Hvordan starter du med innovasjon?

Hvordan starter du med innovasjon?

Hvilke behov og utfordringer har dine kunder – som du kan levere en løsning på? Hvordan kan du jobbe strukturert med å utvikle nye produkter og tjenester som skaper verdi for virksomheten din og kundene deres?

Vil du lære om disse tingene, er du kommet til rett sted. Denne veiviseren handler om kundedrevet innovasjon. Vi setter kunden i sentrum og går strukturert til verks for å møte kundens behov.

Strukturert innovasjon

Nå tenker du kanskje: Hvis vi først skal drive med innovasjon, handler det ikke da om inspirasjon, impulsivitet, kreativ galskap? Hva skal vi med et kurs som introduserer masse struktur og rammer?

Vel – i realiteten starter innovasjon sjelden med en idé som kommer ut av det blå. I stedet begynner det med en innsikt i et problem vi ønsker å løse. Innovasjon som lykkes er derfor innovasjon som settes i struktur.

De selskapene som er best på innovasjon, er ofte de som har den kanskje kjedeligste og mest strukturerte tilnærmingen til det. Men samtidig er jo «kjedelig» egentlig helt feil ord. Det handler simpelthen om å gi kreativiteten vår noen verktøy, for enklere å kunne jobbe fokusert og effektivt. Bare tenk på det: Synes du det vil være enklest å være kreativ ved en tom skrivepult – eller dersom pulten er fylt med Lego-klosser, papp og papir, tusjer og teip?

Dette lærer du

I de følgende fasene og stegene vil vi gi deg de verktøyene du trenger for å sette fart på innovasjonsarbeidet. Vi vil ta deg med gjennom hele prosessen fra å oppdage muligheter, til å utforske problemstillinger og utvikle løsninger. Du vil blant annet lære om hvordan du kan…

  • finne ut mer om hvilke utfordringer kundene dine har
  • overbevise ledelsen om å sette av tid og ressurser til innovasjonsarbeidet
  • jobbe systematisk med å bedre forstå din målgruppe og deres behov
  • utvikle idéer og prototyper
  • utarbeide en forretningsmodell for det nye produktet/tjenesten
  • jobbe mot å sette den ut i livet

Uten mer om og men, la oss hoppe rett inn i første steg: Å snakke med kundene.