Om Digital Norway

Vi er navet som får fart på digitaliseringen i Norge!

Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway

Vi jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.

Digital Norway mener det er avgjørende for norsk næringsliv at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien. Vi ser det derfor som viktig å drive frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av næringslivet.

Vi er dessuten opptatt av å snakke små og mellomstore bedrifter sin sak i ulike fora og jobber blant annet med å finne løsninger som sikrer gode rammebetingelser for SMB-ene i utvalgte offentlige utvalg.

Bak Digital Norway står en rekke engasjerte selskaper

Ansatte

Liv Dingsør

Administrerende direktør

Trond Moengen

Leder energi og samfunn

Christine Hassel Kristoffersen

Leder for produkt og marked

Annita Fjuk

Leder kompetanse og innovasjon

Eirik Andreassen

Leder teknologi og nettverk

Dragana Trifunovic

Leder strategi og organisasjonsutvikling

Henning Brikt Andersen

Kommunikasjonssjef

Helge Dahl-Jørgensen

Leder industri og bærekraft

Marie B. Willumsen

Leder innsikt og analyse

Anders Hamstad

Prosjektleder

Styret

Walter Qvam

Styreleder

Christian Pritchard-Davies

CFO, Gard

Beate Krogstad

Executive Vice President IT, Statnett

Rita Skjærvik

SVP and Head of Group Strategy & External Relations, Telenor Group

Torbjørn Folgerø

SVP & Chief Digital Officer, Equinor

Harald Serck-Hanssen

Konserndirektør Corporate Banking, DNB

Even Aas

Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability, Kongsberg

Tommy Bjørnsen

Group Digital Director, DNV

Bernt Reitan Jenssen

CEO, Ruter

Morten Dalsmo

Konserndirektør, SINTEF

Nina Yttervik

Konserndirektør Mennesker og organisasjon / CHRO, Posten Bring AS

Sverre Kjenne

Konserndirektør Drift og teknologi, Bane NOR

Abraham Foss

Konsernsjef, Avinor

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør, Statens Vegvesen

Vibeke Fürst Haugen

Kringkastingssjef, NRK

Ingvill Heskestad Mykland

Konserndirektør teknologi, innovasjon og sikkerhet i Å Energi.

Cathrine Mørch

Direktør digitalisering og utvikling, Statsbygg

Kristian Enger

Direktør Strategi, medlem og virksomhetsstyring i NHO

Advisory Board

Birger Steen (leder, Advisory Board)

Principal, Summa Equity

Laxmi Akkaraju

SVP Strategy, Cognite

Paul Chaffey

Spesialrådgiver, Halogen

Kristin Skogen Lund

CEO, Schibsted

Robert Steen

Audhild Andersen Randa

COO, Airthings

Bjørn Olstad

Corporate Vice President, Microsoft

Shahzad Rana