Næringsministeren åpnet Toppindustrisenteret: – Kan oppnå store ting

Næringsminister Jan Christian Vestre åpner Toppindustrisenteret øverst i Rebel-bygget i Oslo sentrum torsdag 25. november, med daglig leder i DigitalNorway Liv Dingsør og styreleder Walter Qvam. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Torsdag kveld ble Toppindustrisenteret offisielt åpnet av næringsminister Jan Christian Vestre. Her kan næringslivet finne sammen og jobbe mot samme mål: Å bli best i hele verden, sa ministeren.

– Det er fantastisk inspirerende det som skapes her! sa næringsminister Jan Christian Vestre fra podiet under åpningen av Toppindustrisenteret torsdag kveld. 

Sammen med daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør, og styreleder Walter Qvam, klippet Vestre snora for å markere åpningen av det som fremover vil bli en sentral arena for samarbeid og nyskaping for norsk næringsliv. Toppindustrisenteret drives av DigitalNorway i toppetasjene i Rebel-bygget i Oslo sentrum. 

Med dette har norske virksomheter fått en fysisk arena for å jobbe sammen mot et felles løft innen digitalisering, det grønne skiftet og deltagelse i dataøkonomien. 

– Dette er en arena hvor privat og offentlig sektor, små og store bedrifter, virkemiddelapparatet og utdannings- og forskningsmiljøene kan finne sammen og spille hverandre gode, sa næringsministeren i sin tale, før han offisielt erklærte senteret for åpnet.

Styreleder i DigitalNorway Walter Qvam (f.v.), daglig leder Liv Dingsør og næringsminister Jan Christian Vestre under åpningen av Toppindustrisenteret torsdag kveld. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Dette i dag er en viktig milepæl for å akselerere den digitale transformasjonen i norsk næringsliv, sa styreleder i DigitalNorway, Walter Qvam i sin velkomsttale litt tidligere. 

– Må brette opp ermene

Norge er allerede langt fremme i digitaliseringen. Men vi står også overfor noen store og unike utfordringer. Ambisjonene er dessuten ikke bare at vi skal overkomme disse – men at vi skal bli best i verden, sa næringsministeren.   

– Vi står nå overfor den største omstillingen av norsk økonomi i norsk historie. Oppsiden er utrolig mye større enn nedsiden. Men vi må være smarte og spille kortene lurt, om vi vil komme helskinnet gjennom, sa Jan Christian Vestre i sin tale.

Næringsminister Jan Christian Vestre taler ved åpningen av Toppindustrisenteret. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Han tror oljeinntektene kan komme til å falle kanskje raskere enn norsk økonomi er forberedt på. Derfor er det ekstra viktig at vi ruster oss for en omstilling, og har en robust satsing og konkurransekraft på andre områder. 

– Vi må brette opp ermene og skalere opp ny teknologi så fort som mulig, for effektivt å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser. Utviklingen av grønne løsninger er nøkkelen. Derfor skal Norge lede an i digitaliseringen og i implementeringen av ny teknologi, og her spiller digitalisering og deling av data en viktig rolle, sa han. 

Nettopp dette er det en vil jobbe for på Toppindustrisenteret – der flere ledende miljøer innen digitalisering og bærekraftig utvikling vil jobbe sammen fra dag til dag. Hele bredden av næringslivet oppfordres til å melde interesse for å være tilstede og delta. 

En av samarbeidspartnerne som vil bidra inn i Toppindustrisenteret er SIVA, selskapet for industrivekst. De tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv, gjennom samarbeid med over 9000 bedrifter, for det meste SMB-er. 

– Norge trenger at vi koordinerer et industriløft. Bedrifter utfordres av en rivende teknologisk utvikling. For å bli en del av løsningen og det grønne skiftet, er det avgjørende med initiativer som deling og bruk av data, som DigitalNorway jobber med. Som Liv (Dingsør, red.anm.) sier: Vi må samle og akselerere, heller enn å duplisere, sa Tina Lihaug Selbæk, seniorrådgiver Partnerskap og strategi i SIVA, under åpningen. 

Fått til mye på kort tid 

DigitalNorway ble startet i 2017 som en non-profit-organisasjon som skal fremme digitaliseringen av norsk næringsliv. Initiativet kom fra flere av Norges største selskaper og merkenavn, som står på eiersiden. 

Beate Sander Krogstad er konserndirektør for transformasjon & digitalisering i Statnett. Hun talte under åpningen som en representant for DigitalNorways eiere. Hun understreket at vi er et lite land, og at hvis hver av oss sitter alene og strever med de samme problemstillingene – da går det alt for sakte.

– Omstillingen vi står overfor er helt rivende. Vi trenger å gjøre hverandre gode for å være konkurransedyktige i verden. Vi klarer det ikke uten digitalisering og uten å få med oss alle – dette er ikke noe vi kan lykkes med bare i vår egen bedrift og bransje. Vi må ha et helt økosystem med god tilgang på kompetanse, sa Krogstad, og la til:

– Eierne er særdeles imponert over hva Liv og resten av de dyktige folka i DigitalNorway har fått til på disse årene.

En av satsingsområdene til DigitalNorway er prosjektet Datafabrikken, som nå er under utvikling sammen med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). 

– Uten data blir det ingen digitalisering, og uten data får vi ingen innovasjon basert på digitalisering, sa direktør i Digdir, Steffen Sutorius i sin tale – og understreket at selv om Datafabrikken fortsatt er i beta, skaper satsingen allerede verdi. 

Et annet eksempel på hva DigitalNorway jobber med, er samarbeid med forskningsmiljøer og akademia, blant annet gjennom opprettelsen av en rekke videreutdanninger som er direkte rettet mot næringslivets konkrete ønsker og behov. 

Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, spøkte med at betydningen av «rebell» – navnet på stedet der Toppindustrisenteret holder til – opprinnelig er noen som gjør opprør mot myndighetene. 

– Men det er nettopp fordi vi er forskjellige, men har samme målsettinger, at vi kan oppnå veldig mye sammen, sa han. 

Inspirert av Toppidrettssenteret

Toppindustrisenteret og DigitalNorway skal være for næringslivet nettopp hva Toppidrettssenteret og Olympiatoppen er for idretten – derav navnet. 

– Her skal vi få frem enerne, men samtidig aldri glemme at disse ikke blir enere uten å stå på skuldrene av en godt trent og entusiastisk breddeidrett. Dette er den unike norske modellen, der vi konkurrerer når vi må, men deler når vi kan – der vi evner å samarbeide og tør å dele våre hemmeligheter, sa styreleder Walter Qvam.

Styreleder i DigitalNorway Walter Qvam ønsket velkommen og talte torsdag. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Det er en modell Jan Christian Vestre har troen på: 

– Ingen kan bli best alene, det vet vi både fra idretten og fra næringslivet. Ved å jobbe sammen og dele erfaringer og kunnskap internt og på tvers – og motivere, støtte og hjelpe hverandre – da kan vi oppnå store ting, sa næringsministeren under åpningen.

Daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør, understreket også at hensikten med Toppindustrisenteret er å sikre at bredden av næringslivet bidrar til verdiskaping i en datadrevet økonomi. Men hun påpekte også: Dette er ikke helt rett frem, og det er helt avgjørende med åpenhet, deling og samarbeid. 

– En bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling er helt avhengig av at flere bedrifter deltar i omstillingen og innovasjonsarbeidet som nå skjer i de ulike bransjene og verdikjedene. Dette er spesielt avgjørende, men også spesielt krevende, i en liten økonomi som Norge med en næringsstruktur hvor 99 prosent av alle bedrifter har under 100 ansatte, sa Dingsør, og fortsatte: 

– Men sammen kan vi få til det utroligste.På Toppindustrisenteret fortsetter vi arbeidet for å bidra til at norske bedrifter står enda sterkere rustet til å gripe mulighetene som både digitalisering og det grønne skiftet gir.