Om DigitalNorway

Vi skal være navet som får fart på digitaliseringen i Norge!

DigitalNorway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway

Vi jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.

DigitalNorway mener det er avgjørende for norsk næringsliv at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien. Vi ser det derfor som viktig å drive frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av næringslivet.

Vi er dessuten opptatt av å snakke små og mellomstore bedrifter sin sak i ulike fora og jobber blant annet med å finne løsninger som sikrer gode rammebetingelser for SMB-ene i utvalgte offentlige utvalg.

Ansatte

Liv Dingsør

Daglig leder

Henning Brikt Andersen

Kommunikasjonssjef

Helge Dahl-Jørgensen

Bransjeprosjekter

Annita Fjuk

Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv

Eirik Andreassen

Ansvarlig for Omstillingsmotor og regionale partnere

Sigri Sevaldsen

Forretningsutvikler

Pavan K Sriram

Ansvarlig for internasjonale prosjekter

Trond Moengen

Sekretariatsleder Digital21

Dragana Trifunovic

Prosjektleder

Christian Albertsen

Prosjektleder

Silje Morlandstø

Ansvarlig for digitale kanaler

Christine Hassel Kristoffersen

Leder for produkt og marked

Styret

Walter Qvam

Styreleder

Svein Buvik

Chief External Affairs Officer, Gard

Beate Krogstad

Executive Vice President IT, Statnett

Rita Skjærvik

SVP and Head of Group Strategy & External Relations, Telenor Group

Torbjørn Folgerø

SVP & Chief Digital Officer, Equinor

Harald Serck-Hanssen

Konserndirektør Corporate Banking, DNB

Even Aas

Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability, Kongsberg

Tommy Bjørnsen

Group Digital Director, DNV

Bernt Reitan Jenssen

CEO, Ruter

Morten Dalsmo

Konserndirektør, SINTEF

Nina Yttervik

Konserndirektør HR og HMS, Posten Norge AS

Sverre Kjenne

Konserndirektør Drift og teknologi, Bane NOR

Advisory Board

Birger Steen (leder, Advisory Board)

Principal, Summa Equity

Snarveier

Kurs

Gratis e-læring som vil øke din kunnskap i en digital hverdag

Temasider

Vil du utforske ulike emner innenfor digitalisering og teknologi? På våre temasider finner du kurs, artikler, steg for steg-guider og annen nyttig informasjon, alt samlet på et sted!

Prosjekter

DigitalNorway driver frem og er involvert i en rekke prosjekter som alle bidrar til å få fart på digitaliseringen i Norge!