessuten kan denne typen åpne samtaler havne langt ned på prioriteringslisten, når du sitter midt oppe i det daglige arbeidet og har deadlines i alle retninger. Men ofte er det nettopp å ta seg tid til dette som kan åpne opp for nye muligheter, friske ideer og bedre samarbeid.

Den første oppgaven i veiviseren er derfor: Ring et par kunder og still enkle og åpne spørsmål.

Hva skal du spørre kunden om?

Jakter du nye muligheter? Da kan du stille generelle spørsmål som:

  • Hva er de viktigste utfordringene dere møter på?
  • Hvor fornøyd er du med våre produkter/tjenester?
  • Hvorfor er du fornøyd/misfornøyd?
  • Hva savner du?
  • Hvilket problem har du med xx tjeneste/produkt?
  • Har du forslag til forbedringer eller nye løsninger?

Tenk gjennom hvilke spørsmål som er riktige ovenfor dine kunder. Ta notater underveis. Basert på innsikten du har skaffet gjennom å snakke med potensielle kunder, skal du nå vurdere hvordan bedriften din skal hjelpe kundene.

Nå kan det selvsagt hende du har en god tone og jevnlig kontakt med kunden allerede. Dette trenger ikke da å være noen ekstraordinær samtale. Det handler like mye om et tankesett, og en bevissthet. Det gjelder å være påskrudd når du uansett er i kontakt med kunden, og ha ørene åpne for hvilke problemstillinger de har – som dere kanskje kan bidra til å løse.

Sitter du allerede på en idé?

Bruk deler av samtalen til å utforske hva kunden tenker om denne. Møter den et behov kunden har? Fokuser på kunden, og la heller ideen endre seg ettersom du får mer og mer tilbakemeldinger.