Slik tar de 5G fra buzzord til praksis

Herøya Industripark blir fremover arena for utforsking av fremtidens 5G-muligheter – i praksis.

I 5G-laben i Herøya Industripark får virksomheter utforske og utnytte fremtidens 5G-muligheter i praksis – før hele resten av verden kobler seg på.

I 5G-laben i Herøya Industripark får virksomheter utforske og utnytte fremtidens 5G-muligheter i praksis – før hele resten av verden kobler seg på.

Herøya Industripark AS i Porsgrunn har i over et år jobbet med 5G i praksis, og allerede begynt å danne seg verdifull innsikt om den nye teknologien – og hvilket potensial den har i industrien.

Dette er innsikt som mange er interessert i å ta del i, for eksempel gjennom det nyetablerte 5G-industriforumet der Herøya industripark deltar. For som næringsminister Jan Christian Vestre da uttalte:

– Det prosjektet vi nå sammen skal gjøre – og jeg sier sammen, fordi vi trenger å mobilisere hele landet for å få det til – er det største næringsskiftet i Norge noensinne.

Fra buzzord til praksis

Som et viktig ledd i Herøya industriparks AS’ satsing på 5G-teknologien, oppretter de også en egen 5G-lab, der både store og små aktører kan få teste ut teknologien fullt ut:

– 5G-løsningene som nå rulles ut over hele landet, er fortsatt basert på 4G-kjernenettet – og er sånn sett ikke «ekte 5G», forteller Petter Olsen, prosjektleder for 5G-labben på Herøya.

Petter Olsen i Bouvet prosjektleder 5G-labben til Herøya industripark AS. Foto: Bouvet

Med 5G-infrastrukturen som nå bygges ut på Herøya, med et privat 5G-nett i samarbeid med Telia og en helt egen testfrekvens tildelt fra Nkom, blir det faktisk mulig å utforske og utnytte teknologien på fremtidens premisser, forteller Olsen.

På denne måten kan alle virksomheter som ønsker, faktisk kunne utforske «fremtidsteknologi» i praksis:

– I 5G-labben vil vi tilby alt som 5G-nettet er ment å åpne for i fremtiden, enten det er snakk om edge computing eller slicing av nettverk. Her kan virksomhetene som deltar gå forbi buzzordene, og utnytte teknologien på måter som for eksempel gjør dem mer kostnadseffektive. Det er den koden vi nå prøver å knekke, forteller Olsen.

Konferanse: Hvordan kan din bedrift dra nytte av 5G?

I samarbeid med Digital Norway og 5G-industriforum arrangerer Computerworld formiddagskonferanse med tema 5G 15. desember på Oslo Kongressenter 08:00-12:00.

5G har gått fra å være neste generasjon, til en realitet man må forholde seg til. Det er ikke gitt at man klarer å hente ut de forretningskritiske elementene i denne nye teknologien, men med riktige råd og hjelp langs veien kan 5G utgjøre en revolusjon som raskt lar seg oversette på bunnlinjen.

På CIO Forum 5G vil du se hvilke muligheter 5G kan tilby, samt eksempler på prosjekter og produkter som allerede gir resultater. 5G er bransjeagnostisk og frigjort fra vertikaler, som betyr at det finnes mange eksempler og bedrifter som har gått i bresjen også i andre bransjer.

Dette er en formiddagskonferanse du ikke har råd til å gå glipp av; med eksperter og gode eksempler kommer forretningsfordelene tydelig frem.

Meld deg på CIO Forum 5G >

Første test med Nkom

Ifølge Olsen er tanken bak 5G-labben å gjøre det mulig for virksomheter å finne reelle bruksområder for den nye teknologien.

– Man kan ikke nødvendigvis bare putte på ny teknologi og nye funksjonaliteter på ting du har fra før. Derfor er det viktig å faktisk kunne «ta og føle» på teknologien så tidlig som mulig, og gjennomføre praktiske tester for dine bruksområder, sier Olsen.

5G-labben er fortsatt under oppføring, men vil allerede før nyttår gjennomføre en test i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Dette blir en detaljert test innenfor de frekvensområdene som vil brukes i et industrispekter, som både vi og Nkom er interessert i å utrede nærmere. Parallelt med dette vil de kunne teste ut 5G-teknologien slik at dette skal kunne kommersialiseres opp i stor skala, sier Olsen.

Åpen for alle gode ideer – og virksomheter

5G-labben bygger samtidig ut i tråd med de ønsker og behov som allerede er meldt inn. Og når labben åpner for fullt i løpet av 2023, er tanken at døra skal stå på vid gap:

– Alle de store står allerede på rekke og rad, og mange av disse har spennende tanker for hva de ønsker å teste ut, sier Olsen. 

– Samtidig ønsker vi at dette skal være en åpen lab, der det er fritt fram for alle gode ideer og virksomheter. Det blir spennende å se hvor konkrete resultater vi får se fra dette i 2023 – og hvor raskt det skjer.

Ikke minst vil koblingen opp mot nettverket 5G-industriforumet være en viktig brikke videre:

– Mange virksomheter har et ønske om å ta del i denne utviklingen, samtidig som vi ser at modenheten er litt variabel der ute. Det å da kunne lære av hverandre, både av suksesser og feil, og utnytte hverandres kompetanse på tvers, vil være av stor verdi.

Dette er 5G-forumet:

5G industriforum ble opprettet i 2022 av Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i fellesskap. Hensikten med forumet er å stimulere industrien til å ta i bruk de ulike deler av 5G-teknologien etter hvert som den blir tilgjengelig. 

Forumet – som ledes av Digital Norway og Nkom – består av representanter fra myndigheter, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, rådgivere og industriaktører fra ulike bransjer. Arbeidet skjer gjennom at deltakerne i forumet deler utfordringer, innsikt og erfaringer om beste praksis.

Les mer om 5G industriforum >