Utvikle ideer

Utvikle ideer

Hvis du har fulgt veilederen så langt, kommer du inn i denne fasen med en spisset problemformulering. Nå er det på tide å begynne å se skikkelig på nettopp hvordan vi kan utarbeide de gode løsningene.

Still spørsmål ved det åpenbare

Utgangspunktet for idéutvikling er, som vi allerede har sett, en felles forståelse for hva som oppleves som et problem fra kundens ståsted.

Når dere idéutvikler, vil dere raskt komme opp med en mengde forslag til hvordan dere kan løse problemet. Målet er at dette skal hjelpe deg med å stille spørsmål ved det åpenbare og utfordre det etablerte.

Noen av idéene vil være potensielle løsninger, mens andre vil skrotes raskt. I selve idéutviklingsprosessen skal du tillate deg selv å tenke utenfor boksen – og samtidig være raus ovenfor andres innspill.

For at du skal komme raskt i gang med gode verktøy har vi laget metodekort til deg. Inviter kollegaer til workshop og sett i gang!

Tre tips for idéutvikling

Noen grunnleggende regler som bør følges ved idéutvikling:

  • Det finnes ikke dårlige idéer
    Nøkkelen til en god idéutviklingsprosess er at alle i teamet føler seg komfortabel med å bidra med sine idéer. Ingen negativ tenkning eller dømmende adferd tillates! Man kan raskt bli fristet til kritisk tenkning – «dette kan ikke fungere», «dette har vi prøvd før», etc. Store forretningskonsepter har gjerne blitt til ved at halvgode idéer blir meningsfulle når de kombineres og deles.
  • La alle slippe til
    De beste løsningene er utviklet gjennom både individuell- og felles idéutvikling. Ved at du starter en idéutviklingsprosess som team, vil de høyeste stemmene i rommet sette premissene og dermed naturlig nok begrense idéenes perspektiver. Gi derfor alle muligheten til å komme opp med idéer på egenhånd, for eksempel ved å skrive dem ned på post-it-lapper. Når alle i teamet har fått mulighet til å komme med idéer til hvordan problemet kan løses, blir resultatet ofte mye bedre. Deretter kan dere ta det i plenum og bygge på hverandres forslag.
  • Kvantitet fremfor kvalitet
    Gå for kvantitet og bekymre deg for kvaliteten senere. Henger du deg opp i kvaliteten i idéutviklingen, begrenser du samtidig din egen kreativitet.

Tim Brown snakker i denne videoen om å eksperimentere for å lære – en god påminnelse i denne fasen:

Utvikle idéer med «crazy 8»-metoden

I metodekortet nedenfor lærer du å utvikle idéer med metoden «crazy 8». Det er selvfølgelig bare én av mange måter å gå frem på for å drive frem idéutvikling, og du må gjerne bruke andre metoder. Blant fordelene med «crazy 8» er at det er konkret, enkelt og kjapt. Metoden vil hjelpe et team med å utvikle mange ideer på bare åtte minutter.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag