Nytt topp-samarbeid på Rebel: – To ledende miljøer som blir styrket

SAMARBEID I TOPPEN: I de to toppetasjene på Rebel i Oslo vil Digital Norway og Katapult nå samarbeide tettere. Fra venstre Trond Moengen (leder for energi og samfunn i Digital Norway), Fredrik Winter (strategidirektør i Katapult), Liv Dingsør (daglig leder, Digital Norway) og Tharald Nustad (hovedeier og gründer av Katapult). Foto: Dan Kopf Pedersen / Rebel

Digital Norway og impact-investeringsselskapet Katapult slår hodene og hjertene sammen, og danner et ledende miljø i toppen av Rebel-bygget i Oslo.

I de to øverste etasjene av Rebel-bygget i Oslo sitter i dag Digital Norway og Katapult tett på hverandre.

Mens Katapult jobber opp mot internasjonale investormiljøer og de mest innovative oppstartsselskapene innen klimateknologi, har Digital Norway sin styrke i det etablerte næringslivet. Her jobber ledende teknologimiljøer fra eiere og partnere i tett samarbeid med miljøene som når frem til bredden av næringslivet – sammen med de mest fremoverlente aktørene fra offentlig sektor, akademia og forskningsmiljøene.

Fremover vil det allerede gode samholdet bli enda sterkere: De to etablerer et strategisk samarbeid rundt klima og teknologi, i tillegg til kobling av investorer og startups med etablert næringsliv.

– Norge mangler et slikt miljø, så dette vil komme mange ledende selskaper tilgode, sier Fredrik Winther, strategidirektør i Katapult.

– Vi er to sterke miljøer som ønsker det samme, men har litt ulike målgrupper og litt ulike partnernettverk som komplementerer hverandre veldig bra. Det gjør det mulig å forsterke et nasjonalt og internasjonalt ledende miljø sammen, sier Winther.

Totalt sett blir dette en veldig kraftfull miks, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway:

– Vi ser frem til å realisere potensialet som ligger i dette partnerskapet sammen med den fantastiske gjengen i Katapult

Gir tilgang til flere aktører

Både Katapult og Digital Norway har allerede startet med å få inn ledende miljøer i toppen av Rebel.

– Med dette samarbeidet håper vi å skape et attraktivt miljø for nye aktører – også de små og mellomstore bedriftene, sier Dingsør.

Det snakkes mye om viktigheten av å tilrettelegge for koblinger mellom oppstartsselskaper og det etablerte næringslivet både nasjonalt og internasjonalt, forteller hun: 

– Vi skal fortsette å tilrettelegge for møter mellom oppstartsselskaper og de store bedriftene, men vi må ikke glemme at 98% av norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter, som også trenger å lettere bli eksponert for muligheten til å jobbe med oppstartsselskaper. Det er noe av det vi håper dette samarbeidet kan bidra til, sier Dingsør.

Stort behov for klimateknologi

Katapult bygger i dag fond med norske og internasjonale investorer, og investerer globalt i tidligfase klimateknologi. Porteføljen består av over 160 investeringer, og ambisjonen er å gjøre 40 nye hvert år. 

– Fondene bruker vi til å investere i tidligfase klimateknologi – altså i selskaper som løser noen av verdens største problemer – skalerer på teknologien og gir god avkastning, forklarer Winther.

I tillegg til å speile bredden innenfor klimateknologi, har Katapult spesialisert seg på havteknologi med Katapult Ocean, og det raskt voksende mat- og agritech-markedet i Afrika med Katapult Afrika. 

– Vi har et hovedmål om å bringe så mye kapital, talenter og ressurser som mulig inn i det å løse de største utfordringene vi har i verden i dag. Klima er da et naturlig utgangspunkt. Her ser det dessverre ikke ut som at behovet for nye selskaper og løsninger blir mindre på en stund. Dette er verdens raskest voksende marked akkurat nå, sier Winther.

Et annet avgjørende område som driver en nødvendig omstilling er energi, forteller Trond Moengen, leder for energi og samfunn i Digital Norway:

– Energi til transport og til stasjonære formål var for frem til for om lag ti år siden separate energistrømmer. Nå er de i ferd med å smelte helt sammen, når vi elektrifiserer transport til lands og til vanns – og snart også i luften, sier Moengen.

Dette er noe som nå setter energisystemene våre på store prøver:

– I tillegg til nye løsninger for produksjon og mer kraftnett, må vi utnytte energisystemet vårt mye mer effektivt for å få til den grønne transformasjonene av samfunnet og industrien, sier han.

Store behov = store muligheter

Med stadig flere behov og bruksområder for ny teknologi ligger svært mange muligheter også for norsk næringsliv, påpeker Liv Dingsør.

– Men når vi snakker om grensesprengende teknologi, gjelder også geografiske grenser. Skal norske virksomheter klare å henge med i kampen om kundene i årene som kommer, gjelder det å holde seg oppdatert på mulighetene som ligger i ny teknologi. Og da er tilgangen på et godt og bredt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, svært viktig, sier Dingsør.

– Ved at våre to miljøer kobles tettere sammen, kan vi bruke eksisterende krefter og gjøre verdifull innsikt mer tilgjengelig for bredden – også for de som ellers sjelden eller i mindre grad får muligheten til å delta på sånne typer samarbeid.

Det nye samarbeidet mellom Digital Norway og Katapult vil blant annet åpne for regelmessige arrangementer på toppen av Rebel – i tillegg til flere digitale uttak.   

– Å åpne for kunnskapsdeling med flere, ved å invitere engasjerte miljøer og individer opp til oss på ulike faglige og sosiale arrangementer og nettverkstreff, er en viktig del av den kulturen både Katapult og Digital Norway bygger og står for – og også et viktig premiss for satsingen her på Rebel-huset som helhet, sier Winther.

