Våre prosjekter

Digital Norway driver frem og er involvert i en rekke prosjekter som alle bidrar til å få fart på digitaliseringen i Norge!

Vi setter datadeling og livslang læring på agendaen

For å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv er vi avhengig av et godt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia, virkemiddelapparatet, organisasjoner og næringslivet. Gjennom en rekke prosjekter jobber vi med dette hver eneste dag. Her finner du mer informasjon om prosjekter vi er involvert i.

Prosjekt

Nemonoor

Nemonoor er en nasjonal hub for kunstig intelligens som skal sikre at virksomhetene som deltar får tilgang til kunnskapen, testsentrene og nettverket de trenger for å lykkes med å ta i bruk KI.

Prosjekt

Hele Norge øver

Hele Norge øver er en gratis cyberberedskapsøvelse som arrangeres som en turné rundt i Norge sammen med Telenor, DNB, DNV, NHO og Digital Norway.

Prosjekt

Fagnettverk

Erfaringsdeling, kompetansebygging og diskusjon på tvers av eierselskapene i Digital Norway

Prosjekt

Kompetanse­program

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop hvor bedriftsledere lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft.

Prosjekt

De gode hjelperne

De gode hjelperne er leverandører av teknologi eller kompetanse som har et ønske om å tilføre verdi til det norske SMB-landskapet gjennom økt kompetanse, enklere navigering og tilgang til relevante produkter og tjenester.

Prosjekt

Deling av data på norsk sokkel

En samarbeidskoalisjon med viktige operatører og leverandører på norsk kontinentalsokkel, som utvikler retningslinjer og beste praksis for tilgjengeliggjøring og bruk av data på tvers av selskaper.

Prosjekt

Nettselskapenes digitaliseringsinitiativ

Alle de største nettselskapene i Norge samarbeider om å få på plass grunnlaget for digital samhandling. DigitalNorway initierte dette og er med videre i bransjesamarbeidet.

Prosjekt

About Digital Norway

Digital Norway is a non-profit organisation established in 2017 by a group of the largest companies in Norway, with public support. Our goal is to increase the knowledge and use of digital technology amongst Norwegian companies, with a special emphasis on Small and Medium Enterprises (SMEs).

Prosjekt

Omstillingsmotor

En ordning etablert av Innovasjon Norge for å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon.

Prosjekt

Digital21

Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.