– Fasilitatoren vil hjelpe bedriften med å finne den enkleste ruten oppover

Fasilitatoren er et nytt kurskonsept som skal styrke norske virksomheters evne til verdiskaping, utviklet av DigitalNorway med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling. Her fra åpningen av Toppindustrisenteret i november. Fra venstre: Ingrid Gjerdene, daglig leder i Stiftelsen Teknologiformidling; Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, og Grete Hals, forretningsutvikler i Stiftelsen Teknologiformidling. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling lanserer DigitalNorway nå Fasilitatoren – et helt nytt workshopbasert kurstilbud som skal sette fart på norske små og mellomstore bedrifters digitale utvikling og konkurransekraft.

– Vi har bygget opp en veldig sterk portefølje med digitale kurs og veivisere. Samtidig ser vi at hvis vi virkelig skal få fart på omstillingen, må vi jobbe enda tettere med bedriftene – og de må få jobbe med egne problemstillinger, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. 

Dette er bakgrunnen for at DigitalNorway nå lanserer Fasilitatoren.

Fasilitatoren er helt nytt tilbud der norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) vil kobles sammen og delta i et praktisk rettet kursopplegg – utviklet sammen med flere av landets ledende fagmiljøer innenfor teknologi og innovasjon. 

– Vi startet med å spørre oss selv: Hvordan kan vi utvikle et opplegg som kan skaleres til SMB-er over hele landet, samtidig som de får en viss grad av skreddersøm? Dette er resultatet, sier Dingsør. 

Med på laget er Stiftelsen Teknologiformidling, som har bidratt med midler til å utvikle kursene, slik de også gjorde med de første digitale veiviserne. 

– Vårt mandat er å støtte prosjekter som vil styrke norske SMB-ers evner til verdiskaping, sier daglig leder i Stiftelsen Teknologiformidling Ingrid Gjerdene. Hun fortsetter: 

– DigitalNorway har fantastisk mye bra kompetanseinnhold. Vi tror at de ekstra dimensjonene med nettverksbygging, oppfølging og den praktiske tilnærmingen i Fasilitatoren vil gjøre det enda bedre og mer kraftfullt for SMB-er å være med på det, enn om en bare tar kurs digitalt.

Dingsør kaller støtten en stor tillitserklæring. 

– Vi verdsetter virkelig at Stiftelsen Teknologiformidling vil være med på dette. Det er en viktig anerkjennelse av at vi skaper noe bra og verdifullt, sier hun. 

Fakta: Fasilitatoren

Nytt kurstilbud fra DigitalNorway rettet mot norske små og mellomstore bedrifter (SMB). Består av praktiske workshops som går over 1-3 dager og vil arrangeres over hele landet – men med hovedbase på Toppindustrisenteret. 

Du lærer om digital teknologi og kompetanse i praksis og vil jobbe med problemstillinger knyttet til egen virksomhet – med konkrete metoder, verktøy og kunnskap du kan ta med hjem til bedriften. De to første temaene er Fra data til verdi og Kundedrevet innovasjon.

Kursene er utviklet sammen med flere av de fremste norske fagmiljøene innen teknologi og innovasjon, og med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Starter med workshops om data og kundedrevet innovasjon

– Sammen med Stiftelsen Teknologiformidling har vi valgt ut noen viktige temaer vi skal starte med, og som vi skal jobbe operativt med ute i felt sammen med bedriftene, sier Dingsør. 

I de første workshopene vil virksomheter lære om hvordan de kan skape verdier av data, og hvordan de jobber mer effektivt med kundedrevet innovasjon. Disse er nå åpne for påmelding.

– Overordnet er det et stort kompetansebehov rundt det å se muligheter med data og teknologi, nye måter å jobbe på og nye måter å lede på. Nå starter vi med de to første av disse. Virksomhetene vil få jobbe veldig praktisk og håndfast med konkrete problemstillinger.

– Målet er at deltakerne bygger videre på det de lærer, og får prosesskompetanse som skal til for å drive utvikling videre i egne virksomheter – og slik få flere med seg på reisen, sier Dingsør.

Grete Hals er forretningsutvikler i Stiftelsen Teknologiformidling. Hun tror at vi om noen år vil kunne se tilbake på de som har deltatt i Fasilitatoren – og se resultatene av at de har tatt med kompetanse, nettverk og erfaringsutveksling tilbake i det daglige arbeidet i virksomheten.

– Vi er opptatt av verdiskaping – at dette skal være et verktøy for å skape mer, sier Hals.

