Forankre

Få med deg det du trenger av personer og ressurser

Hva har du med deg inn i fasen?

Utgangspunktet ditt er innsikt om kundens behov eller en ny idé som du vil utforske videre.

Mål for fasen

I denne fasen skal du forankre innovasjonsprosjektet du ønsker å gjennomføre hos virksomhetens beslutningstakere. Målet er at du får tid og ressurser til å utforske videre

Har du oppdaget en ny mulighet, en idé eller et forslag til en ny løsning er det vanskelig å få gjort noe uten tilstrekkelig tid og ressurser til å utforske videre. Å forankre handler om å få tid og ressurser til å etablere et innovasjonsprosjekt.

2 Steg

Når man skal forankre en ny idé eller ett nytt prosjekt er det viktig med gode forberedelser. Da er det mye større sannsynlighet for gjennomslag.