Ga kunden nøkkelen til butikken – økte omsetningen

Her kan kunden selv åpne butikken – ved hjelp av en nøkkelapp. Foto: John T. Pedersen / Coop

Med digitalt bemannede butikker redder Coop den siste butikken i bygda.

I 1947 åpnet Norges første selvbetjente dagligvarebutikk i Oslo. Dette var helt nytt for nordmenn på den tiden. Det vanlige var å bli ekspedert fra bak en disk. Nå kunne kunder gå inn og plukke egne varer, legge dem i kurven – og betale i en kasse. 

Butikken var en del av det som på den tiden het Norges Kooperative Landsforening. Du kjenner kjeden bedre under navnet Coop. Og akkurat som den gangen, er det Coop som nå står i førersetet når dagligvarebutikken igjen innoveres. 

– Vi var blant de første som var ute med digitalt bemannede butikker i Norge. I løpet av juni har vi 25 butikker på løsningen. Nå er målet 150 butikker i løpet av neste år, sier Aud Lundstad, kjededirektør for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken i Coop Norge SA. 

Gir kunden nøkkelen til butikken

I en digitalt bemannet butikk gis kunden nøkkelen til butikken, slik at de kan låse seg inn og handle på egen hånd. Betalingen skjer i en selvbetjent kasse. 

Nøkkelen er en egen app, CoopKey, der man autentiserer seg med BankID. Butikkene er dessuten utstyrt med avanserte kameraer som registrerer unormal aktivitet som tyveri, uhell eller mistenkelig oppførsel, slik at kundene kan føle seg trygge. 

– Vi har alltid pulsen på brukernes behov. Kundene som har omfavnet løsningen er lojale. Vårt mål er å videreutvikle og forenkle løsningen, slik at den blir lettere for nye brukere å adoptere – vi sikter mot en mer friksjonsfri opplevelse, sier Lundstad. 

Aud Lundstad, kjededirektør for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken i Coop Norge SA. (Foto: Espen Solli/Coop).

– Forsvinner butikken, mister du bygda

Coop er altså ikke en ordinær dagligvarekjede. Det har i over hundre år vært drevet som et samvirkeforetak, og eies av kunder og medlemmer. 

Dette betyr også at Coop har en unik tilstedeværelse i distrikts-Norge. Mange små lokalsamfunn, bygder og daler har en Coop-butikk som sin nærbutikk. 

– Dette er hjørnesteinsbedrifter for små lokalsamfunn, hvor reiseveien inn til de større områdene fort kan være alt for lang til å gjennomføre daglighandelen, sier Lundstad. 

Men de siste årene har det å drive lokalbutikker blitt vanskeligere. Markedet favoriserer større butikker. De små sliter med lav omsetning. Hva skjer da med bygda? 

– Forsvinner butikken, så mister du bygda. Her kommer digitalt bemannede butikker inn som en løsning på problemet. 

Lokalbutikken økte omsetningen 

Digitalisering av butikken gjør nemlig at små lokalbutikker kan kutte i kostnader, og samtidig utvide åpningstidene – uten å øke bemanningen. 

For mange har dette vært forskjellen på å stenge dørene for godt, til å blomstre som aldri før. 

Det var akkurat dette som var tilfelle for Coop Prix i Krokstadøra, et lite tettsted i Trøndelag med 285 innbyggere. 

Butikken var lenge nedleggingstruet, men gjenåpnet som en delvis digitalt bemannet butikk. Ikke bare ble maten billigere, butikken økte også omsetningen på kort tid. 

– Det finnes mange eksempler på slike solskinnshistorier rundt omkring i Norge, sier Susanna Pedersen, produkteier for digitalt bemannede butikker i Coop Norge SA.  

– Nå har digital bemanning gått fra redningsaksjon til norm, og noe vi ser på for å øke lønnsomheten i flere butikker, legger hun til. 

Susanna Pedersen, produkteier for digitalt bemannede butikker i Coop Norge SA. (Foto: Coop Norge SA).

Har et opplæringsansvar

Norske dagligvarekunder handler i snitt et sted mellom tre til fire ganger i uka. Lokalbutikken er stor del av hverdagen og noe alle her til lands – uavhengig av alder, jobb eller bakgrunn – har et forhold til. 

På mange måter spiller derfor også Coop en rolle i å heve den generelle digitale kompetansen i landet, forklarer Pedersen. For i nye kundereiser ligger det også et opplæringsansvar. Mennesker som kanskje ikke er så digitale fra før, må blant annet forstå hvordan app-nøkkelen fungerer. 

I flere butikker, som i Krokstadøra, arrangeres det opplæring blant kundene på kveldstid, som også er sosiale arrangementer. 

– Dette er en døråpner på flere måter. For noen er det kanskje en enkel sak å legitimere seg med en smarttelefon. Så må vi huske på at vi er et mangfoldig land. Dette er også en mulighet til å sikre at digital inkludering når alle samfunnslag, sier Pedersen. 

– Om bestemødre i utkantbygder er digitalt modne nok til å åpne butikker og betale for seg med en app, så gjør det kanskje jobben enklere for andre aktører å se mot digitale løsninger, som for eksempel helse, skatteetaten og transport? 

Vært frempå lenge

Å drive med dagligvare handler om små marginer. Det er sjeldent et nytt produkt Coop tar inn som avgjør om butikken er lønnsom eller ikke. De er nødt til å sikre effektivitet, innovasjon og optimal ressursutnyttelse i alle ledd. 

– Derfor har også dagligvarebransjen vært teknologisk og digitalt frempå lenge, i alt fra automatisk lagerstyring og digitale prisetiketter. Kundetilbudene, som oppdateres i appen, personaliseres basert på individuelle historiske kjøp og maskinlæring, avslutter Pedersen.