Arendalsuka: Her møter du DigitalNorway

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

– Til felles for alle de ulike temaene er at data og teknologi står helt sentralt, sier Liv Dingsør – som i år har med seg en hel gjeng fra DigitalNorway på Arendalsuka. Få oversikt over debattene!

Årets høydepunkt for mange i norsk næringsliv nærmer seg med stormskritt:

Arendalsuka vil også i år kunne by på et mangfold av gode debatter om politikk, samfunn og næringsliv – områder der digitalisering og teknologisk utvikling i større og større grad legger premissene.

– I år står temaer som energiomstilling, kompetanseheving og bærekraft spesielt høyt, blant mye annet. Til felles for alle de ulike temaene er at data og teknologi står helt sentralt, og mange programposter vil nok bære preg av hvordan vi må se alt dette i sammenheng, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Under årets Arendalsuka er DigitalNorway sterkt representert under en rekke forskjellige seanser. De har blant annet leid Haralds Pub deler av uka, der flere arrangementer går av stabelen.

– Denne gangen er vi en hel gjeng som skal nedover. Vi ser frem til å høre på og møte mange ulike folk – som på hvert sitt vis kan kaste lys over de mange utfordringene vi står overfor i høst og tiden fremover, sier Dingsør.

Her får du en oversikt over alle arrangementene der DigitalNorway deltar under årets Arendalsuke:

Mandag 15/08

Kan digitalisering gi mer strømnett raskere?

 • Tid: 14.00-14.45
 • Arrangører: DigitalNorway, NVE
 • Sted: Haralds Pub

Overgangen til et lavutslippssamfunn fordrer stor grad av elektrifisering og stiller krav til økt kapasitet i strømnettet. Vi må utnytte eksisterende nett bedre, men vi må også bygge ut mer nett. Strømnettutvalget peker blant annet på digitalisering som avgjørende. Men vil digitalisering løse utfordringene?  Og tas disse mulighetene tilstrekkelig i bruk? Skjer det raskt nok?  Og gjør nettselskapene og myndighetene de riktige tingene?  

Digitale løsninger er nøkkelen. Dette krever godt samarbeid mellom alle nettselskapene og myndighetene. NVE lanserer nå en fulldigitalisert løsning som gjør det mulig for alle nettselskapene å melde inn sine planer digitalt slik at disse enkelt kan sees i sammenheng. Dette er første skritt på vei mot heldigitale og sammenhengende prosesser fra behov oppstår til strømnettet er bygd. 

Gjennom DIGIN, bransjesamarbeidet for å utvikle løsninger for full digital samhandling mellom aktørene i strømnettet, bygges det nå flere digitale samhandlingsløsninger. En av disse vil presenteres under arrangementet. Men, gjør vi nok – bruker vi ressursene riktig – og skjer omstillingen fort nok? Og, hva skal til for at det skal gå fortere?

Medvirkende: Tore Morten Wetterhus (Glitre Energi Nett), Jon Andreas Pretorius (Elvis), Inga Nordberg (NVE), Tormod Varhaugvik (Bouvet) og Trond Moengen (DigitalNorway).

Onsdag 17/8

Digitaliseringstoget kjører fra 600 000 nordmenn – alle må med!

 • Tid: 09.45-10.45
 • Arrangør: Digitaliseringsdirektoratet
 • Sted: Vitensenteret, 1. etasje

600 000 nordmenn er lite eller ikke digitale, men til tross for det digitaliserer samfunnet tjenester for innbyggere og næringsliv i stort tempo. Hva gjør det med samfunnet vårt om mer enn 10 prosent av befolkningen ikke får tilgang på like gode tjenester som alle de andre? Er vi i ferd med å skape et samfunn med digitale A- og B-borgere?

Medvirkende: Liv Dingsør (DigitalNorway), Gunn Karin Gjul (Kommunal- og distriktsdepartementet), Idar Kreutzer (Finans Norge) og Kristin Ruud (Seniornett). Debatten ledes av Christian Strand.

Bærekraft og den glemte bokstaven

 • Tid: 12:00 – 12:45
 • Arrangører: Selmer og DigitalNorway
 • Sted: Torvet 1A

Velkommen til en diskusjon om bokstaven ‘S’ i ESG. Hvordan kan små og store bedrifter håndtere forventninger til oppfølging av sosiale rettigheter og hvordan sikre kontroll over egen og leverandørenes innvirkning på sosiale forhold? Arrangementet er et samarbeidsarrangement mellom Selmer og DigitalNorway. I samtalen vil også Jostein Kobbeltvedt fra Raftostiftelsen belyse hvordan menneskerettigheter nå er en del av næringslivets dagsorden og rettsliggjøringen av ESG.

Medvirkende: Liv Monica Stubholt (Selmer AS), Liv Dingsør (DigitalNorway), Christoffer Bjørnum (Forbrukertilsynet) og Jostein Kobbeltvedt (Raftostiftelsen).  

Hvordan sikre at SMB-ene henger med i det grønne skiftet?

 • Tid: 13.00 – 13.45
 • Arrangører: Amesto og DigitalNorway
 • Sted: Haralds Pub

Det finnes i dag over 200 standarder, reguleringer og direktiver for bærekraftsrapportering, men disse er utviklet for finans og de store selskapene. Det blir altfor komplisert for de små og mellomstore, vi mangler enkle standarder og digitale løsninger. Dette gjør det vanskelig å komme i gang.  

For mange føles bærekraftsrapportering som en plikt, men heldigvis oppdager stadig flere at denne innsikten faktisk gir et konkurransefortrinn. Virksomheter med nøkkeltall som peker i grønn retning får enklere tilgang på finansiering, nye kunder, er attraktive i kampen om de flinkeste folkene, og ligger i forkant av nye lover og reguleringer.  

Med tilpasset regelverk og digitale verktøy, blir terskelen lavere for SMB’ene. Ambisiøse klimamål må brytes ned på bedrifts-, avdeling- og personnivå, så ledere og ansatte kan påvirke egen verdikjede og motivere leverandører til å endre praksis.   

Medvirkende: Helge Dal Jørgensen (DigitalNorway), Kristine Aasen, (Brønnøysundregistrene), Christine Lundberg Larsen (Amesto).

Hvor skal norske virksomheter sende sine ansatte for kompetanseutvikling?

 • Tid: 14.00-15.00
 • Arrangører: OsloMet og DigitalNorway
 • Sted: Haralds Pub

Alle snakker om livslang læring, men hvor får næringslivet egentlig best og mest relevant kompetansepåfyll? Har norske utdanningsinstitusjoner et godt nok tilbud for et arbeids- og næringsliv i endring i møte med fremtidens krav eller blir de forbigått av andre aktører?

Utviklingen i næringslivet stiller store krav til de ansatte. Behovet for etter- og videreutdanning er enormt. Men hvor skal egentlig en vanlig norsk bedrift sende sine ansatte? Til de store universitetene i Norge eller er det mer attraktivt med faglig påfyll fra andre aktører i utlandet? Og har egentlig politikerne lagt til rette for at norsk næringsliv skal bruke de norske utdanningsinstitusjonene til etter- og videreutdanning?

Panel 1: Solveig Kristensen (UiO), Tale Skjølsvik (OsloMet), Anne Flagstad (Statnett), Cecilie Heuch (Telenor), Elisabet Haugsbø (Tekna), Annita Fjuk (DigitalNorway). 

Panel 2: Kari-Anne Jønnes (Høyre), Lise Selnes (Arbeiderpartiet), Tine Austvoll Jensen (Google Norge), Kristine Dahl Steidel (Microsoft Norge), Roar Olsen (SIKT), Liv Dingsør (DigitalNorway).

Hvordan skal Norge lykkes med AI?

 • Tid: 15.00-16.00
 • Arrangører: NHH og Telenor
 • Sted: Vitenbiten, Kystveien 2

Ferske rapporter gir et dystert bilde over AI-kompetansen i Norge. Det er lav adopsjonsrate blant norske bedrifter, det er et lavt nivå på investeringene, det er få startups innen AI, vi mangler talenter og gode utdanningstilbud.

Hva må til for at vi styrker nasjonen på et område som er avgjørende for å utvikle næringslivet og offentlig sektor? På dette møtet får du en oppdatering på hva som er status for AI i Norge, før sentrale aktører deler sine synspunkter om hva som må til for å løfte AI i Norge.

Medvirkende: Bram Timmermans (NHH), Ieva Martinkenaite (Telenor), Eirik Andreassen (Digital Norway), Hans-Henrik Merckoll (IBM Norway), Linda Hofstad Helleland (Høyre), Grunde Almeland (Venstre), Solveig Vitanza (Arbeiderpartiet), Elisabeth Haugsbø (Tekna), Geir Mikalsen (NHH).

Det grønne industriløftet: hvor ble det av digitaliseringen?

Tid: 15.30-16.30

Arrangører: SINTEF og NTNU

Sted: DN-teltet

Digitalisering er en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og styrke norsk industri. Hvordan skal vi få det til? Og har vi politikere som tør å satse?

Nasjonen Norge og verden står overfor store klimaufordringer. Får vi ikke til å bygge en grønn industri, svikter vi fremtidige generasjoner. Mens norske politikere snakker om fremtidens grønne industri, er EUs røst tindrende klar: Krafttaket for industrien kan ikke bare være grønt, men det må være digitalt også. EU gir derfor grønt lys til grandiose prosjekter der forskere og industrien samarbeider. Men snakker vi nordmenn det samme språket som EU? Ser norske politikere sammenhengen mellom det som gjøres der ute og det som må gjøres her hjemme?

