Miljø og data henger tett sammen: – Nå er tiden inne for å dele data!

Skal vi løse utfordringene vi står overfor, også knyttet til klima, må vi samarbeide i langt større grad. Her kan datadeling – og Datafabrikken – spille en avgjørende rolle.

– Hvis du er en norsk bedriftseier eller leder en offentlig virksomhet, så bør du kjenne din besøkelsestid – og begynne å bruke og dele data i større grad, sier Knut K. Bjørgaas. 

Som avdelingsdirektør for digital strategi og samordning i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), leder han arbeidet med Datafabrikken, som i disse dager etableres for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å ta i bruk og utnytte data til ny verdiskapning.

Timingen for Datafabrikken kunne knapt vært bedre: Fremover skal EU rulle ut 800 milliarder euro til digitalisering og grønne prosjekter, med Oljefondet på laget.

Miljø og data går hånd i hånd

– Likheten mellom det grønne skiftet, klimautfordringene og data er at vi vil ikke lykkes med noen av delene om alle jobber for seg selv, sier Bjørgaas.

– Verken miljø eller data er ikke noe som skjer inne i én virksomhet, det er noe som går på tvers. Og da må virksomheter samarbeide for å finne løsninger på de utfordringene vi står overfor.

Som eksempel nevner han hvordan data fra NVE og Meteorologisk institutt må spille sammen med data fra forsikringsnæringen for å kunne håndtere ekstremvær og klimaendringer.

– Dersom vi skal håndtere disse tingene, må vi faktisk sørge for at dataene flyter. Om du fremover vil være en ledende virksomhet, og vil vise hvordan du bidrar aktivt til det grønne skiftet, er data en viktig nøkkel. 

Datafabrikken er avgjørende

– For at alt dette skal kunne skje, må små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter sikres en rask og enkel tilgang på data, gode verktøy og ikke minst kompetansen som må til for å utvikle nye tjenester og nye næringer, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

– Og her vil Datafabrikken spille en avgjørende rolle.

For å legge til rette for økt deling, tilgjengeliggjøring, utnyttelse og verdiskaping av data, har Datafabrikken satt opp fire konkrete tjenesteområder – som du kan lese mer om i denne saken.

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.