– Det ligger enorme verdier i utveksling av data

Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark
SER VERDIEN I DATADELING: Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark. Foto: Tom Riis/Herøya Industripark AS

Herøya Industripark er «et Norge i miniatyr» – der direktør Sverre Gotaas tydelig ser verdien av datadeling. Nå ønsker han Datafabrikken hjertelig velkommen.

Regjeringen har gitt grønt lys til Datafabrikken, som skal gjøre det langt enklere for norske bedrifter å dele data, også på tvers av privat og offentlig sektor. Ifølge Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark, er ikke dette bare et kjærkomment initiativ – det er også helt nødvendig:

– Det ligger enorme verdier i utveksling av data. Jeg har holdt på med data i hele mitt voksne liv, og ser at det å legge til rette for slik økt datadeling er en nobrainer. Men man kan jo ikke forvente at folk skal ha 20 års erfaring for å se lyset – vi må hjelpe dem med å se lyset raskt, sier Gotaas.

Dette er noe han nå håper kan legges til rette for med Datafabrikken:

– For at norske bedrifter skal kunne ta en posisjon i den datadrevne økonomien, er det svært viktig å få på plass et slikt rammeverk.

– Det er veldig mye rart som gjør at de små bedriftene bommer på dette, og ikke får tak i data de kan ta i bruk. 

Sverre Gotaas, Herøya Industripark

Må ha en lav brukerterskel

Ifølge Gotaas har mange små og mellomstore bedrifter i Norge ennå ikke helt forstått verdiene som kan ligge i å jobbe aktivt med data.

Dette er Datafabrikken

Datafabrikken skal gi små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

– De klarer kanskje å koste seg gjennom hverdagen, og får levert på det de skal. Men så skal de ha tenkt litt for skjønne at de kan koble seg til åpne og andre kilder, og faktisk hente ut store verdier fra dette. Slik det er i dag, er det ikke engang gitt at de klarer å samle inn interne data på en systematisk måte – og langt mindre at de kan benytte seg av disse, sier Gotaas.

For å få med flest mulig aktører, mener han at brukerterskelen må legges «veldig lavt»:

– Det er veldig mye rart som gjør at de små bedriftene bommer på dette, og ikke får tak i data de kan ta i bruk. Og en av de største hindrene vil jeg si handler om mangel på kompetanse. Dette handler vel først og fremst om bevisstgjøring, sier Gotaas.

Kompetanse hevet til et nytt nivå

For å bøte på dette, har Herøya Industripark satt i gang en større satsing på undervisning i digitalisering og prosessteknikk.

– Det vi har sett, er at den digitale kompetansen til fagarbeidere i beste fall er utdatert, om den i det hele tatt eksisterer, sier Gotaas.

Han forteller at straks deltakerne får et innblikk i mulighetene som faktisk ligger i systemene de jobber med, og hva disse kan brukes til, får de også «en aldri så liten aha-opplevelse»:

– De som har begynt å lukte på dette, kommer med et hav av ideer. Det er heller ikke så mye som skal til, ofte er det bare snakk om enkle eksempler på hva som nå er mulig før kompetansen heves til et helt nytt nivå. Hjernen er utrolig god der – du må bare forstå at det finnes tilgjengelig informasjon, og at dette er noe som kan brukes. Da ser de at «her ligger det mye snacksy data, hvordan kan jeg bruke dette?», sier Gotaas og legger til:

– Og dette er fremdeles innenfor samme egen fabrikk eller avdeling. Tenk da på hva du kan gjøre på tvers av en hel bedrift, eller til og med på tvers av forskjellige bedrifter eller på tvers av sektorer.

Dersom aktører deler informasjon om hva de selv driver med, og samtidig får inn data om hva andre driver med, så kan de gjøre en bedre jobb, sier Gotaas:

– Samtidig kreves det også bevisstgjøring rundt det med at dersom du deler data, får du gjerne også mer igjen.

«NORGE I MINIATYR»: Herøya Industripark består av noen veldig store bedrifter – men har klart flest små og mellomstore bedrifter. Foto: Tom Riis/Herøya Industripark AS

Et «Norge i miniatyr»

Herøya industripark rommer rundt 80 leietakere, både små og store bedrifter.

– Til sammen utgjør disse et «Norge i miniatyr», der fordelingen av selskaper kan sammenlignes med resten av landet: Vi har noen veldig store aktører som Yara – og en klar overvekt av små- og mellomstore bedrifter, som gjerne leverer ett produkt og har én kunde.

Gotaas forteller at store aktører som Yara innen visse segmenter er helt i verdenstoppen innenfor digitale løsninger.

– Enten de lager applikasjoner som gjør det mulig for bonden å strø presise mengder med gjødsel, til løsninger som gjør det mulig å kjøre fabrikker på en mer effektiv måte, har de skjønt hvor viktig det er å jobbe systematisk og målrettet med data, sier Gotaas, og legger til:

– Men så har du de mange mindre bedriftene, som er helt klart i flertall, som ikke er på det nivået. De er gjerne ikke engang rigget for å bruke enkeltdata som grunnlag til å ta store avgjørelser … slik det også virker å være i Norge ellers.

Legge til rette for digitalisering

Gotaas forteller at Herøya industripark det siste halvannet året har jobbet aktivt for å legge til rette for datadeling på tvers av leietakerne. 

– Skal vi være konkurransedyktige og attraktive, må vi har en infrastruktur på plass for våre leietakere. Da ser vi at det å også legge til rette for at leietakerne lettere kan digitalisere seg, gjennom blant annet datadeling, er av stor verdi, sier Gotaas.

Han forteller SINTEF nå er i ferd med å legge mye av sin satsing på digital prosessindustri på Herøya, og håper med det å kunne forankre industriparken som «et nasjonalt fokalpunkt for digitalisering av prosessindustrien».

– Hvis ikke folk kan få noe her i tillegg til bare et kontorlokale, så går de andre steder. Det må være noe mer – og da mer spesifikt et miljø som er villig til å dele på data, sier Gotaas.

Han mener de da er helt avhengige av å få tilgang på et rammeverk og en infrastruktur for dette samarbeidet, slik Datafabrikken etter hvert vil kunne tilby.

– Vi er nødt til å basere oss på at det finnes organer rundt oss som gjør det mulig å gjøre nytte av dette. Vi er veldig glade for at initiativet fra DigitalNorway nå blir realisert i et samarbeid med offentlig sektor. Vi hadde ikke klart det uten det – jeg vet ikke hvem andre jeg skulle spurt.

Vil du lære mer om bruk av data?

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført