Cybersikkerhet

Det er ikke et spørsmål om hvis, men et spørsmål om når. Alle kan bli utsatt for cyberkriminalitet, både små og store bedrifter, offentlige og private, og ikke minst privatpersoner.

Cyberkriminalitet er et problem som påvirker alle nivåer i en bedrift. Det er et felles ansvar – og det starter med deg.

  • Kurset består av4Kapitler
  • Gjennomføres på ca25Minutter
  • Passer forAlleKrever ingen forkunnskaper

Oppbygging av kurset

Dette kurset passer for deg som trenger en innføring i grunnleggende cybersikkerhet. Første del inneholder tips og huskelister for alle ansatte, mens andre del av kurset tar for seg hvordan bedrifter kan jobbe med cybersikkerhet. Vi anbefaler at du gjennomfører hele kurset for å få forståelse for hvordan din atferd påvirker hele virksomhetens cybersikkerhet.

Delta i lærerike diskusjoner om cybersikkerhet i DigitalNorway Community