veiviser

Kunstig intelligens på arbeids­plassen

KI endrer hvordan vi lever og jobber. Lær om mulighetene med teknologien – samt hvordan og hvorfor vi alle må bidra til å styre utviklingen i etisk og ansvarlig retning.

60 minutter

3 moduler

Passer for alle

Dybdekurs

Om veiviseren

I denne veiviseren vil du lære om hva kunstig intelligens er, hvordan det fungerer – og hvordan kunstig intelligente systemer kan brukes på en etisk og ansvarlig måte på arbeidsplassen.

Enten du er bevisst det eller ikke, møter du allerede på en rekke ulike kunstig intelligente systemer i hverdagen – og sannsynligvis i større eller mindre grad også på arbeidsplassen. 

I dette kurset vil vi avmystifisere hva kunstig intelligens egentlig er – og hva det ikke er. Og vi har fått hjelp av Inga Strumke, forsker på kunstig intelligens ved NTNU, til å kvalitetssikre innholdet.

Kunstig intelligens i virkeligheten er noe ganske annet enn kunstig intelligens på film, og det har mange begrensninger. Likevel er dette kraftige verktøy der bruken kan ha store konsekvenser og ringvirkninger, enten tilsiktet eller utilsiktet, og både på godt og vondt. 

Dette er teknologi som allerede er en del av manges arbeidshverdag. Slik er vi alle i større eller mindre grad delaktige i den utviklingen som skjer, og dermed også ansvarlige for de små og store konsekvensene det har. 

Data og kunstig intelligente systemer er nemlig hjørnesteiner i den digitale transformasjonen – der det som står på spill til syvende og sist er intet mindre enn hva slags arbeidsliv og samfunn vi ønsker oss, og hvordan hver av oss skal delta i det.

Teknologien – og hva den betyr for deg og meg

Kunstig intelligens brukes i dag til blant annet analyser, simuleringer, prediksjoner, automatiserte avgjørelser og ikke minst, til å generere både tekst, bilde, video og kode – med konsekvenser som berører hver og en av oss. 

Det som gjør kunstig intelligens spennende er derfor egentlig ikke teknologien i seg selv, men forholdet mellom mennesker og teknologi. 

Her vil du lære om både kunstig intelligens og det større teknologiske landskapet det er del av. Kurset handler likevel fremfor alt om å kunne se konsekvensene av å bruke slik teknologi, og om å se teknologien som del av et større bilde: Digitaliseringen av samfunnet og arbeidslivet, hva det betyr for deg og meg, og hva vi alle kan og bør tenke over for å styre dette i en etisk og forsvarlig retning. 

Verdiskaping, etikk og ansvar

Samfunnet og arbeidet vårt datafiseres og digitaliseres i et svimlende tempo. Praktisk talt alt vi gjør og alt som skjer blir i økende grad representert i data.

Det er data som er grunnlaget for KI – og som i neste omgang åpner for automatisering, effektivisering, beslutningsstøtte, mer innsikt og nye måter å jobbe på.

Slike teknologier er en del av de digitale verktøyene og tjenestene du bruker hver eneste dag:

De former hvordan vi oppfatter og interagerer med verden omkring oss, hva slags produkter og tjenester vi har tilgang på privat og profesjonelt, og i stadig større grad også hvordan vi arbeider. 

Ikke alle trenger å kunne jobbe med utvikling av kunstig intelligens. Men vi trenger flere som er gode brukere og bestillere av slike systemer, som kan være brobyggere mellom ulike fagfelt – og forene teknologien med andre hensyn som forretningsmål, bærekraft, lover og etikk.

Her vil vi altså vise frem mulighetsrommet, og samtidig trekke frem viktige forutsetninger for å jobbe smart og datadrevet med kunstig intelligens og andre digitale teknologier på en trygg, etisk, forsvarlig og ansvarlig måte.

Vi vil se på hvordan vi kan ta i bruk teknologien på måter som kan gagne oss – uten at det samtidig går på noen andres bekostning.

Ta kurset for å lære...

  • Hva kunstig intelligens er og hvordan det påvirker deg og den moderne arbeidsplassen
  • Hvordan teknologien fungerer og hva som skjuler seg bak «buzzordene»
  • Hvordan norske virksomheter tar i bruk kunstig intelligens (og bli inspirert!)
  • Hvordan man kan sikre ansvarlig bruk av kunstig intelligens, til det beste for virksomheter og ansatte

🎧 Lytt til vår podkast

I podkasten «Kunstig intelligens på arbeidsplassen» snakker vi med ulike eksperter om hvordan kunstig intelligens fungerer, hvordan det påvirker hvordan vi lever og jobber – og ikke minst hvordan man kan ta i bruk ny teknologi på en etisk og lovlig måte.

De tre første episodene i serien følger de tre kapitlene i veiviseren, og tar derfor for seg disse tre temaene:

  • Episode 1: Hvorfor skal du bry deg om kunstig intelligens?
  • Episode 2: Hvordan fungerer maskinlæring?
  • Episode 3: Hvordan bruker vi maskinlæring etisk, lovlig og ansvarlig?

Du kan lytte til disse eller våre tre andre episoder i vår podcast serie på tematikken på Spotify, i podkast-spilleren på din telefon, eller hvor enn du finner dine podkaster.


Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

    Registrer