Nytt industriforum for 5G: – Det største næringsskiftet i Norge noensinne

ÅPNET FØRSTE 5G-FORUM: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway og Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Forumet skal legge til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter.

– 5G-teknologien åpner for helt nye muligheter for bedrifter og samfunnet. Vi etablerer derfor et 5G-industriforum for å legge til rette for god dialog mellom industrien, offentlig sektor og telekomsektoren slik at vi kan utnytte teknologien på en best mulig måte.

Dette sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i anledning det aller første 5G-industriforumet, arrangert i lokalene til DigitalNorway fredag 6. mai.

Her var agendaen å utforske hvilke utfordringer og problemstillinger som kan løses ved hjelp av ny teknologi, økt kunnskap og dialog mellom offentlig sektor og næringslivsaktører. 

Med på det aller første 5G-forumet var også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– 5G-industriforum skal være en arena for samarbeid der vi kan dele erfaringer. Sammen skal vi bidra til å skape nye løsninger i næringslivet og offentlig sektor som skal gjøre oss bedre rustet til å ta fatt på oppgavene vi skal løse fremover.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– 5G er avgjørende

5G-forumet er opprettet etter initiativ fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet, og skal driftes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway.

– Vi samler aktører på tvers av næringsliv og offentlige myndigheter, fordi vi mener de i fellesskap har kunnskap og kraft til å bidra til å forløse innovasjonspotensialet i 5G for norsk næringsliv, innledet daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway.

Hun pekte på hvordan 5G er avgjørende når det nå skal tilrettelegges for økt bruk av data og teknologi for verdiskaping i bredden av næringslivet i hele landet – likt kjernen i DigitalNorway sitt arbeid.

– For å lykkes med innovasjon og verdiskapning på industriell 5G må tilgang, kostnader og vederlag forbundet med 5G-nett – også de private – være forutsigbart og forståelig. Vi erfarer at det er et nasjonalt behov for en arena som dette for samarbeid rundt forretningsmodeller, sikkerhet, bruksområder, testarenaer, miljø og mye mer for 5G og tilstøtende teknologier, sa Dingsør.

Om 5G-industriforum

5G er en ny, muliggjørende teknologi som vil bli brukt på helt nye områder. Forumets formål er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. Promotering av kunnskap og beste praksis om bruk av 5G-teknologi, vil kunne bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling samt styrke konkurransekraft og eksport.

Forumet skal legge til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter, som fanger opp og diskuterer problemstillinger, bidrar til avklaringer og gir underlag for beslutninger eller nødvendige regelverksendringer.

Aktørene i 5G-industriforum er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Digital Norway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Må sikre gode rammer for 5G

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik åpnet sitt innlegg i forumet med å vise til hvilken rolle 5G vil spille i arbeidet med å legge til rette for at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge.

– Men det er også viktig å være bevisst på utfordringene som er knyttet til teknologien. Når teknologien blir så viktig for samfunnskritiske funksjoner og de livene vi lever – og når så mye av våre liv i form av personopplysninger og andre ting går over digitale nettverk – blir det ekstra viktig hvordan vi nettopp legger til rette for gode rammer rundt det, sa Gjelsvik, og pekte på personvern, sikkerhetsspørsmål den generelt urolige verden rundt oss i våre nærområder.

– Sikker teknologi og tilgang til teknologi er utrolig viktig om vi skal klare å legge til rette for at alle – uavhengig av hvor man man bor og hva slags bakgrunn man har – får tilgang på de samme mulighetene.

Dette perspektivet rommer også en stor fremtidsmulighet, understreket kommunal- og distriktsministeren:

– Teknologien kan viske ut både noen av de avstandsulempene man i utgangspunktet kan ha, men også noen av de barrierene som kan være mellom grupper, personer og arbeidsplasser, ved å bygge fellesskap og nettverk. 

