Birger Magnus ny styreleder i Digital Norway: – Vi skal tillate oss å ha enda høyere ambisjoner

Fra venstre: Birger Magnus, Liv Dingsør og Walter Qvam (Foto: Johnny Nordskog).

Avtroppende styreleder Walter Qvam leverer stafettpinnen for «Norges viktigste nettverk» videre til tidligere Schibsted-direktør: – Digital Norway er mer relevant enn noensinne, mener Qvam. 

🗒️ Kort oppsummert:

• Tidligere direktør i Schibsted og nåværende styreleder i NRK, Birger Magnus, går inn som styreleder i Digital Norway.

• Det innebærer at initiativtaker Walter Qvam trer av, syv år etter at han lanserte Digital Norway.

• – Jeg gleder meg hver dag over hvor de ansatte i Digital Norway har brakt oss, hvor vi står i dag, hva vi kan oppnå fremover, og hvem som skal lede dette videre. Da føles denne overgangen veldig enkel, sier Qvam.

• I denne artikkelen diskuterer Magnus, Qvam og daglig leder Liv Dingsør ståa for digitaliseringen i Norge, hva Digital Norway har fått til – og hvordan veien ser ut videre.

I 2016 fikk daværende konsernsjef i Kongsberg-gruppen, Walter Qvam, en idé. Han hadde observert en del strømninger i næringsmiljøer i USA, som på tvers av bransjer og sektorer jobbet med å utvinne potensialet i digital teknologi. 

Hvorfor var så få som gjorde noe tilsvarende i Norge? 

– Selv om det ikke føles så lenge siden, må vi huske på at åtte år siden var en helt annen tid, sier Qvam. 

Joda, vi diskuterte mye spennende tech her til lands. Men det store fellesløftet av den datadrevne økonomien manglet, mener han. 

– Her i Norge tenkte vi på den tiden at vi var digitale. Men de aller færreste hadde et forhold til kunstig intelligens og industrielle data, for eksempel. Det fantes ikke et samtaleemne i et styrerom eller en ledergruppe i Norge om hvordan man kunne utnytte digital teknologi på et industrielt nivå, sier næringslivslederen.

Inspirert av toppidretten 

Med inspirasjon fra toppidrettssenteret, hvor skiskyttere lærte av langdistanseløpere, og treningsdata ble delt og analysert på tvers for å optimalisere prestasjoner – reiste Qvam rundt for å hanke inn samarbeidspartnere til det som på den tiden fikk navnet toppindustrisenteret

Flere av landets største virksomheter ble med på eiersiden. Det skulle være de store for de små – et nettverk som skulle løfte den nasjonale digitale kompetansen i små, mellomstore og store bedrifter. Ikke som en kommersiell enhet, men som en ideell organisasjon. 

I dag heter organisasjonen Digital Norway, og bak denne står over tjue engasjerte medlemmer og eiere fra både offentlig og privat sektor. 

–  Det har tatt tid, men nå har initiativet funnet sin form og jeg tør påstå at det har blitt Norges viktigste nettverk. Problemstillingene Digital Norway jobber med er sektorovergripende og relevante for alle. Det kunnskapsløftet vi samarbeider om er viktigere enn noensinne, sier den avtroppende styrelederen. 

– Kommer til å følge med

I dag annonserer Walter Qvam at han trer av som styreleder i Digital Norway. Bakgrunnen er udramatisk:

– Nå har jeg vært med på denne reisen hele veien, og før eller senere må man gi stafettpinnen videre, blant annet på grunn av andre forpliktelser. Det er viktig for initiativet også. Da er det fantastisk å kunne overgi den til en så kompetent person som Birger Magnus

Magnus er nåværende styreleder i NRK, tidligere styreleder i ODA og Hafslund ASA – for ikke å snakke om mangeårig konserndirektør i Schibsted. 

– Jeg koser meg hver dag med å tenke på hvor de ansatte i Digital Norway har brakt dette i dag, hva Digital Norway kommer til å bety for hele Norge – og hvem som skal lede det fantastiske styrekollegiet vi har fremover. Da kjennes denne overgangen plutselig veldig enkel. Men jeg kommer til å følge med, legger Qvam til. 

