Hvordan tilrettelegge for læring – når tiden ikke strekker til?

– Det er helt avgjørende om bedriften skal overleve på sikt, sier Kimberly Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Det er noe jeg har hørt så altfor mange ganger: At bedriftsledere sier «vi har ikke tid til læring, og vi har ikke tid til opptrening», sier Kimberly Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Det kommer fra alle hold. Men kanskje spesielt fra ledere i små og mellomstore bedrifter, som står tettere på den daglige driften og alt som hele tiden må leveres. Så ja, dette er et reelt problem for mange.

Nettopp dette prioriteringsproblemet er et av hovedtemaene i DigitalNorway og Viken sitt frokostwebinar «Kom i gang med kompetanseheving» 14. oktober, der Mathisen deltar.

Her skal hun blant annet dele sine tanker om hvilken type kompetanse som vil være spesielt viktig i årene fremover – og hvordan man kan utvikle en lærende organisasjon.

Bilde av foredragsholdere, illustrasjon med fire ulike personer

Delta på gratis webinar:

Kom i gang med kompetanseheving!

Kontinuerlig læring og kompetanseheving er et av de viktigste tiltakene vi har for å lykkes med konkurransekraft og vekst. Her får du nyttige tips og råd om hvordan komme i gang.

Meld deg på gratis webinar 14. oktober >

Tydelighet fra toppen

Allerede nå kan Mathisen røpe at nøkkelen til en lærende organisasjon ligger i ledelsens innstilling til kompetanseheving.

– Jeg har lært mye siden jeg begynte i Microsoft for fem år siden, helt i starten av den enorme forretningstransformasjonen vi fortsatt går gjennom. Men en av de tingene jeg så at vi trengte som mest da, og som viste seg å være svært kraftfullt, var tydelighet fra toppen, sier Mathisen.

Helst bør ledere klare å «male opp en Nordstjerne» som forteller hva selskapets «purpose og mission» skal være. Når det er gjort klart, kan man med tydelighet beskrive hvordan selskapet skal gå frem, og hvilke nye ting de ulike menneskene og rollene i selskapet må lære seg.

– Det er lederne som først må forstå hvor viktig dette kompetanseløftet vil være for organisasjonen, om de skal klare å få alle med seg. De må være helt tydelige på at dette ikke bare er nok en prioritet blant mange andre prioriteringer – men noe som er helt fundamentalt for reisen vi alle har foran oss, sier Mathisen.

– Et spørsmål om overlevelse

Nøkkelen til å klare dette, er ifølge Microsoft-sjefen å koble den kontinuerlige læringsreisen til bedriftens kjernevirksomhet.

– I ytterste konsekvens handler dette om overlevelse, og om hvor man i det hele tatt er på vei som bedrift. Kanskje er ikke dette så viktig i et perspektiv på tre måneder … men hva om tre år? Forhåpentlig ønsker alle i selskapet fortsatt å være der da – eller om 30 år, for den saks skyld, sier Mathisen.

Ikke lenger tidkrevende og kostbart

Men så var det dette med tiden, da. Når skal ledere og ansatte få tid til å tilegne seg masse ny kunnskap, når de samtidig har hundre andre ting som brenner på jobben?

– Det er heldigvis ikke lenger sånn at kompetanseheving innebærer at bedriften må sende deg langt avgårde på et kostbart kurs over flere dager, eller at du må leie inn dyre konsulenter for å bistå med opplæring av de ansatte. De siste årene har det kommet et stort tilbud av små, «snackable» kurs, som kan tas når og hvor man selv ønsker, sier Mathisen.

Denne utviklingen er også noe som gjør at det ikke lenger bare er de største selskapene som kan ta seg råd til å investere i kompetanseheving. Med såkalt digital nanolæring kan også de minste bedriftene lettere legge opp til en læringskultur.

– Legger du alle disse småkursene oppå hverandre, sitter du gjerne igjen med solid kompetanse relevant til det du faktisk jobber med. Eller ønsker å jobbe med, sier Mathisen.

Roller i endring

Spesielt det siste er blitt ekstra viktig i kjølvannet av Covid-pandemien:

– Mange opplever nå at den tradisjonelle rolleforståelsen i arbeidslivet begynner å slå sprekker – og det er en fin ting, sier hun, og fortsetter:

– Enten du jobber innen finans, IT, salg, markedsføring eller HR, opplever du nok i stadig større grad at hverdagen din ikke er den samme som for bare 18 måneder siden. Dette er nok en øyeåpner for mange, og et tydelig tegn på hvor viktig kontinuerlig læring vil være for omstillingene vi alle sannsynligvis vil gå gjennom i stadig større grad.

Ikke minst er det å kunne tilegne seg ny kunnskap og nye evner viktig for å beholde de beste hodene i bedriften, minner Mathisen om:

– Det er helt åpenbart at det er en viktig driver for folk. All vår data understøtter at det å gi folk noe som de føler også er en investering i deres personlige vekst og utvikling – det er helt der oppe sammen med «purpose». Alle trenger å gjøre noe som de føler er større enn dem selv og utvikle seg underveis. Og gjør du ikke det, vil de finne noen andre å jobbe for.

Meld deg på DigitalNorways frokostwebinar «Kom i gang med kompetanseheving» 14. oktober! 

Gratis kompetanseverktøy

Kartlegg bedriftens digitale kompetanse!

Dette verktøyet er utviklet for at du skal kunne kartlegge bedriftens digitale kompetansebehov og potensial.