Dette verktøyet viser hvor bedriften din har «kunnskapshull»

Sigri Sevaldsen
KARTLEGGER KOMPETANSE: Nå skal det bli enklere for små og mellomstore bedrifter å kartlegge sine digitale kompetansebehov, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Vi ønsker å vise vei til det beste, gratis kunnskapsinnholdet for små- og mellomstore bedrifter, slik at de kan lykkes med sin digitale omstilling.

Hvordan ruster vi oss best for en digital arbeidshverdag også i tiden etter pandemien – og ikke minst for resten av den digitale omstillingen vi står midt i? Og hvordan kan vi sørge for å få med alle de ansatte på denne reisen?

Dette er spørsmål som nå berører hele samfunnet, forteller Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway:

– Mange små- og mellomstore bedrifter har behov for å finne frem til gode og relevante kompetansetilbud, spesielt når vi alle skal tilbake til «den nye normalen». Det er ikke bare lett å navigere i jungelen av tilbud, og det ønsker vi derfor å gjøre lettere.

– Vi ønsker å vise vei til det beste, gratis kunnskapsinnholdet for små- og mellomstore bedrifter, slik at de kan lykkes med sin digitale omstilling.

I samarbeid med Viken fylkeskommune har DigitalNorway derfor utviklet et verktøy som skal gjøre omstillingen til en digital arbeidsplass enklere, takket være en kartlegging av bedriftens digitale kompetanse.

– Vi bør gå bort fra ideen om at etterutdanning betyr at noen av de ansatte drar på kurs noen dager, og så drar tilbake på jobb. Hele bedriften må med, sier Elena Rosnes, prosjektleder for Kompetanseforum Østfold og Kompetansepiloter i Viken fylkeskommune.

Gratis kompetanseverktøy

Kartlegg bedriftens digitale kompetanse!

Dette verktøyet er utviklet for at du skal kunne kartlegge bedriftens digitale kompetansebehov og potensial.

– Viktig å investere i sine ansatte

Det nye kompetanseverktøyet består av en rekke spørsmål om bedriftens behov og rutiner, fordelt på syv ulike temaer: Alt fra sikkerhet til innovasjon og hvordan du synliggjør bedriften din. Modulen tar cirka 15 minutter, og munner ut i skreddersydde tips til nyttige kurs med både akademikere og bransjefolk:

Spesialrådgiver Elena Rosnes i Viken fylkeskommune. Foto: Viken fylkeskommune.

– Mange er jo usikre på hvilken digital kompetanse de faktisk har behov for – eller hvor de finner den, sier Elena Rosnes i Viken fylkeskommune.

For fylkeskommunen bidrar det nye verktøyet til å løse flere utfordringer, forteller hun:

– Kompetanseheving er ikke bare viktig for bedriftens konkurransedyktighet og bunnlinje, men også viktig for å bekjempe arbeidsledighet. Det kan ikke være sånn at man bare ansetter nye folk for hver gang det skjer endringer – endringene er kontinuerlige, sier hun.

Ideen bak samarbeidsprosjektet startet med en helt grunnleggende innsikt: Livslang læring er et gode for samfunnet, og det skal være enkelt å finne gode måter å møte de digitale utfordringene på.

Om kompetanseverktøyet:

  • Et verktøy utviklet for at du skal kunne kartlegge bedriftens digitale kompetansebehov og potensial.
  • Det er et lederverktøy, men også en god samtalestarter – det kan godt være at du må snakke med flere i organisasjonen for å svare godt.
  • Undersøkelsen dekker syv tema, hvor du huker av for hva som er relevant for din bedrift.
  • Til slutt får du anbefalinger til aktuelt kompetanseinnhold, og veien videre.
  • Prøv ut kompetanseverkøyet selv!
  • Jobber du i bygg- og anleggsbransjen? Prøv skreddersydd bransjeversjon av verktøyet her!

– Vi må ta behovet på alvor

Folk skiller ofte mellom indre og ytre motivasjon når de snakker om læring. Lærer du noe fordi du , eller lærer du noe fordi du vil

– Det er like viktig å få frem at dette er et verktøy som bidrar til personlig vekst for de ansatte. Som ikke bare øker jobbtryggheten eller styrker bedriften, men er noe som løfter deg som individ i et digitalt samfunn, sier Rosnes.

For selv om koronapandemien har skrudd opp farten på de digitale endringene, er det ikke pandemien som har skapt behovet for omstilling. Behovet var der også før pandemien. 

Tall fra SSB viste at 45 prosent av alle sysselsatte i 2019 ikke hadde fått ordentlig faglig påfyll, der de lærte noe nytt.

Det viser at behovet er der, og det må vi ta på alvor, forteller Rosnes.

– Vi kan ikke la kompetansegap i digitale ferdigheter bli en ekskluderende faktor. Her kan verktøyet vårt bli en viktig ressurs for alle som trenger et felles kompetanseløft, sier hun.

Bilde av foredragsholdere, illustrasjon med fire ulike personer

Delta på gratis webinar:

Kom i gang med kompetanseheving!

Kontinuerlig læring og kompetanseheving er et av de viktigste tiltakene vi har for å lykkes med konkurransekraft og vekst. Her får du nyttige tips og råd om hvordan komme i gang.

Meld deg på gratis webinar 14. oktober >

Tilpasset ulike bransjer

Som en del av samarbeidsprosjektet med DigitalNorway lages det derfor tilpassede versjoner av verktøyet, for flere ulike bransjer. I tillegg til den generelle versjonen, er det i første omgang også laget en egen versjon for bygg- og anleggsbransjen.

– Jo mer konkret og gjenkjennelig eksemplene og problemstillingene er for din bransje, jo enklere er det å ta lærdom av dem. Vi har derfor fokusert på å lage relevante og konkrete eksempler for byggenæringen knyttet til bruk av teknologi, sier Sigri Sevaldsen i DigitalNorway.

– Ta for eksempel sensorer. Her viser vi hvordan denne teknologien kan tas i bruk for å optimalisere bygg.

Verktøyet skiller seg fra tidligere prosjekter ved at det er mer praktisk rettet, og viser hvilke tiltak dere kan iverksette eller trenger å bli bedre på.

Det er en tilnærming også Rosnes i Viken fylkeskommune har tro på:

– Forhåpentligvis har vi klart å utvikle et verktøy som stimulerer til etterspørsel etter kompetanseutvikling, og gjør det enkelt å finne tilbud som kan styrke både bedriften og deres ansatte.

Gratis kompetanseverktøy

Kartlegg bedriftens digitale kompetanse!

Dette verktøyet er utviklet for at du skal kunne kartlegge bedriftens digitale kompetansebehov og potensial.