Forstå

Forstå kundene dine slik at du skaper noe verdifullt og brukervennlig

Hva har du med deg inn i fasen?

Utgangspunktet ditt er innsikten og skissen som la grunnlaget for forankring av prosjektet.

Mål for fasen

Målet for denne fasen er dybdeinnsikt både om kundens behov og hvilke problemer det er verdt å løse for kunden.

Du har forankret i ledelsen og du har fått tid og ressurser til å sette i gang. For å sikre deg at idéen danner grunnlaget for et produkt eller en tjeneste som svarer til et behov og som skaper verdi må du innhente mer innsikt. Den beste måten å få denne innsikten på er å involvere de du skal utvikle for: Kundene.

4 Steg

Du skal nå utforske og forstå mye dypere hva kundene opplever som et problem for å nå et mål, hvilke forventninger de har eller hvordan de opplever eksisterende produkter og tjenester. Til dette skal du bruke dybdeintervjuer som kan komplementeres med andre kilder til innsikt.

Videre skal du så presist som mulig formulere hva målgruppens behov og problem egentlig er. Det er ikke uvanlig å undervurdere viktigheten av dette arbeidet, men å forstå kundens problem knyttet til bruken av tjenester og produkter er kjernen i konkurransekraft og vekst. Uten denne forståelsen er det helt tilfeldig om løsningene du lager treffer blink.