Disse 7 digitale trendene vil påvirke alle norske virksomheter i 2022

Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

2022 blir et omveltende og viktig år på mange områder, tror Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Her er hennes syv spådommer for hvordan norske virksomheter vil påvirkes av teknologi og digitalisering i året som kommer. 

Vi har lagt bak oss nok et år preget av både pandemi og digitalisering – og mye tyder på at dette vil være betydelige stikkord også for 2022.

Men hva kan vi faktisk vente oss? Daglig leder Liv Dingsør har tatt en kvalifisert titt inn i spåkulen, og peker spesielt på syv hovedtrender hun ser komme:

1. Vi vil få øynene opp for at det grønne skiftet også er digitalt

Digitalisering og det grønne skiftet er to viktige overskrifter for tiden vi er inne i. Men i året som kommer vil vi høre mer om det digitale grønne skiftet, tror Dingsør. 

– Ting som produksjon av digitale enheter eller drift av datasentre er langt fra uproblematisk i et bærekraftsperspektiv. Men samtidig er digital teknologi også helt avgjørende hvis vi skal nå bærekraftsmålene, det sier også FN. 

– Delingstjenester lar oss utnytte ressurser bedre. Maskinlæringsalgoritmer og digitale tvillinger effektiviserer produksjon og vedlikehold og kutter svinn i industrien. Blokkjeder brukes til å spore verdikjeder trygt og pålitelig helt tilbake til opphavet, sånn at det blir dokumentert når noen jukser eller kutter svingene. Det er bare noen eksempler på hvorfor dette går hånd i hånd, sier Dingsør. 

Hun ser en vinn-vinn-mulighet for virksomheter som vil være frempå med å utforske «buzzord-teknologier» som IoT, big data, kunstig intelligens, 5G, nettsky, sensorikk, wearables, virtuell virkelighet og så videre – og som ser disse i sammenheng med både hverandre og den overordnede utviklingen: Det digitale grønne skiftet. 

FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal» kan nemlig snus på, og sees som en en oppramsing av etterspurte løsninger.  

– Det er de som tenker nytt, og ser for seg produkter og tjenester som forgrener seg inn i alle disse nye teknologiene, som virkelig vil bli vinnerne i den nye dataøkonomien. Og det er ingen grunn til at dette ikke skal være norske virksomheter, sier Dingsør.

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.

2. Vi vil jobbe bedre fra hjemmekontoret og lykkes med hybridmøter

Det er ingen tvil om at mange av oss har jobbet mer siden hjemmekontoret ble en integrert del av vår hverdag. Men selv om laptopen er med oss på kjøkkenbordet og sofaen, gjerne langt inn i kvelden, gir ikke det nødvendigvis positive utslag på verken produktivitet eller bunnlinje. 

– Ingen er tjent med å ha ansatte som føler på frustrasjon og utmattethet der de sitter på hvert sitt hjemmekontor. Fra en leders ståsted er dette fortsatt en av de største utfordringene, sier Dingsør.

I det siste har flere større selskaper tatt grep for å redusere denne totale arbeidsbelastningen i vår nye hybride arbeidshverdag – en trend Dingsør ser vil gjøre seg gjeldende for alvor i 2022.

– Det handler om å jobbe bedre, ikke mer. Nå lærer vi oss at digitale møter ikke må vare i en time, og at de ikke må bookes tett inntil hverandre. Flere vil skjønne at man med effektive, digitale samhandlingsverktøy kanskje heller ikke trenger et møte. Og ikke minst: Flere selskaper vil få på plass både kulturen, erfaringen og det tekniske utstyret som må til for å lykkes med å gjennomføre effektive og gode hybride møter, sier Dingsør.

– Med de verktøyene og erfaringene vi nå har, kan vi snu hybridhverdagen fra å være noe påtvunget til å bli et gode: Det er bedre for både miljø og samfunn dersom ikke alle trenger å reise inn til kontoret i rushen, og de enkelte arbeidstakerne kan få frihet til å legge opp arbeidsdagene sine på en bedre måte enn før. Men det forutsetter at en jobber bevisst og målrettet med dette, ikke minst med tanke på arbeidskultur. Ellers ender vi bare opp der igjen, med laptopen på fanget langt inn i kvelden. 