– Utfordringene og mulighetene er store, og derfor er det nettopp viktig å få samlet så mange tunge og viktige aktører på ett brett når vi nå har etablert dette 5G-forumet. Og en ting er forumet i seg selv, noe annet er det vi kan få ut i andre enden – i form av nye løsninger vi deretter kan bidra til å løfte fram.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

– Største næringsskiftet i Norge noensinne

– Det er ekstremt viktig at vi lykkes med dette initiativet, understreket næringsminister Jan Christian Vestre i sitt innlegg:

– Det prosjektet vi nå sammen skal gjøre – og jeg sier sammen, fordi vi trenger å mobilisere hele landet for å få det til – er det største næringsskiftet i Norge noensinne.

– Vi har nå et lite tiår på oss på å lykkes. Får vi til den omstillingen på en god måte, så lykkes vi også de neste 50 årene. Så alle som er her er på et historisk oppdrag, sa Vestre.

– Vi står overfor noen fenomenale utfordringer, men også fantastiske muligheter som vi må gripe.

Næringsministeren pekte på hvordan vi gjennom 5G og digitalisering og smartere måter å jobbe på kan fornye omstilling av hele det norske næringslivet.

– Vi kan gjøre ting på mye smartere måter, som er mer klimavennlig, som gjør at de tingene man før gjorde i de store byene kan gjøres over hele landet. Vi kan inkludere flere i arbeidslivet, som gjør at vi som et høykostland kan konkurrere enda mer, fordi vi er mer produktive og effektive enn de fleste andre, sa ministeren. 

Han understreket hvordan nordmenn er helt i verdenstoppen med å ta i bruk ny teknologi, og har en kompetent befolkning som er i stand til å ta i bruk nye verktøy.

– Det er et utrolig godt utgangspunkt, sammenlignet med mange andre såkalte lavkostland.

– Må ha med SMB-bedriftene

Vestre var tydelig entusiastisk på vegne av mulighetene 5G gir til å skape nye produkter, tjenester og løsninger.

– 5G er for eksempel helt avgjørende for at autonome skip eller logistikkløsninger skal fungere – eller fjernkirurgi, trådløse fabrikker og mye mer. Det er enorme muligheter, og dette er noe vi må jobbe sammen om på tvers, offentlig og privat.

Han var opptatt av hvordan alle aktører nå må forene kreftene sine – og ikke bare de fremste teknologimiljøene og spydspissene i næringslivet.

– Vi må også få med de små og mellomstore bedriftene, som utgjør 99 prosent av norsk næringsliv. Disse må få hjelp til å gå inn i denne sfæren, og forstå hvordan de også der kan utgjøre en forskjell.

Næringsministeren pekte også på hvilken avgjørende rolle både myndighetene og virkemiddelapparatet vil spille – samt behovet for både utdanning og løpende videreutdanning.

– Vi har ikke en dag å miste. Dette kommer til å bli veldig veldig spennende!

TIL STEDE PÅ 5G-FORUM: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge, SVP Strategy Laxmi Akkaraju i Cognite og teknologidirektør Eirik Andreassen i DigitalNorway.

Legger til rette for utvikling

5G-industriforum skal identifisere behov og utfordringer som industri- og næringslivsaktørene er opptatt av, som vil få betydning for utvikling og innovasjon.

Hvilke tekniske løsninger kan utnyttes nå, og hva kommer i nærmeste fremtid? Hvordan kan 5G-nettet brukes, og treffer det brukerens behov? 

I tillegg til å drifte forumet, tar Nkom og DigitalNorway ansvar for å legge til rette for utvikling.

– Nkom ønsker å bidra til at vi får innovasjon og verdiøkning på de frekvenser vi deler ut og nett som bygges. Vi har en meget god infrastruktur i Norge og ligger langt fremme med å legge til rette for industri, forsvar og andre som trenger frekvenser og tjenester, men vi vil være enda tettere på. Derfor ønsker vi dette initiativet velkommen og gleder oss til å bidra i arbeidet, sier Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– 5G er en teknologi som har potensial til både å løse utfordringer den enkelte virksomhet har, og skape grobunn for ny næringsvirksomhet. For å få fortgang i bruken av 5G-teknologien er det derfor viktig at aktørene kommer sammen og utforsker hvordan terskelen for bruk kan senkes, sier Liv Dingsør i DigitalNorway.