Forbered dybdeintervjuer

Forbered dybdeintervjuer

Vi har nå definert målgruppen, og hva vi egentlig skal gjøre for målgruppen. Nå er det på tide å bli enda bedre kjent med kunden, som vi vil gjøre gjennom dybdeintervjuer.

Men først vil vi se på noen ting det er fint å være klar over og å ta med seg inn i samtalen.

Ikke undervurder viktigheten av følelser og emosjoner

Når du nå skal intervjue kundene – husk å ikke bare fokusere på de funksjonelle kravene de stiller til produktet/tjenesten/jobben som skal utføres. Det er også viktig å avdekke de følelsesmessige og emosjonelle konsekvensene av utfordringene de opplever.

Hvis du kun tilfredsstiller praktiske og objektive forventninger, vil løsningen deres dessuten være enkel for andre å kopiere. Dersom løsningen derimot spiller på de subjektive kundeforventningene – følelser og emosjoner – er det mye vanskeligere å kopiere eller erstatte det du leverer. Selger du et alarmsystem eller selger du egentlig trygghet?

Hvis du forstår kundens konsekvenser, har du et godt grunnlag for å skape idéer til hvordan vi kan oppfylle behovene deres. Det vil gi deg en stor fordel å forstå hva som driver de gode opplevelsene for kunden.

Pluss og pes

Et verktøy som er supert å bruke i tandem med Jobs-to-be-done, er det vi kaller «pluss og pes». Dette hjelper deg å avdekke både de positive og negative opplevelsene kunden allerede har i dag – altså nettopp de tingene vi ønsker å forsterke eller forbedre med innovasjonsprosessen vi nå er i gang med.

Denne metoden er veldig enkel. Vi skal rett og slett ha en tavle med to kolonner: PLUSS og PES.

Under PES fører vi inn alle utfordringer, problemer og dårlige opplevelser målgruppen har når de skal utføre en jobb. Under PLUSS fører vi inn alt det som fungerer og oppleves bra, og der kundens forventninger blir møtt.

Konkurransekraften ligger i å forstå hva som driver de gode opplevelsene (PLUSS) og hva som er årsakene til de dårlige opplevelsene (PES).