Gratis kurs: Lær deg IoT – på 1-2-3!

– Endelig er IoT kommet til hoppkanten, med store potensielle fordeler for virksomheter som tar det i bruk, sier Marte Ruud Sandberg i Telenor. Nytt kurs lar deg lære mer om teknologien – på bare 20 minutter.

Mens noen ikke helt vet forskjellen på IT og IoT, har andre kanskje hørt en del om «Internet of Things» fra kolleger, artikler og annonser. Om oppkoblede biler, kroppsnær teknologi, smarte hjem og byer.

Nå gir et nytt kurs de som ønsker det en rask innføring i Tingenes Internett – som det kalles på norsk – og mulighetene det skaper for virksomheter av alle størrelser.

Alt henger sammen med alt

Kort fortalt handler handler IoT om det raskt voksende nettverket av ting som er koblet til internett og som registrerer data om hvordan de brukes gjennom sensorer. Termostater, biler, lys og kjøleskap – hele 64 milliarder IoT-dingser vil være oppkoblet i 2024, anslår Business Insider Intelligence.

– IoT gir fysiske ting en digital stemme. Det gir oss enorme mengder informasjon vi tidligere ikke hadde tilgang til, og som lar oss fatte beslutninger basert på data istedenfor magefølelsen, sier Marte Ruud Sandberg, Product Marketing Manager for IoT og Stordata i Telenor.

I samarbeid med DigitalNorway ledet hun utviklingen av det nye kurset. Teleselskapet har jobbet med såkalt maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) i flere tiår allerede, så selve teknologien bak IoT er ikke ny. Det nye er hvordan utviklingen innen nettverks-, batteri- og sensorteknologi har skutt fart.

– Det er blitt langt rimeligere å koble ting på nettet. Samtidig er vi blitt bedre på å hente inn og bruke data. Nå kan du for eksempel ganske enkelt løfte data om temperatur eller luftkvalitet fra en frysedisk og inn i et system der du kan analysere utviklingen over tid, sier Ruud Sandberg.

Nye store steg

Det forventes nye store steg for IoT de neste årene. 5G-nettet som rulles ut i år vil sammen med kunstig intelligens bidra til raskere innhenting og tolkning av data, og gjøre det enda enklere å automatisere prosesser. Generelt er norske bedrifter godt posisjonert til å dra nytte av IoT.

– Norske virksomheter ligger langt fremme i digitaliseringen, med en infrastruktur som legger til rette for at det skal fortsette slik. For to år siden ble 4G-nettverket tilpasset med funksjoner optimalisert for ting. Såkalt NarrowBand-IoT (NB-IoT) og LTE-M har smalere båndbredde som gjør dekningen mer inntrengende slik at nettet når ting som ligger nede i bakken eller inne i fjell. Nettverket er også batterifattig, som innebærer at tingene kan skru seg av og på og ikke trekke på batteriet når det ikke brukes, sier Ruud Sandberg.

Norge er en av få land hvor man har landsdekkende dekning for både NB-IoT og LTE-M.

Etter å ha vært et buzzord i lang tid, har enkelte bransjer de siste årene gått foran med tilpasninger som har gitt IoT større spillerom. Det har for eksempel vært stor utvikling innen smarte bygg, med oppkobling av både nye og gamle bygninger. Innen e-helse skjer det mye innen fjernbehandling og trygghet. Telenor har koblet opp et femtitalls ulike sensorer – fra komfyrvarme og døråpnere – til et eget responssenter der helsepersonell følger med via digital trygghetsalarm.

I fremtidens smarte byer vil omgivelsene tilpasse seg hvordan byen faktisk brukes: Trafikklys skrus bare på når det er biler i nærheten, søppel tømmes ved behov, vannverkene kan finne ut hvor det er lekkasjer.

– Vannskandalen i Askøy kunne kanskje vært unngått med riktige sensorer. Det er et enormt mulighetsrom for bruk av enkel sensorikk, sier Ruud Sandberg.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Hvem er kurset for?

Alle virksomheter trenger ikke kaste seg på IoT-bølgen. Det vil likevel kunne gi store fortrinn å forstå teknologien og mulighetene som skapes. En ting er de nye forretningsmulighetene IoT gir i seg selv. Dronelevering og sparkesykkeltjenestene som erobrer verdens byer er eksempler på nye forretningsmodeller som har oppstått. Enda viktigere er effektiviseringsmulighetene, påpeker Ruud Sandberg:

– Det oppstår nå muligheter til å drive et selskap basert på informasjon du ikke har hatt tilgang til tidligere. Og det er ikke komplisert. En baker kan et spare årsverk på å slippe å måle temperaturen i 18 kjøleskap tre ganger daglig.

Kurset som Telenor og DigtalNorway har laget gir en overordnet innsikt i hele verdikjeden – fra sensorene og maskinvaren, til dataplattformen og brukersnittet, helt frem til det som gir den faktiske kundeverdien. Kurset i DigitalNorway Community (gratis å melde seg inn!) er organisert i 21 enkle kapitler det kun tar 20 minutter å komme gjennom. Det er laget med tanke på små og mellomstore bedrifter som ønsker en innføring i teknologiens muligheter og kanskje ikke har tenkt at IoT er en naturlig del av det de jobber med.

– Kurset er for parkeringsselskapet, frisøren og snekkeren. Det er for elektrikeren som må forstå hvordan IoT påvirker strømnettet, og sykepleieren som vil vite hvordan teknologien kan gjøre hverdagen enklere for pasient og behandler – og samtidig hvordan dataen kan beskyttes på en forsvarlig måte, avslutter Marte Ruud Sandberg.

– Etter kurset kan du sitte på et middagsselskap og fortelle hva IoT er for noe. Velkommen inn.