Lag prototype

Lag prototype

Papirprototyping

Papirprototyping er en effektiv metode for å i tidlig fase teste brukergrensesnitt eller en funksjonalitet til et produkt eller en tjeneste kun ved å bruke papir, post-its eller papp.

Hvis du prototyper en digital tjeneste på papir simulerer kunden klikk i grensesnittet ved å peke med fingeren. Du presenterer et grensesnitt for brukeren og simulerer oppførselen til det neste grensesnittet ved å erstatte papirskissen med den neste papirskissen.

Papirprototyper er en svært kostnadsbesparende metode og som lages for å få tilbakemeldinger fra brukere tidlig i prosessen. Det er flere fordeler med denne metoden: Det er ofte raskere å skissere nye grensesnitt på papir enn å utvikle dem digitalt. I tillegg er de enkle å forandre både under og etter selve testen med brukeren.

Digitale mockups

En digital prototype er en digital visualisering av produktet eller tjenesten, men som allikevel ikke krever noen form for programmeringskunnskap. Med enkle designmaler (eng: wireframes) kan du lage digitale prototyper av mobile applikasjoner, webapplikasjoner eller lignende. Verktøyene du bruker er f.eks. Powerpoint, Keynote, Photoshop eller det du har tilgjengelig på PC/Mac.

Prototype av produkt

Hvis du har tilgang på 3D-printer kan dette være en god metode for å fremskaffe en fysisk prototype av et produkt. Du kan også bruke småting du har tilgjengelig, som gummistrikk, papp, binders, seigmenn og Lego.

Forslag til hvordan du kan bruke storyboards, papir prototyper og muckups kan du se her: