Om oss

“Vi skal være navet som får fart på digitaliseringen i Norge”

Liv Dingsør, daglig leder

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Vi jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.

DigitalNorway mener det er avgjørende for norsk næringsliv at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien. Vi ser det derfor som viktig å drive frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av næringslivet.

Vi er dessuten opptatt av å snakke små og mellomstore bedrifter sin sak i ulike fora og jobber blant annet med å finne løsninger som sikrer gode rammebetingelser for SMB-ene i utvalgte offentlige utvalg.

Ansatte

Liv Dingsør

Daglig leder

Karen Heidel

CFO og administrasjonsdirektør

Henning Brikt Andersen

Kommunikasjonssjef

Helge Dahl-Jørgensen

Bransjeprosjekter

Annita Fjuk

Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv

Eirik Andreassen

Ansvarlig for Omstillingsmotor og regionale partnere

Sigri Sevaldsen

Forretningsutvikler

Pavan K Sriram

Ansvarlig for internasjonale prosjekter

Trond Moengen

Sekretariatsleder Digital21

Dragana Trifunovic

Prosjektleder

Christian Albertsen

Prosjektleder

Silje Morlandstø

Community Manager

Gunn Kristin Vambheim

Ansvarlig for partnerutvikling

Styret

Walter Qvam

Styreleder

Svein Buvik

Chief External Affairs Officer, Gard

Per Harald Kongelf

Direktør forbedring, Aker BP

Beate Krogstad

Executive Vice President IT, Statnett

Ove Fredheim

Leder Business, Telenor

Espen Hytta

IT-direktør, OBOS

Torbjørn Folgerø

SVP & Chief Digital Officer, Equinor

Harald Serck-Hanssen

Konserndirektør Corporate Banking, DNB

Even Aas

Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability, Kongsberg

Tommy Bjørnsen

Group Digital Director, DNV GL

Bernt Reitan Jenssen

CEO, Ruter

Morten Dalsmo

Konserndirektør, SINTEF

Grete Høiland

Konserndirektør infrastruktur, Lyse

Sven Størmer Thaulow

Chief Data & Technology Officer, Schibsted

Advisory Board

Birger Steen (leder, Advisory Board)

Principal, Summa Equity

Hilde Tonne

Chief Innovation Officer, Ramboll Group

Silvija Seres

Independent Investor and Board Member