kompetansekartlegging

Kunnskap

Dette verktøyet finner kunnskapshullene i bedriften din

Arbeidsplassene våre er i endring, og pandemien har fremskyndet digitaliseringen ytterligere. Det skaper nye muligheter, mener spesialrådgiver Elena Rosnes i Viken fylkeskommune.