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført

3. Også mindre bedrifter vil forstå koblingen mellom data og verdi

Samfunnet og arbeidslivet digitaliseres, og data blir den mest verdifulle råvaren. 

Å ikke jobbe datadrevet, kan nesten bli sammenlignbart med å leve uten internett på mobilen, tror Dingsør: Det vil gi deg et handikap sammenlignet med de som utnytter disse mulighetene. 

Med etableringen av Datafabrikken ønsker DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet å legge til rette for at flere SMB-er kan skape større verdier av egne og andres data – og ta del i den stadig mer altomfattende dataøkonomien som vil prege Norge i årene som kommer.

– For mindre bedrifter kan dette høres skremmende ut. Det utgjør nok en digital terskel som synes å være for høy, basert på kompetansen, ressursene og ikke minst tiden mange har til rådighet, sier Dingsør.

– Datafabrikken vil forhåpentlig kunne åpne dører for mindre bedrifter som søker å skape verdi av data i 2022. Men også på et lavere nivå tror og håper jeg at mange bedrifter vil forstå hvor mye man kan oppnå ved å se nærmere på data i egen virksomhet.

Dingsør kaller dette for «lavterskel verdiskaping basert på data»:

– Det blir stadig enklere å for eksempel visualisere data, noe som kan gi tidlige og enkle indikasjoner på hvordan man potensielt kan jobbe bedre – og dermed tjene mer med lik eller mindre innsats, sier Dingsør.

– Dette er kunnskap som i større grad vil tvinge seg frem i takt med at data blir «avmystifisert» ved at flere snakker om det, og flere brukervennlige tjenester blir lansert.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.

4. Flere vil få tilgang på kunstig intelligens og andre avanserte verktøy

Å jobbe med data kan høres vanskelig nok ut for en liten bedrift. Teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger – det blir da så fjernt at det like godt kunne vært science fiction. 

– Kunstig intelligens, for eksempel, kan forstå, forbedre og løse komplekse problemer i bedriften, og kan både automatisere oppgaver og gi verdifull beslutningsstøtte til mennesker. Dette åpner opp for store muligheter for bedriftene som faktisk evner å ta teknologien i bruk – men utelukker de som ikke gjør det.

Slik trenger det heldigvis ikke å være, noe vi ifølge Dingsør vil merke stadig mer utover i 2022:

– Vi begynner nå å komme til et punkt der svært avanserte teknologier blir gjort tilgjengelig som hyllevare og tjenester som enkelt kan kobles på bedrifters behov – uavhengig av den interne kompetansen og ressursnivået i hver enkelt bedrift. Og det er først når dette skjer, og flere får «være med», at vi virkelig vil se at ballen begynner å rulle!

Mikrokurs

Sammenhengen mellom digitale teknologier

Mikrokurset som lærer deg hvordan ulike digitale teknologier henger sammen, på 5 minutter.

55 Moduler0% Fullført

Tema

Digitale teknologier

Digitaliseringen dekker et bredt spekter av forskjellige digitale teknologier – og her kan du bli bedre kjent med noen av de viktigste.

5. Fagkunnskap og ekspertise blir mer verdsatt – og etterspurt

Det store flertallet av selskaper i Norge regnes som små eller mellomstore bedrifter. Ikke alle har kommet like langt når det gjelder digital modenhet – men til gjengjeld finnes det her en enorm rikdom av kunnskap og erfaring på andre fagområder. 

Denne domenekunnskapen blir ikke noe mindre verdifull selv om virksomhetene digitaliseres. Tvert imot. Det er nettopp kombinasjonen av digital teknologi med domenekunnskap – altså stor kunnskap og erfaring innenfor et spesifikt fagfelt – som vil drive frem verdifull nyskaping og innovasjon i tiden som kommer, mener Dingsør. 

Hun ser derfor et økende behov for at de som er skikkelig gode på et fagfelt, holder godt på og styrker denne kunnskapen.

– Vi kan ikke alle være eksperter på alt. Men de som er eksperter på en ting, vil kunne se at denne kunnskapen har stor verdi når den blir koblet på nye teknologier som stordata og kunstig intelligens. Uten denne domenekunnskapen vil heller ikke de teknologiske miljøene ha tilstrekkelig tilgang på «knowhow» om hvordan tjenestene de utvikler kan ha stor nok praktisk verdi i bruk, sier Dingsør.

