Mål effekt

Mål effekt

Målet med å gå gjennom en strukturert innovasjonsprosess må ikke nødvendigvis være å komme ut med et nytt produkt eller en ny tjeneste.

Å bli bedre kjent med kunden sin er verdifullt i seg selv. Du kan også lære mye av prosessen, som kommer godt med neste gang dere tenker på å utvikle noe nytt. Eller kanskje dere oppdager for eksempel at dere har et produkt som markedet ikke er modent nok til å ta i bruk? Dette har også en verdi.

Vær tydelig på hvordan dere blir målt

I alle tilfeller er det nyttig å reflektere over og prøve å måle effekten av arbeidet, og altså også sette denne delen av prosessen i system. Du kan måle effekt både av arbeidet du hittil har gjort, og av det arbeidet du skal gjøre fremover.

Tradisjonelle mål fungerer imidlertid ikke alltid godt for aktiviteter som kreativ problemløsing, eksperimentering, prototyping, og prøving og feiling. Du bruker metoder og verktøy som antageligvis påvirker etablerte spilleregler i bedriften, og hvor kundene involveres mer enn bedriften kanskje er vant til. Denne måten å jobbe på kan ikke alltid måles i utslag på bunnlinja. Det er derfor viktig at du, teamet ditt og beslutningstakere er tydelige på hvordan dere blir målt.

Finn gode måleparametere

Å finne gode måleparametere på innovasjon og innovasjonsprosessen er utfordrende. Vi kan selvfølgelig måle antall ideer vi har generert og hvor mange prototyper vi har testet mot reelle kunder – og dette kan tross alt si noe om at vi metodisk utvikler oss med hensyn til å jobbe mer brukersentrert. Men når vi evaluerer innovasjonsprosessen vi har vært gjennom, er det jo de kvalitative lærdommene som er interessante.

For eksempel: Skal dere måle antall kunder dere har intervjuet i dybden – eller skrive en rapport på hva dere har lært av å gjennomføre dybdeintervjuer med kunder?

Ofte vil vi ikke lykkes med å utvikle det neste store produktet – MEN vi har lært en hel del om kundene våre og oss selv, som vi tar med oss inn i neste prosess.

Det kan også være fornuftig å ha et bilde av hva som kan være eksterne måleparametere. Disse kan hjelpe deg og din bedrift til å evaluere hvilken totaleffekt investering i de ulike aktivitetene har på virksomhetens prestasjon og mulig skalering. Eksempler på slike er:

  • Har vi lykkes med å utforske en ny teknologi?
  • Har vi lykkes med å utforske et nytt forretningsområde?
  • Har vi lykkes med å utvikle interne arbeidsprosesser?

Hvis svaret er ja på ett av disse spørsmålene har du gjort en god prosess med arbeidet i veiviseren.