– Den ene tingen alle ledere bør få på plass

Kan du egentlig vite hva slags digital kompetanse du vil få mest bruk for i fremtiden? Uansett hvordan morgendagen ser ut, er det én ting alle bedrifter bør få på plass, sier Tore Karlsen i PwC.

I dag vrimler det av kurs om kunstig intelligens (KI) og ChatGPT – men er det sikkert at KI er den teknologien som kommer til å utgjøre størst forskjell for bedriften din fremover?

Sagt på en annen måte: Finnes det egentlig noen måte å vite hva du og de ansatte bør bruke tid på å lære akkurat nå?

Uansett hva slags digital kompetanse du har behov for i morgen, er det viktigste i dag å tilrettelegge for læring på jobb, mener Tore Karlsen, partner i PwC.

Gratis kompetanseverktøy

Kartlegg bedriftens digitale kompetanse!

Dette verktøyet er utviklet for at du skal kunne kartlegge bedriftens digitale kompetansebehov og potensial.

Kompetanseheving er avgjørende 

– KI er utvilsomt viktig – men det er også bare en del av det store bildet. Hva slags kompetansegap som er viktigst å tette i en bedrift varierer veldig. For mange vil det være like hensiktsmessig å være tidlig ute med maskinlæring og prediksjonsmodeller som kan gi bedriften verdifull hjelp til å ta bedre beslutninger. 

De fleste bedrifter vil imidlertid ha behov for et bredt spekter av ny kompetanse i årene som kommer – og uansett hvor du begynner den digitale læringsreisen må de fleste belage seg på å fortsette en stund, forteller Karlsen.

Tore Karlsen, partner i PwC.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å fremtidssikre virksomheten din, er derfor å komme i gang med kontinuerlig kompetanseutvikling blant de ansatte.

– Det er lett å tenke at det blir avgjørende å lykkes med rekruttering av digitale talenter for å henge med på utviklingen. Sannheten er at 95 prosent av de som allerede er ansatt i virksomheten, også vil løse oppdragene dine i morgen. 

Innenfor mange fagområder, som dataanalyse, er det også mangel på tilgjengelig kompetanse i markedet. Intern opplæring har derfor blitt helt nødvendig i mange bransjer, sier Karlsen.

– En kjerneoppgave for dagens ledere er derfor å skape en kultur hvor kompetanseheving er en naturlig del av arbeidshverdagen. Det krever en litt annen inngang til ledelse enn det mange er vant til.

Flere investerer i digital kompetanseheving

Kompetanseheving står høyt på dagsordenen i norske virksomheter, men inntil nylig har undersøkelser vist at få har kommet ordentlig i gang med å etablere programmer som utvikler de ansattes kognitive, tekniske og digitale kompetanse. 

I PwCs kompetanseundersøkelse for 2023 svarer imidlertid 66 prosent at det i stor eller svært stor grad investeres i kompetanseheving i deres bedrift, noe som tyder på at flere har satt i gang prosesser.

80 prosent av de som har kommet i gang med kompetanseheving sier de forventer økt forretningsmessig vekst og produktivitet som et utfall av sine kompetansehevende tiltak.

Stiller nye krav til ledere

En nøkkel til å lykkes med digitalisering er å få maksimalt ut av kompetansen til de ansatte, slik at alle i bedriften kan tjene på det, forklarer Karlsen.

– Å lede kunnskapsmedarbeidere betyr ikke lenger at du skal kunne mest. Det er viktig å godta at de ansatte har større kunnskap enn deg innenfor mange områder. Utnytt kompetansen deres, og bygg team og nettverk rundt dem. 

– Som regel holder det at noen få kan den nye teknologien. For de aller fleste holder det å kunne bruke den. Kanskje har du to unge og nysgjerrige ansatte som kan være med på å lære opp 400 andre? 

Karlsen trekker blant annet fram 70-20-10-modellen, som en god løsning på hvordan du kan strukturere arbeidet med kompetanseheving i bedriften. 

– Læring i arbeidssituasjonen er ofte veldig effektivt, og særlig når det er støttet av samhandling med andre mennesker. Mikrodeling, chatgrupper og nettverk er svært effektivt for kunnskapsdeling. Det samme er videobasert læring, som mange i den oppvoksende generasjonen i dag er vant til.

Vil du lære mer om digital ledelse og kompetanseheving? Og hva slags teknologisk kompetanse bedriften din faktisk har behov for i morgen? Se opptak av webinaret:

13 Nov

Gratis webinar: Digital kompetanse alle bedrifter bør ha

Slik styrker du bedriftens posisjon med viktig kompetanse på digitalisering og ny teknologi

13.11 Digitalt Kr Gratis