For Qvam kommer uansett til å være involvert i kulissene, som en del av Digital Norway sitt Advisory Board

Avtroppende styreleder i Digital Norway, Walter Qvam (til venstre), leverer stafettpinnen videre til Birger Magnus. (Foto: Johnny Nordskog).

– Nå skal vi sette ambisjonene enda høyere

Birger Magnus forteller, på klirrende bergensk, at han ser frem til å sette stadig større fart på norsk digitalisering:

– Det er klart at dette er spennende, givende og noe som gir meg energi. Denne kraftsamlingen som Digital Norway er, kommer bare til å bli viktigere for norsk konkurransekraft, sier Magnus. 

– Digital Norway har kommet langt. Nå skal vi tillate oss å sette ambisjonene enda høyere. Det er en oppgave jeg gleder meg til å sette i gang med.

Fakta: Slik akselererer Digital Norway norsk digitalisering i praksis

Digital Norway fungerer som en operativ muskel for Norge, med en omfattende tilnærming som inkluderer både små og store selskaper, offentlige institusjoner og akademia. Dette sikrer en bred forankring og en dynamisk tilnærming til digitalisering.

Ved å tilby gratis kurs, tilrettelegge for deling på tvers av sektorer og selskaper, og formidle kunnskap som fremmer offentlig og privat samarbeid, sørger Digital Norway for at Norge ikke bare henger med i den digitale utviklingen, men også leder an. Dette er avgjørende for å sikre fremtidig konkurransekraft og innovasjon i alle deler av samfunnet.

De siste årene har Digital Norway fremmet digitalisering på den politiske dagsordenen og i bedriftsstrategier. De har jobbet med effektivisering og deling av data på tvers av offentlig og privat sektor – og gitt bedrifter over hele landet kunnskapen og verktøyene de trenger for å henge med i den digitale økonomien. 

De koordinerer det nasjonale innvasjonsnavet for kunstig intelligens, Nemonoor, og reiser land og strand rundt for å lære opp norske bedrifter i cybersikkerhet, data og kunstig intelligens.  

Digital Norway bidrar som informanter for nasjonale undersøkelser og rapporter – og arrangerer jevnlige møteplasser for gründere, næringslivsledere og helt vanlige arbeidstakere som ønsker å lære om alt fra juridiske fallgruver, digital markedsføring, datadreven drift, KI-assistenter og bærekraft. 

Samtidig konsumerer flere tusen brukere ukentlig kompetanseløftende artikler, kurs, podkaster og videoer om alt fra hvordan man bruker kunstig intelligens i praksis, til hvordan man organiserer virksomheten for digital drift.

Det offentlige må på banen 

Om det skulle være noen tvil: Digital Norway er i 2024 en tydelig aktør og premissdriver for den digitale transformasjonen i Norge. Det skjer i en tid hvor digitalisering ikke bare angår eller interesserer de ivrigste – det berører og opptar oss alle. 

Fra hvordan vi lever og jobber i det daglige – til hvordan vi innretter oss som samfunn. Fra individer og arbeidstakere – til hele industrier og nasjoner. Det preger nyhetsbildet, politiske vedtak, utdanning og arbeidslivet. 

– Digital Norway er et resultat av behovet for en nøytral, effektiv og samlende aktør, som aktivt jobber for å utvikle det digitale Norge, sier Magnus, og legger til: 

– De har fått det til, ikke på tross av at de er en liten organisasjon, men nettopp på grunn av det. Deres uavhengighet og praktiske tilnærming gjør at de kan skjære gjennom kompleksitet, sette fart på prosesser og fungere som en katalysator for digitalisering – helt uten å være bundet av kommersielle interesser. 

Han kaller en slik organisasjon for en sjeldenhet, og berømmer eierne som han mener har bidratt med å investere i norsk konkurransekraft:

– Det er sjeldent man ser at slike initiativer løftes i så stor grad av næringslivet. Sett fra utsiden er det en imponerende gründeraktivitet, sier han. 

 I samme slengen kommer Qvam med en klar oppfordring til regjeringen og offentlig sektor:

– Nå har dette initiativet virkelig bevist hva de kan få til med relativt små ressurser. Når vi i tillegg ser hvor viktig dette arbeidet kommer til å bli i fremtiden –  ikke minst i aksen mellom offentlig og privat sektor – er derfor tiden inne for det offentlige å støtte med en langsiktig finansieringsplattform, sammen med de øvrige eierne. 

