Industripark har jobbet med 5G i ett år – dette er 4 lærdommer

Herøya Industripark deler av egne erfaringer, samt funn fra ny innsiktsstudie om 5G i industrien.

– 5G-teknologien inneholder så mye, mye mer enn det vi har i dag. Vi ser at dette er starten på å standardisere kommunikasjonsprotokoller innenfor industrien, noe vi har lett etter i årevis, sier Sverre Gotaas.

Herøya Industripark i Porsgrunn er en av norges største industriparker. Her styrer Gotaas det han selv omtaler som «et Norge i miniatyr» – med over 80 leietakere bestående av både store og små selskaper.

Nå kjører Herøya Industripark en pilottest på et privat 5G-nett, og de har kjørt en innsiktsstudie om 5G i sitt industrielle nettverk.

I forbindelse med den aller første samlingen i det nyetablerte 5G-industriforumet, kunne Gotaas fortelle om noen av 5G-lærdommene de har hatt så langt:

TESTER 5G FOR INDUSTRIEN: Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

1. Det er (overraskende) stor interesse for 5G i industrien

– Før vi i det hele tatt skulle gå i gang med en omfattende 5G-pilot, var det greit å spørre de som faktisk skulle bruke dette nettet hva de vet om 5G – og hva de ser at teknologien kan løse, sier Gotaas.

Dermed ble det gjennomført en innsiktsstudie blant leietakerne i industriparken, samt deltakerne i det relativt nyetablerte DigiPro-senteret – som også rommer medlemmer som ikke holder til på Herøya.

– Mange visste langt mer om teknologien, og var mer gira på å få til løsninger på dette feltet,  enn vi først trodde. Det sier kanskje aller mest om min egen naivitet, men det ga oss en veldig motivasjon for å gå videre med prosjektet.

Det Gotaas imidlertid hadde forstått tidlig, var at 5G kan være en aktuell teknologi for en industripark på mange måter.

– Det er jo en rekke bruksområder der man kan se for seg at 5G kan komme nytte allerede i dag, selv om teknologien fortsatt er umoden.

Fakta: Dette var respondentene mest interessert i

På spørsmål om hvilke bruksområder deltakerne så det største potensialet i 5G for sin organisasjon, svarte de følgende:

  • AGV-er (automatisk guidete kjøretøyer): 80%
  • Smart oppkoblet utstyr (IoT): 80%
  • Videoanalyse: 60%
  • Digitale tvillinger: 60%
  • AR / VR: 60%
  • Sporing: 40%
  • Droner: 10%

2. Dagens behov kommer før morgendagens muligheter

Ser man på listen over de mest etterspurte bruksområdene for 5G ovenfor, finner man ifølge Gotaas en tydelig fellesnevner:

– Alle sammen handler om å effektivisere det industriaktørene allerede har. Det er et tydelig tegn på at 5G fortsatt er en veldig umoden teknologi, der man nesten utelukkende ser på hvordan man kan gjøre de tingene man allerede gjør i dag bedre, billigere, sikrere og mer effektivt.

– Det var få som skrittet fullt ut, og sa at denne teknologien er grunnlaget for helt nye forretningsmodeller og muligheter, sier Gotaas.

Mye av utfordringen i dag er at veldig få vet hvordan man kan og skal bruke denne teknologien for å bli enda smartere, sier han – og enda færre står foreløpig klare til å utforske disse mulighetene.

– Når 5G-teknologien er modnet om noen år, vil den kunne tilby en sikkerhet og oppetid som vi vet er svært attraktiv for industrien. Men som med alle andre nye teknologier, vil også 5G ha en innkjøringsfase der mye kan skje – også av feil.

For en bransje som er svært sårbar for nedetid, er det for mange aktører tryggere at «noen andre» har testet ut teknologien grundig.

– Det er fortsatt en umoden teknologi, og veldig mange bedrifter kommer ikke til å ta den bruk før de ser hvordan den kan fungere, sier Gotaas.

