Mål effekt

Mål effekt

Du kan måle effekt både av arbeidet du hittil har gjort, og av det arbeidet du skal gjøre fremover. Tradisjonelle mål fungerer ikke alltid godt for aktiviteter som kreativ problemløsing, eksperimentering, prototyping, og prøving og feiling. Du bruker metoder og verktøy som antageligvis påvirker etablerte spilleregler i bedriften, og hvor kundene involveres mer enn bedriften kanskje er vant til. Denne måten å jobbe på kan ikke alltid måles i utslag på bunnlinja. Det er derfor viktig at du, teamet ditt og beslutningstakere er tydelige på hvordan dere blir målt.

Gode måleparametere er knyttet til selve aktivitetene dere gjør. Eksempler på slike aktivitetsparametere kan være:

  • Antall kunder dere har intervjuet i dybden
  • Antall observasjoner dere har gjennomført av en typisk kundesituasjon
  • Antall idéer generert og utviklet videre
  • Antall fagmiljøer, funksjoner eller roller involvert i de ulike aktivitetene
  • Antall prototypingsaktiviteter gjennomført (inkludert aktivt testing mot reelle kunder)
  • Antall testinger og valideringer mot eksisterende forretning (f.eks. gjennom bruk av forretningsmodellkanvas)

Det kan også være fornuftig å ha et bilde av hva som kan være eksterne måleparametere. Disse kan hjelpe deg og din bedrift til å evaluere hvilken totaleffekt investering i de ulike aktivitetene har på virksomhetens prestasjon og mulig skalering. Eksempler på slike er:

  • har vi lykkes med å utforske en ny teknologi?
  • har vi lykkes med å utforske et nytt forretningsområde?
  • har vi lykkes med å utvikle interne arbeidsprosesser?

Hvis svaret er ja på ett av disse spørsmålene har du gjort en god prosess med arbeidet i Veiviseren.