Få tilbakemelding

Få tilbakemelding

Er det ett budskap i denne veiviseren som er litt «hakk i plata», er det at det er viktig å ta seg god tid – og ikke ta snarveier. Det gjelder med forretningsmodellen like fullt som med idéer og prototyper.

Test forretningsmodellen

Før dere bestemmer dere for en forretningsmodell, bør også denne testes.

Gå sammen i et tverrfaglig team og test ulike hypoteser relatert til de ulike komponentene i lerretet dere har tegnet opp. Dere trenger ikke å gå gjennom alle, men de du anser som mest kritiske for å få realisert løsningen.

Modellen er uansett et nyttig verktøy for sammen å reflektere over hvordan en løsning kan bidra til verdiskaping og ikke minst til verdikapring.

Dette skal du se etter

Dette kan være nyttig for teamet å vurdere:

  • Har alle samme oppfatning av hvem kundene er?
  • Har dere et tydelig bilde av verdien kundene egentlig skal oppleve når de bruker løsningen?
  • Er partnerne riktige for prosjektet? Mangler noen?

Det er viktig å eksperimentere, teste, dele og diskutere forretningsmodellen, på samme måte som du tester prototyper. Selv om du er i ferd med å utvikle et fantastisk produkt eller tjeneste, må du revurdere løsningen raskt dersom virksomheten din ikke har tilstrekkelige nøkkelressurser for å realisere den.