Videreutvikle løsningen

Videreutvikle løsningen

Nå er du etter hvert klar for å gå i gang med å sette idéen din ut i livet!

Men vær obs: På dette tidspunktet er det kanskje lett å falle tilbake inn i gamle vaner og arbeidsmetoder. Men verktøyene og metodene du har lært og brukt til nå i veiviseren, er vel så nyttige i prosessene videre. Jobben er ikke over.

Innovasjon og iterasjon

En utviklingsprosess er komplekst arbeid med mange små eller store gjentagende aktiviteter. Selv om vi legger frem innovasjon som en lineær prosess her i veiviseren, er det ikke nødvendigvis slik det foregår i virkeligheten. Det går mer frem og tilbake.

På fagspråket kalles dette iterasjon – det vil si at du veksler mellom fasene forankre, forstå, utvikle og realisere jevnlig i prosessen, avhengig av hva det er behov for.

Trenger du mer kundeinnsikt etterhvert som produktet eller tjenesten tar form? Hvordan lar dette seg realisere i bedriften? Kan det være nyttig å justere eller endre noen elementer fra verdiforslaget og forretningsmodellen? Eller har du rett og slett oppdaget nye mulighetsrom underveis?

Ta med deg disse verktøyene videre

De fleste verktøyene og metodene du har lært og brukt til nå kan med stor fordel gjenbrukes gjennom disse iterasjonene, men det er noen metoder som er mer grunnleggende viktige enn andre:

  • Dybdeintervju. Teknikkene fra dybdeintervjuer er alltid lure å bruke, enten du har behov for å innhente mer innsikt eller når du skal teste prototyper. Vær åpen og nysgjerrig, og sett til side dine egne meninger og kompetanse.
  • Idéutvikling. Får du tilbakemeldinger om at verdiforslag eller prototypen ikke fungerer/er ønskelig/lar seg realisere? Husk at vi alltid kan gå tilbake i kreativ modus for å utvikle eller videreutvikle ideer.
  • Prototypetesting. Teknikkene for å teste prototyper er alltid lurt å ha med seg uansett hvor du er i utviklingsprosessen.
  • Business Model Canvas. Dette er et viktig verktøy å alltid ha med seg i hele utviklingsprosessen for å justere verdiforslaget, og konstant vurdere om du skaper verdi for kundene – og at du kaprer verdi for virksomheten. Det kan være lurt å tegne lerretet på et gråpapir / whiteboard og henge den opp i rommet der teamet pleier å møtes, for hele tiden vurdere og justere elementer i den.
  • Kundereiser. Gode kundeopplevelser gir et konkurransefortrinn. Fokuser til enhver tid på hva den tenkte kundereisen kan være, hvilken opplevelse kunden skal ha underveis og når deres mål er nådd gjennom bruk av bedriftens produkter og tjenester.