12 tech-trender som vil påvirke næringslivet i 2021

Foto: Pexels

Etter et år uten sidestykke har mange nye teknologitrender og behov dukket opp. Her er noe av det du bør følge med på for å få et konkurransefortrinn i 2021.

2020 har endret hvordan vi jobber, hvordan vi forholder oss til teknologi, og hvordan vi bruker internett.  Det har også skapt et større trykk på digital utvikling og et behov for bredere kunnskap om ulike teknologier – spesielt innen næringslivet. 

Dette er noen trendene som kan være nyttige å være bevisst på – så posisjonerer du deg bedre for det kommende årets utfordringer. 

Kampen mot – og for – datasporing

Det sies at hvis du ikke betaler for et produkt, er det du som er produktet. Mye av verdien til selskaper som Facebook og Google ligger i innsamling og omsetning av data om brukerne, til bruk i markedsføring og andre formål. Her står det mange kamper nå. 

Det har for eksempel lenge brygget opp til storm mellom Apple og Facebook. I 2021 er det mulig at dette intensiveres når iPhone-brukere får mulighet til å velge om selskaper skal kunne spore deg på tvers av apper eller ikke – noe Facebook er avhengig av. Det sosiale nettverket har allerede lansert en nettside som henvender seg til SMB-er og ber bedrifter som bruker Facebooks businesstjeneste om å engasjere seg. Facebook argumenterer for at en slik begrensing i datasporing vil gå utover muligheten for SMB-er til å nå kundebasen deres.

I det hele tatt vil vi i 2021 se at vernet av nettbrukeres personopplysninger vil styrkes – på bekostning av «gratisøkonomien» som i stor grad preger dagens internett. Og som enkelte påpeker, er det kanskje ikke tilfeldig at en aktør som Apple går i bresjen for dette: Som en tilbyder av betalte abonnementstjenester, har de ingen grunn til å legge til rette for en slik gratisøkonomi som ukritisk datadeling tillater.

Lettere å kjøpe rett fra SoMe

Mer Facebook: For det sosiale nettverket har det siste året lagt mer tyngde på handel. Med nye kjøpsfunksjoner på Instagram og WhatsApp, vil Facebook gjøre det lettere for forbrukere å handle direkte via selskapets egne plattformer. Det kan bety andre vilkår og større profileringsalternativer for SMB-er innen netthandel.

Foto: Pexels

Så spørs det hva som skjer med rettssakene i USA, som truer med å bryte opp Facebooks «monopol» på sosiale medier, og ikke minst hva som skjer med EUs nye direktiver mot datautveksling. 

Den utvidede virkeligheten kommer nærmere

Apple planlegger lansering av sine første AR-briller i 2022, og flere andre aktører utvikler AR-briller for forbrukermarkedet. Microsofts HoloLens har vist seg å være et kraftig steg opp fra Google Glass, i hvert fall for industrisektoren.

Som det norske VR-selskapet Pointmedia fortalte oss i 2020, har etterspørselen etter denne type teknologi eksplodert gjennom året som gikk – spesielt i kjølvannet av at corona-pandemien traff med et brak.

Vi vil i 2021 se et stadig større fokus på hvilke muligheter som åpner seg for et større publikum når den virtuelle virkeligheten fusjonerer med wearables – et segment som også ventes å øke kraftig i året som kommer. 

Digitale helsetjenester øker kraftig

WHOs globale strategi for digitale helsetjenester (pdf-link) vil i løpet av de neste årene skape større behov for kompetanse innen blant annet kunstig intelligens, AR, IoT og dataanalyse på verdensbasis.

Utviklingen innen disse områdene av helsesektoren har vært markant de siste årene – og spesielt gjennom 2020, da corona-pandemien førte til en eksplosjon i utvikling, utrulling og ikke minst faktisk bruk av en rekke e-helseløsninger. Det er lite trolig at dette er en utvikling som vil reverseres når verden returnerer til «normalen» etter at verden blir vaksinert – tvert imot.

Samtidig gjøres det stadig store gjennombrudd innen diagnostisering og behandling. Med utviklingen vil det også bli stilt strengere krav til personvern og datasikkerhet. På verdensbasis ventes markedet for digitale helsetjenester å øke med 37.1 prosent bare i 2021.

Leverandørteknologien vil bli mer avansert

En kraftig økning i internetthandel resulterer i en økning i bud- og leveransebehov. Det er stadig nye hjemleveringstjenester som blir lansert, og logistikkutfordringene innen hele produksjons- og leveringsflyten kan effektiviseres.

Hvordan får man levert varen fra A til B på kjappest og tryggest måte – med en høy grad av forutsigbarhet? Om man leverer i en by, er det mer lønnsomt med smidige el-sykler, andre små, elektriske kjøretøy i skytteltrafikk eller en større bil som tar alt på én runde? Også her vil riktig bruk av dataanalyse danne et tydelig konkurransefortrinn.

Foto: Posten

Ny muligheter med 5G

De store teleaktørene ruller ut 5G-nettene sine for fullt i 2021, og flere byer og tettsteder vil få tilgang på et superkjapt mobilnett. Samtidig vil stadig flere norske forbrukere få mulighet til ta denne teknologien i bruk, etterhvert som de bytter ut til nye 5G-mobiler.

I første omgang er dette bare veldig kult, ved at du kan strømme ting i bedre kvalitet og jobbe kjappere opp mot skyen … der det faktisk er 5G-dekning, som også i 2021 vil være begrenset til noen få (men stadig flere), tettbebygde steder.

Og selv om vi ikke får «ekte» 5G før tidligst 2023 (da går nemlig kjernenettet over fra 4G til 5G), er det allerede i dag kanskje ikke så dumt å undersøke hvilke muligheter 5G kan gi til din bedrift – Telenor har for eksempel en 5G-gjennomgang relatert til norske SMB-er.

Mer data, mer verdi

Samtidig som 5G blir stadig mer utbredt, øker også aktiviteten på nett. Kombinert med stadig mer avanserte IoT-sensorer, vil dette føre til mye mer data som skal håndteres, og som igjen kan analyseres.

Flere selskaper vil som følge av dette fokusere på dataanalyse som kan håndtere og optimalisere produksjonsflyten basert på operasjonell data. Dette er igjen noe som kan tilføre bedrifter hittil uutnyttet potensial – og ikke minst verdier.

Bedre utnyttelse av data er også et stort satsingsområde for DigitalNorway, som med Datafabrikken i 2021 vil kunne legge et grunnlag for bedre og mer omfattende deling av data i norsk næringsliv.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Leverandører må tilpasse seg hjemmekontorhverdagen

I sin årlige krystallkule-spalte for det kommende året, anslår Forbes-kommentator Joe McKendrick at 2021 vil bli et år hvor leverandører til enterprise-teknologi vil få det travelt etter hvert som store selskaper omstiller seg til en tid med større andel av staben på hjemmekontor. Også sektorer som vil gå gjennom en gjenoppbyggingsfase – eksempelvis horeca-aktører og reiselivsbransjen – vil etter spådommen få det travelt i 2021.

Og det er flere som mener at hybriditeten i arbeidshverdagen vil prege 2021.  «Virksomheter vil i stadig større grad kunne forvente å forbruke IT på samme måte som de har brukt offentlige skytjenester; skalerbart på bestilling med noen få klikk», skriver Dell Technologies’ Geir Rostadmo-Strømme i Finansavisen

Cybersikkerhet tas mer på alvor

Vi tar med oss mange lærdommer fra uåret 2020 – og en av disse er viktigheten av å ha sikret virksomheten mot de mange og stadig mer omfattende cybertruslene som målrettet angriper sine mål.

På tampen av fjoråret ble USA rammet av det som virker å være det hittil største, koordinerte dataangrepet rettet mot amerikanske virksomheter og myndigheter … og bak det skal ifølge FBI og NSA russerne stå bak. Etter angrepet på det norske Stortinget rettet også norske myndigheter pekefingeren i samme retning.

At cybersikkerhet nå tas mer på alvor, gjenspeiles også i verdiene som nå tilflyter sikkerhetsbransjen: Etter en spinnvill vekst rundt tech-orienterte aksjer i 2020, opplever sikkerhetsaktørene nå også en tilsvarende hype. Og da er spørsmålet: Har din virksomhet gjort de nødvendige grepene for beskytte seg mot potensielt svært kostbare sikkerhetstrusler? I vårt cybersikkerhetskurs, utviklet i samarbeid med Telenor, kan du få noen nyttige pekepinner på hvor du skal begynne.

Kvanteteknologiens år?

Både Google og kinesiske aktører er på banen innen kvanteteknologi. Men også forskere ved Universitetet i København har utviklet kvanteteknologi som overgår vanlig datateknologi. Forskerteamet har utviklet en nanochip med tykkelse mindre enn en tiendedel av et menneskehår.

Denne produserer store mengder fotoner kodet med kvanteinformasjon, og kan potensielt danne grunnlaget for en kvanteenhet som kan gjøre databehandlig mye raskere enn noe annet som eksisterer i dag. Forvent mer utvikling på dette området i 2021.

Hyperautomasjon og maskinlæring

Ifølge den årlige rapporten fra konsulentselskapet Gartner er såkalt «hyperautomasjon» den eneste veien videre. Hyperautomasjon beskrives som automatisering som foregår via et nett av allerede automatiserte prosesser, som kunstig intelligens, maskinlæring og RPA (robotisk prosessautomasjon).

– Hyperautomasjon er irreversibelt og uunngåelig. Alt som kan og burde blir automatisert vil bli det, sier Gartners Brian Burke.  

Rapporten fokuserer også på maskinlæring, og samarbeidet mellom dataforskere og fagpersoner innen produksjon – såkalte maskinlæringsoperasjoner (MLops). For bedrifter som ønsker å bruke kunstig intelligens over tid, kan det være nyttig å heve kompetansen innen dette området i alle ledd av produksjonen. Dette gjelder også innen tjenesteteknologi. For eksempel: Om man utvikler en KI-tjeneste for en nettavis, hvor tjenesten automatisk skriver bildetekster ut ifra hva den analyserer fra bildet, så vil det lønne seg at også fagpersonen – altså de i avisen – også har kjennskap til teknologien bak. 

Du kan lære mer om dataanalyse, RPA, kunstig intelligens og maskinlæring på kurssidene til DigitalNorway.

Større trykk på gaming og e-sport

Pandemien økte interessen for gaming kraftig. En undersøkelse fra Deloitte i USA viste at for første gang har en tredjedel av amerikanere sett på en e-sport-konkurranse, spilt nettbaserte spill eller abonnert på et gamingtjeneste. Det er også langt flere som nå beskriver seg selv som ‘dedikerte’ gamere, og analytikere venter å se en økning i langtidskunder for bedrifter innen gaming – fra studioer til innholdsprodusenter.