– Jeg tror vi kan se en «Tupperware-effekt» – der du blir mer investert, og gjør mer, fordi de rundt deg gjør det. Flere går sammen og får steinen til å rulle, og det skaper et momentum. 

Workshop: Fra data til verdi

Data er forutsetningen for nesten all digitalisering. Meld deg på workshop 10. mars og lær hva data er, hvilke problemer vi løser med data, hvor vi finner data og hvordan vi jobber med data for å skape ny verdi.

Workshop: Kundedrevet innovasjon

Bli med på workshop 1. til 2. mars og lær å jobbe strukturert med kundedrevet innovasjon – slik at produktene og tjenestene du utvikler treffer behov.

– Lett å tenke at alle andre er kommet mye lenger

Nettopp det at Fasilitatoren samler bedrifter på tvers er en viktig del av konseptet. De fleste mindre virksomheter mangler egne fagmiljøer internt, og trenger å hente kompetanse fra andre og å ha noen å sparre med. 

Ingrid Gjerdene tror mange har et feilaktig bilde av at alle andre er kommet mye lenger med digitalisering og nyskaping enn de har selv. Dette er en annen grunn til at det er verdifullt å møtes i denne konteksten, mener hun. 

– Når du samles med flere andre, skjønner du at du ikke er den eneste som er i samme situasjon. Du møter andre du kan ta reisen sammen med.

– Hver av de andre har kanskje gjort noen smarte ting som du kan lære av. Kanskje har også du gjort noe smart som du får anerkjennelse for. Sånn oppstår det et samspill der vi kan hjelpe hverandre frem, sier Gjerdene. 

Dingsør understreker at dette vil bli en arena der det nettopp er lov å være usikker, stille spørsmål og finne ut av ting sammen. 

– Du skal ikke trenge å ha svarene med deg inn. Her vil vi være åpne og ærlige, og sette ord på de utfordringene og mulighetene som opptar virksomheten, sier hun.

– Du vil møte fremoverlente deltakere fra bedrifter med tilsvarende problemstillinger som deg, og kompetente foredragsholdere som vet hvordan det er å stå i dette samtidig som en har en begrenset ressursbase. Du blir del av en gjeng som du kan fortsette å jobbe med – et «Fasilitator-nettverk». 

– Hjelper deg med å finne enkleste rute oppover

Det finnes et mylder av små og mellomstore virksomheter i Norge, de aller fleste har kun få ansatte. Skal vi lykkes med å skape verdier og øke konkurransekraften i et internasjonalt marked, er en nødt til å jobbe med og ikke mot hverandre, mener Liv Dingsør.

DigitalNorway – Toppindustrisenteret ble nettopp etablert under parolen «Samarbeid når vi kan, konkurrere når du må».

– Fasilitatoren skal heller ikke ta over for noen andre tilbud, men komplementere og forsterke det som allerede finnes og støtte regionale miljøer med å få fart og skala. Dette er komplekse temaer, og når vi jobber med dette innenfor de strukturene som allerede finnes, vil mange flere få muligheten til å anvende kompetansen i stedet for å måtte utvikle den selv, sier hun.

Grete Hals ser for seg at Fasilitatoren blir en naturlig del av kompetanse-økosystemet. 

– En kan tenke seg at om noen år, hvis en virksomhet lurer på det ene eller det andre, ja – da går de til Fasilitatoren, enten for å få hjelp direkte eller for å kobles videre med andre miljøer. Dette blir ikke en statisk løsning, men et fleksibelt og dynamisk tilbud som tilpasser seg og utvikler seg og vokser med bedriftene, sier hun. 

Dingsør kaller det livslang læring i praksis.

– Fasilitatoren vil favne relativt bredt innenfor områder vi ser at det er ekstremt viktig å komme i gang på. Veien til å faktisk anvende kompetanse og gjøre noe nytt i virksomheten din skal kortes ned og effektiviseres, det er hele hensikten, sier hun.

Eller som Grete Hals oppsummerer det:

– Fasilitatoren vil hjelpe deg med å finne den enkleste ruten oppover.

Her melder du deg på workshopene:

Workshop: Fra data til verdi

Data er forutsetningen for nesten all digitalisering. Meld deg på workshop 10. mars og lær hva data er, hvilke problemer vi løser med data, hvor vi finner data og hvordan vi jobber med data for å skape ny verdi.

Workshop: Kundedrevet innovasjon

Bli med på workshop 1. til 2. mars og lær å jobbe strukturert med kundedrevet innovasjon – slik at produktene og tjenestene du utvikler treffer behov.