Realisere

Jobb med hvordan løsningen kan realiseres

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Du har med deg en prototype fra forrige fase som du har testet med kundene dine.

Mål for fasen

Målet er å utvikle en forretningsmodell for løsningen, og forberede dere på å sette den ut i livet.

Du har nå en ide og kanskje en prototype på plass. Hvordan kan den realiseres? I denne fasen jobber vi med forretningsmodellen

4 Steg

I denne fasen er det forretningsmodellkanvaset som er vårt viktigste verktøy. Hvordan kan ideen realiseres?