– Det er en viktig grunn til at vi nå kjører denne 5G-piloten, slik at teknologien kan testes ut i en industrielt relevant setting. Vi skal kartlegge de reelle behovene, og de reelle barrierene.

Derfor har industriparken åpnet dørene for alle som vil være med – mot at de også deler av sine av sine erfaringer når ting fungerer.

– Og kanskje enda viktigere: når det ikke fungerer, så andre kan lære av dette.

3. Åpne protokoller må kunne kombineres med lukkede systemer

I sin tidligere jobb var Gotaas på et tidspunkt nødt til å håndtere 300-400 forskjellige typer kommunikasjonsprotokoller – som alle hadde eget utstyr.

– Det er ikke det du vil ha, for å si det forsiktig.

Et viktig aspekt ved 5G-piloten på Herøya var derfor å se på hvordan det kan være å legge mest mulig av den nødvendige kommunikasjonen over på én åpen protokoll.

– 5G kan da være en slags basisprotokoll som gjør at alle sensorer og maskiner kan snakke samme språk, om enn med noen forskjellige «dialekter». Her kan man skape løsninger som letter kommunikasjonen for veldig mange, sier Gotaas.

Samtidig ble det tidlig klart at mange av industriaktørene ikke var modne for å teste ut 5G på det åpne, kommersielle mobilnettet.

– Vi var i kontakt med våre industripartnere, som ikke var interessert i å slippe løs data fra sine fabrikker over på et nettverk der de ikke visste hvor dataene ville havne.

Løsningen ble å sette opp et eget, privat 5G-nett i samarbeid med Telia – på en egen testfrekvens de ble tildelt fra Nkom. 

– 5G-teknologien er umoden, men den rommer også store muligheter for sikker tilpassing i nettet. Så kanskje handler dette mer om følelser enn om det fysiske, sier Gotaas.

– Men vi måtte ha et sted vi kan teste ut nye løsninger. Så kan det hende at behovet for private 5G-nett blir mindre, eller så kan det bli større – det vet vi ikke ennå.

4. Aktører må samarbeide tett – på tvers

– Teleoperatørene kan ikke industri, og industrien kan ikke telekommunikasjon – så da har de noe å møtes på, sier Gotaas.

Det avgjørende fremover er derfor å bygge opp et økosystem der de kan snakke sammen. Både gjennom de praktiske erfaringene og utfordringene som vil dukke opp i Herøyas pågående 5G-pilot, men også via det nyetablerte 5G-industriforumet.  

– Med 5G kommer det mye funksjonalitet vi ennå ikke har sett i kommunikasjonssammenheng. Vi aner ikke engang hva alt dette kan brukes til – men ser at vi må lære mer om dette i samarbeid med andre aktører som har en annen kompetanse enn det vi har, sier Gotaas.

Vel så viktig er det at teleoperatørene spiller på industriens kompetanse når 5Gteknologien skal videreutvikles:

– Det er en grense på hvor mye de kan om alt fra prosesskjemi til fabrikkdrift – og da er det viktig at vi drar i samme retning om vi skal få løsninger som fungerer optimalt for vår bransje.

– Vi trenger hjelp til å få etablert et nettverk, de må lære mer om hva vi driver med – og det er et solid grunnlag for et godt samarbeid.

Om 5G-industriforum

5G er en ny, muliggjørende teknologi som vil bli brukt på helt nye områder. Forumets formål er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. Promotering av kunnskap og beste praksis om bruk av 5G-teknologi, vil kunne bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling samt styrke konkurransekraft og eksport.

5G-forumet er opprettet etter initiativ fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet, og skal driftes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway.

I forumet legges det til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter, som fanger opp og diskuterer problemstillinger, bidrar til avklaringer og gir underlag for beslutninger eller nødvendige regelverksendringer.

Aktørene i 5G-industriforum er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).