Prosjekter

Prosjekt

De gode hjelperne

De gode hjelperne er leverandører av teknologi eller kompetanse som har et ønske om å tilføre verdi til det norske SMB-landskapet gjennom økt kompetanse, enklere navigering og tilgang til relevante produkter og tjenester.

Prosjekt

Videreutdanning

I samarbeid med landets største og viktigste utdanningsinstitusjoner utvikler vi en serie etter- og videreutdanningstilbud tilpasset næringslivets behov.

Prosjekt

Deling av data på norsk sokkel

En samarbeidskoalisjon med viktige operatører og leverandører på norsk kontinentalsokkel, som utvikler retningslinjer og beste praksis for tilgjengeliggjøring og bruk av data på tvers av selskaper.

Prosjekt

Nettselskapenes digitaliseringsinitiativ

Alle de største nettselskapene i Norge samarbeider om å få på plass grunnlaget for digital samhandling. DigitalNorway initierte dette og er med videre i bransjesamarbeidet.

Prosjekt

Datafabrikk

DigitalNorway jobber med å etablere en datafabrikk som skal bidra til å gjøre datasett og live datastrømmer fra private og offentlige kilder tilgjengelig for nye aktører som kan utvikle tjenester og løsninger med utgangspunkt i disse, blant annet ved å ta i bruk kunstig intelligens.

Prosjekt

EU-prosjekter

DigitalNorway er en av fem operasjonelle Digital Innovation Hubs i Norge, og er del av tre ulike EU-prosjekter som gir store muligheter for små og mellomstore norske bedrifter.

Prosjekt

Omstillingsmotor

En ordning etablert av Innovasjon Norge for å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon.

Prosjekt

Digital21

Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.