Microsoft og Digital Norway med KI-turné: – Fra «buzz» til business

– Sammen skal vi vekke KI-Norge, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway (til venstre). Microsoft-direktør Kristine Dahl Steidel, til høyre.

Kun 15 prosent av nordiske virksomheter har en KI-strategi. Nå skal Microsoft Norge og Digital Norway, i samarbeid med NHO, LO og Nemonoor, reise Norge på langs for å hjelpe næringslivet med å skape faktiske verdier ut av kunstig intelligens. 

Å komme i gang med kunstig intelligens (KI) har aldri vært enklere for norske bedrifter. Verktøyene er brukervennlige, raske å komme i gang med og terskelen for å utforske hyllevare er senket betydelig.

Samtidig strever mange med å ta steget fra testing og eksperimentering – til faktisk verdirealisering. 

– Vi ser at mange, både store og små bedrifter, er i en fase hvor de trenger verktøy og veikart for å ta det neste steget, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge. 

Dette har Microsoft Norge og Digital Norway ambisjoner om å gjøre noe med. I løpet av våren og forsommeren legger de sammen ut på turné for å vekke KI-Norge. 

– Sammen skal vi gi norske virksomheter kunnskapen og inspirasjonen de trenger for å ta kunstig intelligens fra buzz til business, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway. 

Fakta: KI ABC – Fra buzz til business

Et grunnleggende KI-kurs, hvor eksperter fra Microsoft Norge og Digital Norway skal reise rundt i Norge for å bidra til å løfte bruken av kunstig intelligens fra eksperimentering til implementering. 

Rundreisen starter i Oslo 7. mai og skal videre til Hamar, Trondheim, Bergen og Tromsø. Etter sommeren vil tre nye byer få besøk.  

«KI ABC – Fra buzz til business» er delt opp i to deler, hvorav den første er en teoretisk innføring i grunnkunnskapen du trenger for å forstå KI bedre. 

Den andre delen av kurset tar for seg praktisk anvendelse av Copilot fra Microsoft – og hva som skal til for å rigge virksomheten for KI-suksess. 

Ønsker du å delta? Meld deg på her!

Nye tall bekrefter utprøvingsvilje, men få klare planer

For at det finnes buzz – oppmerksomhet, nysgjerrighet og utprøvingsvilje – rundt kunstig intelligens, er det ingen tvil om. 

Så mye som 86 prosent av landets bedrifter har allerede kommet i gang med KI, og 11 prosent planlegger å bruke det i løpet av de neste to årene.

– Tallene er oppsiktsvekkende høye, og går langt i å bekrefte at norsk næringsliv har kunstig intelligens høyt oppe på prioriteringslisten, sier Microsoft-direktøren. 

Samtidig viser en annen fersk undersøkelse at kun 15 prosent av nordiske selskaper har en strategisk plan for kunstig intelligens. 

Dingsør sier dette er et punkt hvor skoen trykker for mange:

–  Bruken av kunstig intelligens må settes i system, og må gjenspeiles på tvers av forretningsområder. 

– Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge, sier digitaliseringsminister Karianne Tung (til venstre) – som heier på samarbeidet mellom Digital Norway og Microsoft Norge. (Til høyre: Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge).

– Et lederansvar

Steidel sier seg enig i at veien mot reell implementering og gevinstrealisering starter med tydelige mål og planer:

Hvordan kan kunstig intelligens øke produktiviteten? Hva kan automatiseres? Hvilke oppgaver egnes best for datadrevne beslutninger – og hvordan får man mest mulig ut av egne data? 

– Dette er koder vi skal hjelpe næringslivet med å knekke, sier hun, og legger til: 

– Oppgaven med å lykkes med kunstig intelligens er ikke teknisk, men organisatorisk. Det er et lederansvar å prioritere ressurser og legge til rette for at teknologien tas i bruk på arbeidsplassen. 

Digital forestillingsevne

Kurset «KI ABC: Fra buzz til business» har ingen ambisjoner om å lære norske bedrifter å programmere maskinlæringsalgoritmer eller om infrastrukturen bak nevrale nettverk. 

Se på det heller som en engasjerende innføring i grunnkompetansen du trenger for å bli en bedre bestiller og beslutningstaker, sier Dingsør: 

– Du trenger ikke å snakke «flytende KI». Dette handler snarere om å forstå hva teknologien representerer. Det gjør deg i stand til å henge med i samtaler og ta bedre avgjørelser. 

– Vi bruker begrepet digital forestillingsevne: At du klarer å konseptualisere mulighetene som finnes i teknologien – og knytte dette både til daglig drift og strategiske mål.

–  Bruken av kunstig intelligens må settes i system, og må gjenspeiles på tvers av forretningsområder, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway. Nå sender hun sine fremste KI-eksperter ut på veien, for å gi virksomheter kunnskapen de trenger for å lykkes med kunstig intelligens (Foto: Digital Norway).