Handler vel så mye om organisering som teknologi

Magnus trekker frem den hyppige endringstakten digital teknologi representerer, som en av de største utfordringene for norske virksomheter. Han påpeker behovet for å trene organisasjoner i omstilling generelt, ikke bare digitalt:

– Den hastigheten som digitale endringer skjer i nå, er noe de fleste av oss sliter med å følge med på. Det å trene organisasjonen, ikke bare i digital omstilling, men i omstilling generelt, er kjempeviktig. Dette handler kanskje først og fremst om å få opp innovasjonstakten og omstillingsevnen. Min innfallsvinkel til dette er derfor kanskje like mye organisatorisk som teknologisk. 

Magnus mener at spesielt toppledere må spille en aktiv rolle i å stimulere til økt forandringstakt og risikovilje:

– Ledere må stimulere til økt forandringstakt, risikovilje og nysgjerrighet. Og du må tillate organisasjonen å gjøre feil. Det er klart at balansen mellom å levere på det de har – og utfordre det etablerte – er krevende for mange.

– Men ved å forstå viktigheten, og trene på dette, kan norske bedrifter ikke bare holde tritt med, men også lede an i den digitale transformasjonen, og dermed sikre sin konkurransekraft i årene som kommer, legger han til. 

Digital forestillingsevne

Dette henger sammen med det Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, trekker frem som en forutsetning for å lykkes med digitalisering, nemlig digital forestillingsevne

– Det innebærer å kunne se muligheter som teknologi representerer både nå og i fremtiden, og ta de nødvendige grepene som må til for å komme utviklingen i møte, sier hun. 

I en verden hvor prosessering av data flyttes nærmere brukere, samtidig som stadig flere arbeidsoppgaver automatiseres, øker dermed også kravene til beslutningstaking hos folk flest.

For å oppnå dette kreves en god kombinasjon av nysgjerrighet, læringsvillighet og kompetanse: 

– Dette gjelder ikke bare for styrerommene og i ledergruppene, men for hele organisasjonen. Digital forståelse er i ferd med å bli en breddekompetanse. Å løfte den digitale forståelsen hos alle i organisasjonen, ikke nødvendigvis bare de som jobber med IT eller administrasjon, kommer til å bli helt avgjørende fremover, sier Dingsør. 

– De Digital Norway har fått til, er ikke på tross av at de er en liten organisasjon, men nettopp på grunn av det. Deres uavhengighet og praktiske tilnærming gjør at de kan skjære gjennom kompleksitet, sette fart på prosesser og fungere som en katalysator for digitalisering – helt uten å være bundet av kommersielle interesser, sier påtroppende styreleder, Birger Magnus (til venstre). (Foto: Johnny Nordskog).

Skal fortsette å være like kompromissløse  

Magnus tar med andre ord ikke over en tom tenketank: Som organisasjon er Digital Norway kompromissløse. 

– Det er ikke noe jåleri her. Vi er opptatt av gjennomføringskraft, av å få ting til å skje. I fremtiden skal vi fortsette å være like aktive og handlingsorienterte, sier Dingsør, og legger til: 

– Vi påvirker både samfunnet og innbyggerne gjennom å levere på nasjonale oppdrag og temaløft, og tilrettelegge for fagsamlinger og samarbeidsarenaer som engasjerer på både individ- og bedriftsnivå, på tvers av sektorer – og store og små virksomheter, sier hun – og avslutter med å takke Qvam for jobben han har gjort med Digital Norway: 

– Vi er så takknemlige for jobben Walter har gjort for oss i disse årene, og for den visjonen han i sin tid evnet å mobilisere alle våre fantastiske eiere til å være med å innholdsfylle. Vi i Digital Norway-familien er mer motivert enn noen gang til å levere på vår nye styreleder sine økte ambisjoner for vår rolle i Norges digitaliseringsreise!

Disse selskapene står bak Digital Norway

Sjekk ut et av Digital Norways mange kurs:

Kurs

Lær noe nytt om bærekraft, kunstig intelligens, cybersikkerhet, digitale verktøy og mye mer.