Utvikle

Utvikle

Hva har du med deg inn i fasen?

Fra forrige fase har du med deg innsikt i kundens behov og en spisset problemformulering.

Mål for fasen

Målet for denne fasen er å utvikle ideer som løser kundens problem. Vi prioriterer hvilken idé vi går videre med og tester denne.

Når du har en presis problemstilling er det mye enklere å utvikle gode ideer. Nå går vi inn i kreativ fase!

5 Steg

I denne fasen skal du og teamet ditt utvikle ideer. Deretter handler det om å prioritere hvilke ideer som er verdt å gå videre med til prototyping og testing