Forstå

Forstå kundene dine slik at du skaper noe verdifullt og brukervennlig

Hva har du med deg inn i fasen?

Forhåpentligvis har du nå fått tid og ressurser til å utforske videre. Du er klar for å gjøre dypere innsikt

Mål for fasen

Målet for denne fasen er dybdeinnsikt både om kundens behov og hvilke problemer det er verdt å løse for kunden.

Du har forankret i ledelsen og du har fått tid og ressurser til å sette i gang. For å sikre deg at idéen danner grunnlaget for et produkt eller en tjeneste som svarer til et behov og som skaper verdi må du innhente mer innsikt. Den beste måten å få denne innsikten på er å involvere de du skal utvikle for: Kundene.

4 Steg

Du skal nå innhente dypere innsikt om kundens behov. Hvem er egentlig målgruppen og hva er kjernen i målgruppens behov?