Etabler et prosjekt

Etabler et prosjekt

Skal du få jobbet videre med idéene eller behovene du har identifisert i forrige fase, trenger du tid og ressurser. Og det er jo ikke rent lite å be om, i en travel arbeidshverdag! Mange innovasjonsprosesser stopper opp fordi en ikke har tid til å drive med det ved siden av daglig drift.

Derfor må du få forankret blant kollegaer og ledere at du er inne på noe som det virkelig er verd å utforske videre. Kort sagt må dere etablere det som et prosjekt – stort eller lite.

Forbered en presentasjon

For å få dette gjennom hos ledelsen, er det viktig at du har det klart for deg hva du vil oppnå, og hva du skal be om.

Last ned presentasjonsmal

Du kan presentere idéen eller prosjektet ditt basert på presentasjonsmalen som kan lastes ned nederst på siden.

Be om dette i møtet

I møtet blir dette viktige avklaringer:

  • Tverrfaglig team: Du trenger rom for å sette opp et lite team som er villig til å prøve ut og å lære underveis. Det er ønskelig at teamet representerer ulike forretnings- og ekspertområder for å få fram ulike perspektiver på oppgavene eller problemet som skal løses.
  • Beslutninger: Teamet bør ha beslutningsmyndighet eller kort linje til beslutninger. Det er liten vits at teamet jobber og lærer raskt, dersom beslutningene blir hengende etter
  • Tid: Sørg for at du og teamet har nok tid til å eksperimentere sammen. Har hver enkelt for mange andre forpliktelser, blir tiden dere har sammen brukt til koordinering og i mindre grad til nytenking, kreativitet og læring

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag