introkurs

Scenarier for deling av data

Bli bedre kjent med mulighetene og utfordingene knyttet til deling av data mellom aktører i næringslivet – gjennom seks konkrete scenarier.

20 minutter

9 kapitler

For datainteresserte

Introkurs

Deling av industrielle data

Deling og utveksling av data mellom aktører er for tiden et hett tema i de fleste bransjer, både i store og små virksomheter – på tvers av industrien, næringslivet og det offentlige.

Nye verdikjeder og grønn omstilling av våre ulike sektorer vil i stor grad bygge på vår evne til å utveksle og dele data mellom aktører, prosesser og systemer. Men hva snakker vi egentlig om når vi snakker om å dele data?

Dette kurset består av en samling tenkte scenarier for deling av data, med praktiske eksempler på hvordan aktører i ulike bransjer deler og utveksler data i reelle situasjoner. Du får tips på deling internt, til deling med leverandør, med konkurrent eller med flere aktører på en dataplattform.

Hvorfor deling av data?

EU anslår at 80 prosent av industrielle data i dag ikke blir brukt.

Både nasjonale myndigheter og bedriftene i våre ulike bransjer ser potensialet og jobber med hvordan vi kan tilrettelegge for deling og bruk av data mellom aktører på måter som muliggjør verdiskapning og nye tjenester – uten at det går på bekostning av datasikkerhet, personvern, åndsverk, eller andre lover og avtaler. 

 • I næringslivet ser vi at aktører utforsker ulike typer datasamarbeid og jobber aktivt med å finne gode løsninger. 
 • I forsikringsbransjen utforsker aktører måter å benytte hverandres data til å trene datamodeller for å avdekke svindel.
 • I sjømatnæringen deler aktører data på en felles dataplattform for å håndtere deres felles utfordring med lakselus.

Men deling av data er ikke helt rett frem, og det er heller ikke én løsning som passer alle. Langt ifra: dette avhenger veldig av bransje, kontekst og hva slags data det er snakk om, og ikke minst hva aktørene ønsker å oppnå.

Vi har derfor et behov for å bli mer presise når vi snakker om deling av data.

Kurset er for deg som....

 • er leder, beslutningstaker, eller forretningsutvikler som allerede har god kunnskap om digitalisering, og som kanskje allerede er med i de interne og eksterne diskusjoner om hvordan dele data
 • har IT- og dataansvar og som allerede er en pådriver for datasamarbeid i virksomheten og i bransjen – og som har sterkt behov for å inspirere og lære opp flere rundt deg om hva deling av data egentlig betyr
 • hører mye om datadeling for tiden og ikke helt vet hvordan komme videre

Hva lærer du?

 • Ulike scenarier for deling av data mellom aktører
 • Hva du bør tenke på når du skal i gang med datadeling - både generelt og tilpasset hvert scenarie for deling
 • Innsikt i konkrete eksempler fra ulike bransjer for inspirasjon og kunnskap

Vi håper kurset kan være et nyttig verktøy for deg og de aktører rundt deg som i disse dager diskuterer deling av data og utforsker hva som vil være det beste scenariet for dere.

Gjennom å se på deling av data i ulike scenarier – med praktiske eksempler på hvordan andre har gått frem i reelle situasjoner – blir det enklere å forstå hvilke utfordringer som kan oppstå, og hvordan man kan løse dem.

Vi vil løpende formidle god praksis og gode eksempler fra ulike bransjer - til videre inspirasjon og læring.

Innholdet i dette kurset er en forenklet oppsummering av den offentlige rapporten Deling av industridata, og scenariene og tilhørende caser er i stor grad utdrag fra den. Rapporten ble utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022.


Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

  Registrer