Klarer vi å bli konkrete når vi snakker om det grønne og digitale løftet for industrien? Og vil våre politikere følge opp løftene i Hurdalsplattformen?

Medvirkende: Ole Erik Almlid (NHO), Kimberly Mathiesen (HUB Ocean), Liv Dingsør (DigitalNorway), Morten Dalsmo (SINTEF Digital), John Krogstie (NTNU Digital), Nikolai Astrup (Høyre), Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet), Aksel Faanes Persson (SINTEF Digital).

Hva hindrer norske bedrifter å ta i bruk kunstig intelligens?

 • Tid: 16.00-17.00
 • Arrangører: DigitalNorway / Nemonoor, Smart Innovation Norway / NCE Smart Energy Markets
 • Sted: Haralds Pub

Å forstå hvilke muligheter som ligger i kunstig intelligens er avgjørende for mange norske virksomheter. Men er vi flinke nok til å ta i bruk kunstig intelligens og hva er i så fall barrierene? Hvordan gjøre det enklere og mindre risikofylt?

Nemonoor er et nyopprettet innovasjonsnav, som med støtte fra EU’s EDIH-program skal få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter. Kan dette hjelpe norsk næringsliv med å realisere gevinster ved bruk av kunstig intelligens?

Medvirkende: Eirik Andreassen (Nemonoor/DigitalNorway), Linda Hofstad Helleland (Høyre), Johan Edvard Grimstad (Viken fylkeskommune), Robert Ekrem (Völur).

Torsdag 18/8

Nordisk AI & data – en felles strategi. Hva kan vi lære av hverandre?

 • Tid: 08.30-09.45
 • Arrangør: Nordic Innovation
 • Sted: Nordens telt

Vår visjon er at Norden skal bli den ledende region innen digitalisering, etisk AI og ansvarlig bruk av data innen 2030.

Hva må til for å overvinne barrierene og nå denne visjonen? Hva er våre sterke sider og hva er de beste fremgangsmåtene vi kan lære av i de nordiske landene?

I forbindelse med paneldebatten lanserer Nordic Innovation rapporten «The Nordic AI & data ecosystem», som kartlegger nasjonale initiativ, aktører og programmer i de fem nordiske landene.

Medvirkende: Olivia Rekman (Nordic Innovation), Mali Hole Skogen (ICT-Norway), Peter Sarlin (Aaalto University), Christine Hafskjold, (Ministry of Local Government and Regional Development, Trym Holter (Norwegian Open AI Lab), Eirik Andreassen (DigitalNorway).

E-helse som Norges neste eksporteventyr – hva skal til for å lykkes?

 • Tid: 10.30 – 11.30
 • Arrangører: Oslo kommume
 • Sted: Bankgården (Bakhagen – inngang via portrom i Østre gate 2)

Offentlig sektor må tenke nytt om dagens tjenester og arbeidsmåter i møte med både en aldrende befolkning, redusert arbeidsstyrke og minkende offentlige budsjetter.

Digitalisering innen helse har et stort potensial for norsk næringsliv. Vi står overfor et veivalg hvor vi kan velge å ta kontroll på utviklingen selv, eller la internasjonale markedskrefter overta.

Er utvikling av e-helseområdet som et «kinderegg» som kan sikre en bærekraftig helsetjeneste og en levedyktig velferdsstat, samt gi Norge nye eksportinntekter?

Hvilke grep må vi ta for å lykkes, og unngå at dette blir en tapt mulighet for Norge?

Medvirkende: Robert Steen (Oslo kommune), Johan Ronæs (Norsk Helsenett), Alexandra Bech Gjørv, (Sintef), Liv Dingsør John Markus Lervik (Cognite).

Deling av data lønner seg!

 • Tid: 11.00-12.00
 • Arrangører: ​​GCE NODE, NTNU, Telenor Maritime
 • Sted: M/S Sandnes

Velkommen til 45 minutter om deling av industridata. Dette gir muligheter for både storsamfunnet, industrien og den enkelte. Det er hjelp å få for å komme i gang!

Her får du høre hvordan deling av industridata stopper svindleren, pandemien og skaper grunnlag for ny industri, presentert i en fersk rapport fra det nye utvalget i Kommunaldepartementet: «Datadeling for industrien».

Lær også mer om data- og AI-ledet akselerasjon av forretningsresultater på tvers av bransjer og se eksempler på hvordan bedrifter deler og bruker data for å oppnå konkurransefortrinn i usikre tider.

Du får også en introduksjon til Datafabrikken? Datafabrikken som et «servicekontor» for næringslivet. Hvilken nytte vil en «vanlig» bedrift ha av Datafabrikkens tilbud? Hvordan komme i gang?

Medvirkende: Linda Hofstad Helleland (Høyre), Per Vidar Kjølmoen, (Ap), Heri Ramampiaro (NTNU), Anne-Sofie Risåsen (Cognizant), Trond Moengen (DigitalNorway), Ingrid Schjølberg (NTNU), Knut Fjellheim (Telenor Maritime), Jan Helge Viste (GCE NODE).

Dialog på vannet – digitalisering krever kompetanse, hva har kommuner og SMB til felles?

 • Tid: 14.00-15.00
 • Arrangører: Digi Agder – Kompetanseprogrammet – #vårtagder
 • Sted: Mester af Rønne (#vårtagderbåten – ytterst på Langbrygga)

En dialog på vannet om å fornye, forenkle, forbedre og forene.

Liv Dingsør fra DigitalNorway og Ann-Helen Moum fra Kristiansand kommune deler erfaringer om kompetansebehovet hos ledere.

Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden?

Tid: 14.00-15.00

Arrangør: Abelia

Sted: Spisestedet Vitenbiten

Kompetansegapet er ett av de største veksthindrene for at Norge skal lykkes i omstillingen fra en ressursbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert næringsstruktur. Skal vi lykkes med omstillingen av næringslivet, sikre nye grønne jobber i hele landet og øke eksportandelen fra fastlandsøkonomien med 50% er vi avhengig av å tette kompetansegapet.

Innledning: Kunnskapsutvikling i Norge: Hvordan lyktes vi forrige gang Norge måtte omstille seg? Ved Victor Norman – Professor emeritus, NHH

Faglig debatt: Hvordan kan utdanningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig sektor samarbeide for å tette kompetansegapet? 

Medvirkende: Alexandra Bech Gjørv (Sintef), Jens Baarland (Høyskolen Kristiania), Olga Espegren (Agder utviklingssenter), Annita Fjuk (Digital Norway).

Politisk debatt: Hva bør politikerne gjøre for å tilrettelegge for kunnskapsutvikling i Norge?

Medvirkende: Rasmus Hansson (MDG), Kari-Anne Jønnes (Høyre), Lise Selnes (AP).

Kan deling av data redde det norske velferdssamfunnet?

 • Tid: 15.30-16.30
 • Arrangører: Capgemini
 • Sted: Fullriggeren Sørlandet

Norge står overfor store utfordringer. Statens utgifter vil overstige inntektene om få år, og den norske velferdsmodellen er under press.  Vi blir stadig flere innbyggere, stadig flere eldre etterspør velferdstjenester, og vi får stadig høyere forventningene til offentlige tjenester. Samtidig avtar inntektene fra petroleumssektoren, vi skal gjennomføre det grønne skiftet og Norge sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.  Teknologi, digitalisering og effektiv utnyttelse av data er forutsetninger for å lykkes med omstillingen. I Norge har vi en større offentlig sektor enn de fleste sammenlignbare land. Det gjør også staten til en av de viktigste eierne av data.

Helsesektoren og transportsektoren står på hver sin måte midt i disse utfordringene. Med effektiv bruk og deling av data kan vi utvikle innovative tjenester, drive mer effektivt og forutse behov og styre ressurser på en bedre måte. Mulighetene for innovasjon er store, men dette forutsetter at alle aktører i norsk nærings- og samfunnsliv får lik tilgang til data. 

Medvirkende: Håvard Kolle Riis (Direktoratet for e-helse), Rune Simensen (Helse-Sørøst), Håkon Onsager (Entur), Liv Dingsør (DigitalNorway), Guro Ranes (Statens Vegvesen), Inge Abrahamsen (Avinor), Robert Engels (Capgemini).

Snakk om kampen om dine data!

 • Tid: 19.00-20.00
 • Arrangører: Polyteknisk Forening og NorStella
 • Sted: Impact Hub Agder Arendal

Hva burde vi snakke om når vi snakker om politikk? Polyteknisk Forening ønsker velkommen til dybdesamtaler der målet er å bringe innsikt og inspirasjon til de viktige prioriteringer for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling som må gjøres. Dekarbonisering, demokratisering og digitalisering: Hva har næringslivsledere på hjertet? Hva må skje på tvers av sektorer? Hva vil forskere bringe til torgs?

Medvirkende: Knut Bjørgaas (Digitaliseringsdirektoratet), Liv Dingsør, Nils-Ola Widme (Abelia), Aleksander Øines (NorStella), Mette Vågnes Eriksen (Polyteknisk Forening).