Ny juridisk veiviser for deling av data: Trekker ut essensen – i klartekst

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, leder for Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data.

Usikkerhet rundt regelverk er en «akilleshæl» for deling av data. Med sin nye juridiske veiviser for deling av data ønsker Datafabrikken å redusere denne barrieren – uten kostnad.

Usikkerhet rundt regelverk er en «akilleshæl» for deling av data. Med sin nye juridiske veiviser for deling av data ønsker Datafabrikken å redusere denne barrieren – uten kostnad.

– Veiviseren begynner rett på temaet om personopplysninger, for det er like greit å si det så tidlig som mulig: Klarer du å dele dataene uten å dele personopplysninger, vil ikke personvernforordningen komme til anvendelse. Men dette er bare én av mange ting du må vite om og ta hensyn til når du skal dele data.

Dette sier Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, leder for Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data, om Datafabrikkens nyutviklede juridiske veiviser for deling av data.

– Derfor har juristene fra Nasjonalt ressurssenteret for deling og bruk av data med Hermon Melles i spissen utviklet denne juridiske veiviseren. Dette for å gjøre det lettere å få den nødvendige oversikten over hvilke regelverk som kan være relevante når man skal dele data, sier van der Hilst-Ytreland.

Usikkerhet: En akilleshæl for datadeling

Det finnes allerede juridiske veiledere på noen av disse regelverksområdene. Men om du ikke selv er jurist med dette som fagfelt, kan disse regelverkene være utfordrende å se i sammenheng, og det kan virke avskrekkende og utilnærmelig.

Dette ble også påpekt i samtaler og intervjuer med en rekke aktører i forbindelse med utarbeidelsen av veiviseren, samt i flere rapporter som tar for seg datadeling og hvorfor man ikke klarer å dele eller bruke mer data.

– Det ble veldig tydelig at dette med juss og sammenhengen mellom forskjellige komplekse regelverk utgjør en ganske stor hindring for datadeling, sier jurist Maren Stefansen ved Nasjonalt ressurssenter.

Blant aktørene som ble intervjuet hadde noen allerede litt kompetanse, men det var også aktører med null kompetanse som pekte på det juridiske som «en akilleshæl», sier hun: – Det var mange forskjellige utfordringer, men fellesnevneren var vel egentlig at man rett og slett var usikker på hvilke regler som kommer til anvendelse, gangen i vurderingene og hvordan vurderingene henger sammen, sier Stefansen.

Spørsmål i riktig rekkefølge:

Enten du har konkrete spørsmål knyttet til data du vil dele, eller ønsker å skaffe deg et overblikk over alt du må ta hensyn til, er veiviseren stedet å starte.

– Veiviseren er utviklet som et verktøy som gir en pekepinn til de vurderingene man bør gjøre når man sliter med spørsmålet «kan jeg dele data – eller ikke?», sier Hermon Melles.

– Vi har derfor bygget opp veiviseren på samme måte – og i samme rekkefølge – som en advokat ville stilt sine spørsmål, sier Melles, som selv har advokatbakgrunn.

Den sekvensielle oppbyggingen bak veiviseren har også en praktisk konsekvens for deg som bruker den: – Du svarer kanskje at dataene dine inneholder personopplysninger, og vil da få opp nye spørsmål som bygger på dette – for eksempel om du har et behandlingsgrunnlag, eller om opplysninger tilhører en særlig kategori som tilsier at du må være ekstra påpasselig med deling.

– Ved å systematisere og strukturere veiviseren på denne måten, sørger vi for at brukeren får få og relevante spørsmål – med nyttig informasjon på veien, sier Melles.

Trekker ut essensen – i klartekst

Målgruppen for veiviseren er alle som ønsker å dele data, men ikke har juridisk kompetanse på området.

– Målet er at alle kan bruke veiviseren uavhengig av kunnskapsnivå, der veiviseren faktisk skal vise vei gjennom det mange opplever som et uoversiktlig terreng. Måten vi prøver å gjøre det på, er blant annet ved å forenkle språket – for eksempel ved å beskrive de relevante paragrafene med eksempler så meningsinnholdet blir klart for folk flest, sier van der Hilst-Ytreland. – Vi trekker ut essensen, og gir deg det du trenger å vite – uten å henvise til en paragraf med en ordlyd som kanskje er fra 1967 … eller 1814.

Men veiviseren kan også vise seg å være nyttig for de som har juridisk kompetanse, bare ikke spisset inn mot akkurat datadeling. – Dette er et fagfelt som strekker seg over mange forskjellige rettsområder. Vi er innom åtte-ni forskjellige rettsområder, med lover, forskrifter og EU-regelverk. Håpet er at veiviseren kan bidra til at du får eliminert den lille gnagende frykten om at du kanskje har glemt noe helt vesentlig som du ikke har oversikt over – og bli pekt videre mot kunnskapen og kompetansen du kanskje trenger.

Dynamisk og brukerstyrt

Samtidig skjer det stadig vekk store endringer i det juridiske landskapet rundt datadeling. Dette er også noe veiviseren skal ta høyde for.

– Veiviseren er dynamisk, noe som gjør det enkelt for oss å gå inn og oppdatere den om det skulle skje noen endringer. Samtidig skal den hele veien være brukerutviklet, slik at den speiler reelle behov etterhvert som disse endrer seg, sier Stefansen. Om brukerne etterlyser mer informasjon rundt enkelte områder eller spørsmål, kan veiviseren dermed forbedres basert på de tilbakemeldingene – som både kan komme via Datalandsbyen eller andre kontaktkanaler som e-post.

– Så hvis vi kanskje oppdager at «ok, det er veldig mange som har spørsmål knyttet til en spesifikk lisens», så er det kanskje en ide å spisse veiviseren mer inn mot dette, sånn at vi faktisk kan hjelpe folk med det de lurer på.

Her kan du selv prøve den juridiske veiviseren for deling av data – helt gratis >