Avgjørende med orden i eget hus 

En del av kurset fokuserer derfor på praktisk bruk, og tar for seg konkrete grep for å rigge virksomheten for KI-suksess med Copilot.

Dette nødvendige forarbeidet, som inkluderer å klargjøre bedriftens data og sørge for god informasjonssikkerhet, er blant hovedfaktorene som skiller de som bare lefler med kunstig intelligens fra de som virkelig lykkes, sier Microsoft-direktøren: 

– Å ha orden i eget hus er helt avgjørende for norske bedrifter med ambisjoner om å utnytte KI. Dette er en jobb man uansett må gjøre før eller senere. 

– På den ene siden for å være i samsvar med GDPR og andre kommende regelverk. På den andre siden for å høste utbytte i form av automatisering, samarbeidsteknologi, skytjenester – alt mens man opprettholder datasikkerheten.

NHO-direktør: Jobben gjøres ikke alene

At mulighetene finnes, er åpenbare. Ifølge estimater fra Samfunnsøkonomisk analyse kan KI og digitalisering øke verdiskapingen i Norge med 5600 milliarder frem mot 2040

– Forutsetningen er at generativ kunstig intelligens implementeres allerede i dag. Venter vi for lenge, blir verdiskapingen kraftig redusert, sier direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

– Gevinstene kommer med andre ord ikke av seg selv, men krever en del av oss. Da er kompetanse helt avgjørende, legger han til. 

Som et ledd i å heve norsk kompetanse og konkurransekraft har NHO, sammen med LO og regjeringen, lansert initiativet digitalt krafttak. 

– Denne jobben kan heller ikke gjøres alene, men gjennom samarbeid. Nettopp derfor er det så viktig at vi går sammen om å gi næringslivet verktøyene de trenger for å sette fart på verdiskapende kunstig intelligens, sier NHO-direktøren. 

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener det bør være et mål at NHO skal doble antall medlemsbedrifter som både bruker KI og følger en klar plan for verdiskaping i løpet av de neste to årene (Foto: Digital Norway).

Fakta: Digitalt krafttak

Digitalt krafttak er et samarbeid mellom NHO, LO og regjeringen som handler om å sette fart på digitalisering, ny teknologi og kunstig intelligens i norsk næringsliv. 

Initiativet involverer bedrifter, parter i næringslivet, regjeringen og akademia. Formålet er å styrke norsk konkurransekraft ved å sikre at norske bedrifter blir ledende i å ta i bruk KI – og gjøre Norge til et digitalt foregangsland.

Vil doble KI-bruk i norske bedrifter

Eksempler på at dette er en teknologi som utgjør en forskjell, blir bare flere. I fjor sommer unngikk Equinor en kostbar feil med en potensiell prislapp på 300 millioner, da et KI-verktøy oppdaget et problem ved et prosessanlegg.  

På flere sykehus har bildegjenkjennende kunstig intelligens på kort tid spart pasienter for over 100 dagers ventetid i røntgenkø. 

– Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke bare er gevinster som kan komme store aktører til gode. Et mål for oss i NHO må være å doble antall norske bedrifter som ikke bare bruker KI – men som følger en klar plan for verdiskaping – i løpet av de neste to årene, legger Almlid til. 

Her er NHO og LO enige

Når det kommer til kunstig intelligens og kompetanse, er NHO og LO enige om mye, mener LO-leder, Peggy Hessen Følsvik: 

– God bruk av kunstig intelligens er viktig, og særlig viktig er det med et godt samspill mellom arbeidstakere og arbeidsgivere ved implementering av ny teknologi på arbeidsplassen.  

Peggy Hessen Følsvik LO mener mer kunnskap om KI er viktig for samspillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

– Da er nettopp kunnskap om mulighetene  – men også om fallgruvene – avgjørende for å sikre at den norske arbeidsmodellen også står sterkt i fremtiden. Jo mer kunnskap våre medlemmer har, jo lettere er det å stille de gode spørsmålene om hvordan et system virker, og hvilke konsekvenser det har for ansatte, legger LO-lederen til. 

Tung: – Må få fart på digitaliseringen

God bruk av digital teknologi er viktig for næringslivet, men også for velferdsstaten, poengterer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. 

– Vi må få fart på bruken av kunstig intelligens og digitaliseringen av Norge. Det vil både frigjøre arbeidskraft, skape nye jobber og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Vi klarer ikke løse fremtidens utfordringer med mindre vi får fart på digitaliseringen, sier Tung. 

– Jeg er glad for at Microsoft Norge og Digital Norway nå skal KI-vekke enda flere bedrifter og virksomheter som kan skape nye verdier for seg og Norge ved hjelp av teknologi, avslutter hun.

KI ABC – fra buzz til business

Vi legger ut på turné for å løfte KI-kompetansen til norske bedrifter. Meld deg på her!