Dette forutsetter riktignok en viss digital grunnkompetanse ute hos bedriftene, som i det minste må vite nok til å identifisere mulighetene. 

– Det gjelder å forstå nok til å kunne bli en god bestiller. Skjønner du ikke hvor skoen trykker, blir du aldri godt nok skodd, sier Dingsør. 

– Å legge til rette for at alle kan få tilgang på den nødvendige kompetansen for å kunne henge med, er en viktig del av det vi gjør i DigitalNorway, sier hun.

6. Flere søker inn i verdiøkende samarbeid

En rød tråd gjennom punktene over, er «samarbeid».

– Også innenfor digitaliseringen er det mye sannhet i begrepet «sammen er vi sterke». Dette er noe vi allerede har sett skje gjennom de siste årene, men som vil bli enda mer tydelig i årene som kommer: Skal du utrette noe stort, må du gjøre det i samarbeid med andre, sier Dingsør.

– Enten det handler om å dele på data, eller å koble domenekunnskap med teknologisk ekspertise, er det først når man søker sammen med andre på tvers av etablerte siloer, bedriftsstrukturer, det offentlige og private og akademia og næringsliv, at vi virkelig kan skape store verdier.

Dette samarbeidet kan foregå på mange måter, men digitale flater og pandemi til tross: Dingsør ser en tydelig verdi i å skape fysiske møteplasser, så langt det lar seg gjøre.

– Dette er en viktig grunn til at vi har skapt det workshopbaserte kurstilbudet Fasilitatoren som en del av vår etablering av Toppindustrisenteret: Her legger vi opp til at norske SMB-er skal kunne møtes fysisk, og på den måten sette fart på norske små og mellomstore bedrifters digitale utvikling og konkurransekraft.

– Ved å møte andre, kan du samtidig forstå at dere er flere som er i samme båt, og potensielt skape større ting sammen enn dere hadde klart alene, sier Dingsør.

7. Cybersikkerhet blir viktigere og mer omtalt enn noensinne

Når vi runder av 2021, er det ikke bare omikron som preger nyhetsoverskriftene, men også et annet fremmedord: Log4J. Det handler om en såpass alvorlig sikkerhetsbrist i nettets grunnmur, at det påvirker tilnærmet alle virksomheter … og potensielt igjen alle privatpersoner som på noe tidspunkt har hatt noe med disse virksomhetene å gjøre.

Men det er ikke bare Log4J-skandalen som gjør at sikkerhetseksperter får mer enn nok å gjøre også i 2022: Blant annet vil den konstante veksten av ransomware-angrep, senest mot hotellkjeden Scandic, prege hvordan norske virksomheter i økende grad må forholde seg til sin digitale tilstedeværelse. I tillegg kommer alle andre utspekulerte angrepsformer alle ledere og ansatte må ha i bakhodet hver eneste dag.

– Om virksomheten din ennå ikke har tatt inn over seg hvor viktig digital sikkerhet er, kan 2022 raskt vise seg å være et svært dårlig år. Jeg vil ikke bli overrasket om vi får høre om flere SMB-er som mister alt livsgrunnlag etter et cyberangrep, og må stenge dørene, sier Dingsør.

– Det er ikke lenger noen unnskyldning å ikke ha visst om farene som er der ute. Selv om alle åpenbart kan bli lurt, er det mange ting du kan gjøre for å redusere risikoen for angrep. Både store og små virksomheter kan være attraktive mål for de kriminelle – som ikke skyr noen midler, og går etter alle.

Veiviser

Digital sikkerhet

Cyberkriminalitet er et problem som påvirker alle nivåer i en bedrift. Det er et felles ansvar – og det starter med deg. Denne veiviseren passer for deg som trenger en innføring i cybersikkerhet.

605 Moduler0% Fullført

Tema

Cybersikkerhet

Det er ikke lenger et spørsmål om – men når – bedriften din vil være mål for et cyberangrep. Her kan du lære mer om hvordan du skal jobbe aktivt og effektivt med cybersikkerhet.