Bedre tilgang gjennom samarbeid

For å finne de rette selskapene å investere i, er Katapult avhengig av å bygge et bredere økosystem av investorer – og da er også gode nettverk avgjørende for dem. 

– Tidligere satt investormiljøer mer isolert og skjermet og «voktet sine hemmeligheter». Slik er det i stadig mindre grad. De beste miljøene globalt er også kjennetegnet av mye deling, og du får mye bedre tilgang på både nye avtaler og ny innsikt ved å samarbeide, sier Winther.

– For å finne de beste selskapene, og for å kunne hjelpe de videre, er vi helt avhengige av å hele tiden jobbe tett med andre aktører i nettverket vårt. Og siden vår forretningsmodell er veldig nettverksdrevet, ønsker vi å forsterke dette også på vår hjemmebane, der vi sitter til daglig, sier Winther.

I løpet av det året Katapult har vært på plass i Rebel-bygget, har de derfor knyttet til seg Oslo-kontorer for alt fra norske Nysnø og Investinor, til mer globale aktører som DNV Ventures, Lærdal, Arctern Venture og Energy Impact Partners – som sitter sammen med dem på toppen av Rebel.

– Dette er ikke en idé som skal bygges – det er videre utvikling av et solid nettverk som allerede er på plass og på vei inn, sier Winther:

– Nå ønsker vi å være med på å løfte disse to øverste etasjene til en spydspiss innenfor bærekraft og teknologi. Ikke bare når det gjelder investeringer, men også mot og med det solide nettverket til Digital Norway. Vi har allerede mentorer og partnere for våre programmer og portefølje blant disse og ønsker å utvide denne muligheten. 

Kortere vei til nødvendige midler

Også hos Digital Norway har satsingen på Toppindustrisenteret tiltrukket seg flere fagtunge miljøer fra store norske aktører, som nå har fysisk tilstedeværelse på Rebel-bygget.

– For eksempel har Equinor sitt fagmiljø på kunstig intelligens plassert her, Dataforeningen har flyttet inn og klyngepartnere som Smart Innovation Norway er tilstede. Digital Norway sine eiere bruker også Toppindustrisenteret aktivt med ulike arrangementer, samlinger og møter, sier Dingsør.

Hun peker også på at Digital Norway er koordinator for Nemonoor, et europeisk innovasjonsnav som skal gjøre det lettere for norske bedrifter å ta i bruk kunstig intelligens (KI). I dette inngår også å henvise små og mellomstore bedrifter til aktører som kan bidra med finansiering av nye initiativ, eller investeringer som må til for å lykkes med KI – et typisk eksempel på at samarbeidet med Katapult vil kunne bidra til å få fart på ulike satsinger.

Plass til flere i toppen av Rebel

Ved å samle og bygge opp de beste, får man samtidig mer bredde og tilfang, mener Dingsør:

– Det at disse miljøene får sitte tett på hverandre i det daglige åpner for en helt unik dynamikk, der kunnskap og kompetanse lettere kan deles på tvers, sier Dingsør.

Samtidig er det viktig å ha gode og åpne linjer inn til det offentlige og til akademia, påpeker hun.

– Vi må ikke glemme alt det spennende og verdifulle som foregår utenfor det private næringslivet, som kan ha verdi inn mot både store og små virksomheter – for ikke å snakke om også andre veien, sier Dingsør.

– På toppen av Rebel utvikler vi nå fyrtårnet for Norges lederskap innen bærekraftig teknologiutvikling. Her samler vi de mest dynamiske aktørene som jobber med teknologi, bærekraft og investeringer – og sammen løfter vi frem de prosjektene, selskapene og investeringene som utvikler og leverer løsninger på noen av de største problemene som må løses i verden, avslutter Tharald Nustad, hovedeier og gründer av Katapult.

– Her har vi en arena hvor du kan sitte med andre kloke hoder, holde eventer og arrangementer som samler de sterkeste miljøene og delta i nettverk med de fremste aktørene og folkene på sine felt. Vi har plass til noen flere, men vær kjapp, sier Liv Dingsør – som kan nås på e-post om du er interessert.

Data gir en kvalifisert kikk inn i «krystallkula»

For hver enkeltinvestering Katapult gjør, analyseres i snitt 100 potensielle kandidater. Det betyr at når de i 2023 skal investere i 40 selskaper, vil de ha gjennomført over 4000 screeninger.

– Vi samler data på alt vi finner underveis, og får på den måten et veldig godt bilde av hva ambisiøse gründere og teknologimiljøer internasjonalt satser på for fremtiden, sier Winther.

Om for eksempel 100 aktører av de 4000 ønsker å satse på alternative proteiner i havet, er det et tydelig tegn:

– I tillegg til makronanalyser er dette veldig nyttig for å se inn i krystallkula for anslå at det kommer til å bli et svært trykk på slike nye områder. Selv om ingen vet nøyaktig hvem som kommer til å bli vinnerne på forhånd, ser man at her vil det investeres og bygges mye, og ved å følge med tidlig vil man et investeringsfortrinn innenfor raskt framvoksende markeder, sier Winther.

Denne typen innsikt er naturlig nok svært verdifull for investorer – men også for mange andre aktører som ønsker å se hvilke typer teknologi som vil gjøre seg gjeldende og bli mer etterspurt fremover.

– Dette er innsikt som i dag nesten ikke blir utnyttet, men som jo er typisk data som kan deles i et større partnernettverk for å få næringen til å vokse enda fortere, og løse enda flere problemer, sier Winther.

– Bare tenk så mange som går rundt og lurer på disse tingene. Allerede nå ser vi at tunge aktører går inn som investorer i våre fond nettopp for å kunne følge bedre med.