– De færreste trenger enda en time foran skjermen

Selv på hjemmekontor er det viktig med kompetanseheving – men det må settes i system. Samtidig kan kompetanseheving være så mangt, forteller HR-sjefen i Telenor Norge.

– Jobbhverdagen er blitt markant endret for de fleste. Mange sitter i kontinuerlige Teams-møter, eller jobber mer intenst enn noen gang. Da trenger man avveksling, sier Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid med akademia i DigitalNorway. 

I høst, da den andre koronabølgen kom samtidig med mørketiden, kjente hun selv på hvor belastende timene foran dataskjermen kunne være. 

Under disse omstendighetene kan flere ha godt av et avbrekk i arbeidsdagen, mener hun:

– Kanskje handler det om å gjøre noe aktivt i en pause, å avslutte arbeidsdagen tidligere – eller å sette av tid til egen kompetanseutvikling?

Sett av tid til noe annet!

Spesielt krevende har hjemmekontor-settingen vist seg å være for de ansatte som typisk «står på» – de som jobber mye, og ønsker å gå den ekstra kilometeren. Med uklare grenser mellom jobb og privatliv, kan det rett og slett bli for mye jobbing, uten tid til andre ting.

– Her må ledere gå aktivt inn og oppmuntre ansatte til å ha åpne rom i kalenderen. Det er viktig å skape et alternativ til kaffemaskinen, og sørge for at det også er rom for ting som ikke hører til den daglige jobbflyten, sier Fjuk. 

Her finnes det også en vinn-vinn-mulighet: Avbrekket i hjemmekontor-dagen kan bestå av å sette av tid til å utvikle seg og lære noe nytt.

– Ikke bare kan dette gi de ansatte en mer variert arbeidsdag – det kan samtidig være noe som hele virksomheten vil tjene på over tid. 

– SETT AV TID: Annita Fjuk i DigitalNorway: Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Har innført «pausegaranti»

Et selskap som har tatt disse utfordringene på alvor, er Telenor. En ting som har slått HR-sjef Anne Flagstad gjennom den siste tiden, er at kompetanseheving kan innebære så mangt:

– Én ting er å bruke tiden på å lære noe faglig. Men det handler også om å lære seg å jobbe godt hjemmefra, og hvordan man skal holde kontakten med kollegaer på nye måter, forteller Flagstad.

Mye av dette er digital kunnskap som mange av oss i dag er nødt til å tilegne oss i praksis – kunnskap som vil kunne være svært verdifull når vi etterhvert skal tilbake til «den nye normalen». 

Selv har Telenor hatt mange tiltak gående for å sikre at de ansatte har det bra hjemme. Blant annet har de hatt en digital inspirasjonsuke med faglige foredrag fra mer enn 40 av sine egne eksperter, delt ukentlige hjemmekontortips om hvordan man kan drive hjemmetrening, og innført «pausegaranti» (ingen møter varer mer enn 50 minutter) og satt av faste møter i kalenderen til «Tid til deg». De har til og med testet ståpulter av papp, for å minske den statiske sittetiden.

– KOMPETANSEHEVING KOMMER I MANGE FORMER: HR-sjef Anne Flagstad i Telenor.

Deler erfaringer

– Men vi har også hatt større fokus på kollegastøtte, kommunikasjon mellom leder og medarbeider, og medarbeiderne seg imellom. Jeg tror noe av det viktigste vi har gjort har vært å tilrettelegge for at teamene og medarbeidere tar vare på seg selv, sier Flagstad.

Samtidig opplever hun at næringslivet i mye større grad deler erfaringer nå, enn før korona.

Noe av det Telenor snakker med andre næringslivsaktører om, er ting som savnet etter kollegaer og hvordan man opprettholder en god arbeidshverdag. 

– Jeg får to-tre henvendelser i uken om hvordan vi gjør det hos oss. Både fra det offentlige og fra det private næringslivet. Det er ingen av oss som har vært i en slik situasjon før, og da har vi mye å lære av hverandre, sier Flagstad.

Sett kompetanseheving i system

Annita Fjuk i DigitalNorway foreslår at ledere kan legge en plan for hva en ansatt ønsker å lære, sette av 1-2 timer i uken til dette og følge dette opp på et senere tidspunkt.

 – Oppfølging er viktig, ellers blir det ikke gjort. 

Hun sier at dette gjerne kan gå på ukentlig basis, med en ny læringsplan for hver uke.

– Men det er også viktig at dette ikke blir merarbeid! De færreste trenger enda en time foran skjermen. Det burde nesten være et krav at man går fra skjermen og leser en fagbok på papiret, sier Fjuk. 

Viktigere enn noensinne å være oppdatert

Samtidig påpeker Fjuk hvordan det i dag for mange større er usikkerhet knyttet til jobb, som følge av koronapandemien. Derfor er det viktigere enn noensinne å være oppdatert, nysgjerrig – og villig til å gjøre forandringer i yrkeskarrieren. Og mye av det som kreves for å lykkes er nettopp denne innstillingen, sier hun:

– Å kunne demonstrere at man har et lærevillig mindset er en atferd som blir mer og mer viktig i dagens arbeids- og næringsliv. Man må kunne vise at man kan bruke kunnskapen på nye måter, og vise at man er nysgjerrig og endringsvillig.

Fjuk påpeker at det finnes mange tilbud også til de som har blitt permitterte eller arbeidsledige som et resultat av pandemien. Flere aktører har deltatt i dugnaden – både innen næringsliv og i universitets- og høyskolesektoren. 

– Høyskoler og universiteter tilbyr gratis videreutdanningsprogrammer til permitterte og arbeidsledige, og det har vært enorm pågang til disse tilbudene. Dette har bidratt til at man utnytter den «ledige tiden» til kompetanseutvikling som gjør de mer attraktive både for nåværende og nye arbeidsgivere sier Fjuk.

– Og så ser det bra ut på CV-en at man er lære- og endringsvillig.

Ikke bare lese – men gjøre

DigitalNorway har vært med på å gjennomføre flere av disse kursene. 

– Flere av tilbudene fokuserer – i tillegg til teori – på å tilegne seg praktiske ferdigheter innenfor en spesifikt område som for eksempel innovasjon eller tjenestedesign. Det er når du får «møkk på hendene» at du ser mulighetsrommet og overføringsverdien til en konkret arbeidssituasjon. Teorien alene er ikke alltid nok, sier Fjuk.

– Uten den rette kompetansen i bunn forstår man ikke mulighetsrommet for utvikling, noe man ikke får ved å lese, men ved å gjøre. 

DigitalNorway tilbyr en rekke forskjellige nettbaserte kurs – i ulike omfang. Under ser du et utvalg av disse, og hele tilbudet finner du på vår samleside for kurs og veivisere.

Digitale teknologier

En dypere innføring i ulike digitale teknologier. 20-60 minutter.

Korte introkurs

Få en rask introduksjon til ulike teknologier

Veiviser

Effektivisering

Oversikt over teknologi som gjør din bedrift mer effektiv.

407 Moduler0% Fullført

Veiviser

Digital markedsføring

Nå målgruppen din i riktig kanal med innhold som treffer!

608 Moduler0% Fullført

Veiviser

Innovasjon

Slik tar du noe fra idé til ferdig produkt.

406 Moduler0% Fullført

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Veiviser

Digital Samhandling

Bli god på å fasilitere digitale møter, webinarer og workshops!

303 Moduler0% Fullført

Introkurs

Hvordan beskytte deg mot cyberangrep?

Det finnes idag mange former for cyberkriminelle, og de har ulike forutsetninger og motiver. Her kan du lære mer om hvordan du kan styrke din digitale sikkerhet.

155 Moduler0% Fullført