Teknologirådet-rapport: Hva betyr generativ KI for Norge?

Forsiden til Teknologirådets rapport vist på en KI-generert bakgrunn. Gjengitt under en Creative Commons-lisens.

KI-rapport etterlyser store norske investeringer – og varsler at vi må bli mer motstandsdyktige mot desinformasjon. Mer om dette og andre nyheter i ukens bits & bytes.

Teknologirådet har nettopp gitt ut en rapport om generativ kunstig intelligens i Norge. Der etterlyser de blant annet betydelige investeringer i regnekraft som nasjonal infrastruktur, samt at norske språkmodeller tilbys som en nasjonal fellestjeneste. 

De er klare på at flere av anbefalingene vil medføre betydelige kostnader, uten at disse er nærmere spesifisert. 

− Det er nødvendig og riktig med store investeringer på dette tidspunktet, sier prosjektleder i Teknologirådet, Jonas Engestøl Wettre, til Digi.no (betalingsmur)

Men dette handler også om å skape debatt, ta hypen rundt generativ KI mer ned på bakken – og konkretisere hvordan vi faktisk skal forholde oss til det, forteller han.

− Vi må komme et steg videre, og være konkrete på hva diskusjonen handler om, sier Wettre, som utdyper at det i dag for ofte er vagt og utydelig hva som egentlig menes når vi snakker om ting som infrastruktur, norske modeller eller kvalitetsdata.

Digitaliseringsministeren lover satsing på KI-infrastruktur

At investeringene faktisk kommer, virker sannsynlig. 

Under Digitaliseringskonferansen denne uken ga digitaliseringsminister Karianne Tung en pekepinn på at Regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi, som kommer etter sommeren, inneholder nettopp en satsing på infrastruktur.  

– I strategien slår vi fast at Norge skal etablere en solid nasjonal infrastruktur for kunstig intelligens. Det omfatter tilgang på regnekraft, utvikling av norske språkmodeller som er tilpasset det norske språket, det samiske språket og norske samfunnsforhold, sa Karianne Tung ifølge Digi.no (betalingsmur)

Ved siden av å prioritere infrastruktur og norskutviklede forbrukertjenester, vektlegger rapporten fra Teknologirådet at vi trenger regulering som kompletterer KI-forordningen og stimulerer samfunnsnyttig informasjon og bruk. 

En tredje hovedanbefaling er å styrke den digitale motstandskraften mot desinformasjon, misbruk og uønskede hendelser knyttet til bruk av generativ KI. 

Teknologirådets tolv anbefalinger

 1. Fordele tilsyn, med en sterk koordinator. 
 2. Etabler en nasjonal inkubator for kunstig intelligens. 
 3. Skaff forvaltningen en problemløser. 
 4. Sikre tilgang til norske kvalitetsdata. 
 5. Invester i regnekraft som nasjonal infrastruktur. 
 6. Tilby norske språkmodeller som nasjonal fellestjeneste. 
 7. Still kvalitetskrav til norske språkmodeller. 
 8. Fastsett regler for merking av KI-generert innhold.
 9. Lag spilleregler for generativ kunstig intelligens i valgkamp.
 10. Oppskaler innsatsen for faktasjekking.
 11. Opprett et psykologisk forsvar.
 12. Styrk arbeidet med KI-sikkerhet.

Trenger motstandskraft mot desinformasjon

At det er nødvendig med motstandskraft mot desinformasjon aktualiseres også av to andre ferske rapporter. 

Denne uken la Fritt Ord og Universitetet i Bergen også frem Reuters Digital News Report, med den norske delrapporten Bruksmønstre for digitale nyheter 2024. Her finner de at:

 • Nordmenn framstår lite opplest på temaet kunstig intelligens
 • Mange er svært skeptiske til bruk av KI i nyhetsproduksjon, men mange er også usikre.
 • Skepsisen er størst for såkalte harde nyheter (politikk, krim og næringsliv)

Samme tema er nettopp også undersøkt av Medietilsynet. For noen uker siden la de frem sin nye rapport om Kritisk medieforståelse

Her fant de at to av tre i Norge har kommet over nyhetssaker som de mistenker er usanne de siste seks månedene. Av funnene oppsummerer de blant annet at:

 • Få synes det er lett å skille sant fra usant, men unge menn har større tro på egen evne til å avdekke om informasjon på nett er sann eller usann.  
 • Det er vanskelig å identifisere kunstig generert innhold.
 • Stor bekymring for at usann informasjon påvirker tillitten i samfunnet, særlig til myndigheter og medier. 

(Artikkelen fortsetter nedenfor)

Lær hvordan å komme i gang med KI – på en god måte:

Veiviser

Kunstig intelligens på arbeidsplassen

KI endrer hvordan vi lever og jobber. Lær om mulighetene med teknologien – samt hvordan og hvorfor vi alle må bidra til å styre utviklingen i etisk og ansvarlig retning.

604 Moduler0% Fullført

Flere aktuelle nyheter om digital teknologi og infrastruktur

Det stormer rundt sosiale medier:

Vi og generativ KI – her er mer av det som rører seg:

Det siste om KI, åndsverk og kreative yrker:

… og KI i møte med spill og sport:

Nå er det økende skepsis:

… og også grunn til skepsis:

Mens dette skjer i bransjen:

Andre nyheter fra teknologiens verden fra uken som gikk: