Utvikle ideer

Utvikle ideer

Utgangspunktet for idéutvikling er en felles forståelse for hva som oppleves som et problem fra kundens ståsted. Når dere idéutvikler vil dere raskt komme opp med en mengde forslag til hvordan dere kan løse problemet. Målet er at dette skal hjelpe deg med å stille spørsmål ved det åpenbare og utfordre det etablerte. Noen av idéene vil være potensielle løsninger, mens andre vil skrotes raskt. I selve idéutviklingsprosessen skal du tillate deg selv å tenke utenfor boksen – og samtidig være raus ovenfor andres innspill.

For at du skal komme raskt i gang med gode verktøy har vi laget metodekort til deg. Invitér kollegaer til workshop og sett i gang!

Noen grunnleggende regler som bør følges ved idéutvikling:

  • Det finnes ikke dårlige idéer
    Nøkkelen til en god idéutviklingsprosess er at alle i teamet føler seg komfortabel med å bidra med sine idéer. Ingen negativ tenkning eller dømmende adferd tillates! Man kan raskt bli fristet til kritisk tenkning; “dette kan ikke fungere”, “dette har vi prøvd før”, etc. Store forretningskonsepter har gjerne blitt til ved at halvgode idéer blir meningsfulle når de kombineres og deles.
  • Oppmuntre til samhandling
    De beste løsningene er utviklet gjennom både individuell- og felles idéutvikling. Ved at du starter en idéutviklingsprosess som team, vil de høyeste stemmene i rommet sette premissene og dermed naturlig nok begrense idéenes perspektiver. Psychological Safety/Psykologisk trygghet er et svært viktig grunnelement for teamet, men det kan uansett være lurt å starte med individuell idéutvikling. Når alle i teamet har fått mulighet til å komme med idéer til hvordan problemet kan løses, blir resultatet ofte mye bedre. Bygg på hverandres forslag!
  • Kvantitet fremfor kvalitet
    Gå for kvantitet og bekymre deg for kvaliteten senere. Henger du deg opp i kvaliteten i idéutviklingen, begrenser du samtidig din egen kreativitet.

Tim Brown snakker i denne videoen om å eksperimentere for å lære – en god påminnelse i denne fasen:

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag