Arendalsuka 2023: Her møter du Digital Norway 

Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway (Foto: Digital Norway).

Kunstig intelligens i praksis, 5G og etisk digitalisering. I år slår Digital Norway et slag for samtaler knyttet til både anvendelse og konsekvenser av ny teknologi. Se hele programmet her! 

Sommeren er på hell. Det betyr bare én ting: Arendalsuka er rett rundt hjørnet. Snart skal norsk offentlighet og næringsliv igjen samles for sørlandsidyll, politikk, gode debatter og spennende arrangementer. 

Ikke uventet er spørsmål knyttet til digitalisering, kunstig intelligens og etisk bruk av datadreven teknologi premissleverende for store deler av programmet. 

Der tidligere års samtaler i stor grad har vært preget av fremtidsvisjoner og spådommer, mener daglig leder Liv Dingsør i Digital Norway at vi nå ser et skifte i samtalene om digital teknologi: 

– Det er befriende at vi nå beveger diskusjonene om teknologi og datadreven verdi fra konseptuelt og generisk, til fokus på reell anvendelse. Vi snakker mer om relevante bruksområder hvor eksempelvis AI kan gjøre en forskjell i dag, og ikke bare i en utopisk fremtid, sier Dingsør. 

Hun legger til: 

– Det er også spennende å se alle de ulike verktøyene som har sett dagens lys bare siden Arendalsuka 2022, som gjør teknologi og dataanalyse mer tilgjengelig for oss alle!

Debatter om kunstig intelligens ombord pensjonert kystferge 

Som vanlig er Digital Norway godt representert, både med egne sesjoner og som paneldeltakere i eksterne arrangementer hos blant annet Oljefondet, NHO, DNB og Norad.

– I Digital Norway skal vi bidra så godt vi kan med å sette aktuelle temaer på agendaen, samle kloke hoder og modne fremtiden vi vil ha sammen, sier Dingsør. 

Onsdag 18. august kan du ombord den fredete fergen MS Søgne høre hvordan fire utvalgte bedrifter har brukt kunstig intelligens i sin forretningsmodell.

Samme dag og på samme båt arrangerer Digital Norway en panelsamtale om hvordan norske virksomheter utvikler kompetanse i bruk av kunstig intelligent teknologi, blant annet med AI-forsker og forfatter Inga Strümke. 

– Kunnskap og bevissthet rundt hvordan kraftfull teknologi skal benyttes til det beste for innovasjon, verdiskaping og bærekraft må eies av mange flere enn før. Derfor er debattene og refleksjonene på tvers av fagfelt, sektorer, virksomheter og personer under Arendalsuka viktigere enn noen gang, sier Dingsør. 

I sesjonen med navnet «Et Norge å være stolte av?» tar Digital Norway sitt Advisory Board praten om hvordan Norge skal navigere i en tid, full av kriser og etiske og teknologiske dilemmaer.

– Jeg mener virkelig at Norge kan og bør ta rollen som et etisk kompass for teknologiutvikling og bruk i verden, legger Dingsør til. 

Her får du en oversikt over alle arrangementene der Digital Norway deltar under årets Arendalsuke:

Tirsdag 15/8

Et todelt digital Norge – når næringslivet henger etter 

 • Tid: 12:30 – 13:30 
 • Arrangør: Digital Innovation Hub Oceanopolis, Nordic Edge, NORCE Research, Innoventus Sør, Valide AS, Vestland Innovasjonsselskap AS (VIS), Kunnskapsparken Helgeland, KUPA, Mechatronics Innovation Lab
 • Sted: Torvet 10

Europa henger etter i digitaliseringen av næringslivet – og store deler av Norge henger etter i utviklingen. Selv om det offentlige Norge har tatt steg for å digitalisere produkter og tjenester har norske små og mellomstore bedrifter ikke vært med på reisen. De aller fleste norske bedrifter er små og lokale.

De har ikke tatt i bruk muligheter som ligger i bruk av å samle data, øke innsikt og skape nye forretningsmuligheter. Har vi rett verktøykasse for den påkrevde digitale omstillingen? Og kan Digitale Innovasjonshubber være løsningen, eller har vi noen bedre løsninger her på berget? Kjør debatt. 

Medvirkende: Liv Dingsør (Digital Norway), Gunn Karin Gjul (Kommunal og Distriktsdepartementet), Thor Arne Haaverstad (NORCE Research), Jo Eikeland Roald (Abelia), Trym Skeie (Skagerak Capital), Anne Grete Ellingsen (Digital Innovation Hub Oceanopolis). 

Hvordan kan vi som samfunn sikre etisk bruk av kunstig intelligens?

 • Tid: 16:00 – 17:00 
 • Arrangør: Digital Norway, Katapult og Oslo Freedom Forum.
 • Sted: MS Søgne

Når kunstig intelligens brukes på en ansvarlig måte, kan den bidra til banebrytende innovasjon for å løse globale utfordringer, forbedre enkeltpersoners liv og effektivisere internasjonal handel og økonomi. Likevel innebærer kunstig intelligens også betydelig risiko, som kan gi autoritære regimer muligheten til å kontrollere befolkningen, øke arbeidsledigheten og underminere personvernet.

Det er tydelig at stater, organisasjoner og enkeltpersoner har forskjellige syn på etisk og ansvarlig bruk av AI. For å maksimere fordelene og minimere de negative konsekvensene, må beslutningstakere, forbrukere, næringsliv og politikere engasjere seg i mulighetene og utfordringene denne teknologien medfører.

I denne samtalen utforsker vi hvordan næringsliv, media og politikk kan samarbeide for en ansvarlig og etisk samfunnsdebatt om KI.

Publikum inviteres til å lytte til fremtredende teknologer, næringslivsledere og akademikere om hvordan vi som samfunn kan sikre etisk bruk av kunstig intelligens i de kommende årene.

Medvirkende: Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet), Tine Austvoll Jensen (Google Norge), Isabell Ringes (gründer), Arnaud Siad (journalist og produsent for CNN) og Fredrik Winter (Katapult),.

Stikker Norge hodet i sanden mens Europa digitaliseres? Hvordan unngå et nasjonalt juridisk vakuum?

 • Tid: 16:00 – 17:00 
 • Arrangør: Juristforbundet Tech-Forum
 • Sted: Advokatfirma Hald & Co

Norges nasjonale digitaliseringsstrategi skal etter planen være klar i løpet av første halvår 2024. Paralelt jobbes det med dette på EU nivå. 

Den digitale satsingen i EU omfatter strategier og tiltak for å sikre en helthetlig tilnærming til utbygging av infrastruktur, personvern, cybersikkerhet, digitale offentlige tjenester og kunstig intelligens. EU har i mars 2021 lansert et veikart med definerte mål for 2030, med aktiviteter for blant annet tilkopling, kompetanse og digitale offentlige tjenester. Veikartet heter “Europas digitale tiår”. 

Formålet med disse initiativene er å fremme en konkurransedyktig europeisk markedsutvikling og en samfunnsdigitalisering som ivaretar grunnleggende demokratiske verdier. 

Erfaringen så langt viser imidlertid at Norge i liten grad evner å nyttiggjøre seg de initiativene som er igangsatt på europeisk nivå. Mens Norge skal gjennomføre EUs digitaliseringspolitikk, skjer dette ofte med begrenset debatt om nasjonalt handlingsrom. Behovet for eller muligheten for for nasjonale tilpasninger for å fremme norsk næringsliv og norsk syn på policyområdet er sjelden opp til bredt og synlig offentlig debatt. 

Hvorfor er det slik? Har vi et nasjonalt juridisk vakuum?  Har norske bedrifter nødvendige rammebetingelser for å delta i Europas digitale transformasjon, utvikle og benytte seg av innovative teknologiske løsninger? Hvilke krav stiller dette på den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien?

Medvirkende:

 • Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Torkil Vederhus, partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
 • Eirik Andreassen, Digital Norway
 • Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder, Teknologirådet
 • Morten Irgens, spesialrådgiver, OsloMet
 • Frode Ettesvoll, CEO, Compose Software
 • Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, medlem, Juristforbundets Tech-Forum

Onsdag 16/8: 

Hvorfor skal norske bedrifter bry seg om 5G? 

 • Tid: 08:00 – 09:00 
 • Arrangør: Digital Norway, Nkom, Sintef Digital 
 • Sted: MS Søgne

De siste årene har 5G for alvor rullet ut i Norge. Men 5G er fortsatt i tidlig fase for industriell bruk. Hvorfor er det slik? Norge bør ha som mål å være ledende på bruk av 5G-teknologi, også internasjonalt, men veien frem dit ser lang ut. Eller?

Akkurat nå ser det ut til at 5G kun er for de store bedriftene. Har mediebransjen, prosessindustrien og forsvaret skjønt noe vi andre ikke har skjønt? Kan helsesektoren reddes med 5G?  

Bli med når Nkom, SINTEF og Digital Norway setter fokus på hvordan vi skal få opp pulsen for å forløse innovasjonspotensialet i 5G for norsk næringsliv.

Medvirkende: Birgitte Engebretsen (Telenor Norge), Morten Dalsmo (SINTEF Digital), Pål Wien Espen (Nkom), Sverre Gotaas (Herøya Industripark),  Eirik Andreassen (Digital Norway). 

«Indias Bill Gates» Nandan Nilekani digitaliserer for en bedre verden – hva kan Norge lære? 

 • Tid: 09:00 – 09:45
 • Arrangør: Norad
 • Sted: Den Lille Andunge

Ny teknologi og digitalisering kan være et kraftfullt verktøy for myndighetene i et land – om det brukes riktig. Mange ser nå til India for å lære.   

Gjennom digitalisering av offentlig infrastruktur har India i løpet av et lite tiår oppnådd økonomisk inkludering på en skala som normalt ville tatt mer enn 50 år.

Nandan Nilekani, ofte omtalt som «Indias Bill Gates», har mye av æren for Indias sjumilssteg innen digitalisering. Han er grunnlegger av teknologiselskapet Infosys og regnes som hovedarkitekten bak Indias digitale offentlige infrastruktur.

Norad har invitert Nandan Nilekani til Arendalsuka for å dele sine erfaringer under overskriften: «Leapfrogging into digital infrastructure – lessons from India».

Liv Dingsør fra Digital Norway er ordstyrer for panelsamtalen: «How can Norway and India change the world through digitalization?» 

Medvirkende: Bjørg Sandkjær, Statssekretær i Utenriksdepartementet, Nandan Nilekani, filantrop og styreleder i Infosys ltd., Morten Dalsmo, Konserndirektør i Sintef Digital, Liv Dingsør, Administrerende direktør i Digital Norway, Bård Vegar Solhjell, Direktør i Norad og Erik Feiring, underdirektør i Norad.

Kunstig intelligens + kompetanseutvikling = ja? 

 • Tid: 10:00 – 10:45 
 • Arrangør: Digital Norway
 • Sted: MS Søgne

Kunstig intelligens endrer spillereglene innen mange felt om dagen. Dette gjelder også hvordan norske virksomheter jobber med kompetanseutvikling hos ansatte, hva ansatte må kunne og hvordan de ønsker å lære.

Mulighetsrommet er enormt! Kunstig intelligens kan brukes til alt fra å identifisere kompetansegap og skreddersy personalisere læringstilbud, til å evaluere og måle læringseffekt. 

Men kunstig intelligens stiller også nye kompetansekrav til de ansatte. Både når det gjelder bruk av verktøy, kritisk tenkning rundt bruk, evne til innovasjon og viktigheten av cybersikkerhet.

På dette arrangementet belyses flere sider.

Hvordan jobber DNB med kunstig intelligens og kompetanseutvikling av ansatte? Hva mener AI-forskeren ansatte trenger av kompetanse i et arbeidsliv der AI vil overta mye av kunnskapsoverføringen? Og hvordan kan AI-verktøy spille hovedrollen i all kompetanseheving? 

Medvirkende: Inga Strümke (NTNU), Yngvar Ugland (DNB), Annita Fjuk (Digital Norway), Lars-Petter Windelstad Kjos (We Are Learning), Morten Irgens (Høyskolen Kristiania).

Et Norge å være stolt av? 

 • Tid: 11:00 – 11:45
 • Arrangør: Digital Norway
 • Sted: MS Søgne

Vi lever mildt sagt i en krevende tid, full av kriser og etiske og teknologiske dilemmaer.

Kriser og endring kan gi grobunn for vekst og fremskritt. Men høy omstillingsevne krever også noe av oss. Norge er verdensmester i utvalg, og strategier. Har vi kompetansen, gjørekraften og investeringsviljen som skal til for å fortsatt være et land å regne med?

Forskning, teknologiutvikling og industriell skalering er blitt det skarpeste våpenet i den globale spenningen. Teknologi og miljø kjenner ingen landegrenser. Hvem kan være et etisk kompass for teknologiutvikling og bruk i verden om ikke Norge? Hvor er ambisjonene for Norges rolle i et globalt fellesskap? 

Digital Norway Advisory Board tar saken! Bli med når noen av Norges klokeste og mest visjonære hoder meisler ut ambisjonene for Norge i verden med et narrativ vi kan være stolte av!

Medvirkende: Paul Chaffey (Halogen) Laxmi Akkaraju (Cognite), Shahzad Rana, Birger Steen (Summa Equity), Bjørn Olstad (Microsoft), Audhild Andersen Randa (Airthings), Liv Dingsør (Digital Norway). 

4 AI-case på 45 minutter 

 • Tid: 12:00 – 12:45 
 • Arrangør: Nemonoor, Digital Norway
 • Sted: MS Søgne

På kort tid har mange fått øynene opp for kunstig intelligens – og skjønt hvor nyttig denne teknologien er. Og en ting er klart: De som klarer å forstå og utnytte kunstig intelligens, har alt å vinne.

For å hjelpe norske bedrifter å ta del i denne teknologiske revolusjonen, har de fremste fagmiljøene på kunstig intelligens i Norge gått sammen og opprettet Nemonoor. Deres eneste mål er å få flere norske virksomheter til å ta i bruk kunstig intelligens.

Konsortiet bak Nemonoor består av noen av de fremste miljøene på kunstig intelligens i Norge: NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, Digital Norway, Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE) og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP).

I løpet av 45 minutter vil Nemonoor gi deg fire case fra bedrifter som har brukt kunstig intelligens i sin forretningsmodell på en smart måte. 

Casene som skal presenteres er:

 • Airmont: Det råeste helse- og miljøtiltaket i Norge? Med Karl-Magnus Haugen.
 • Völur: Kunstig intelligens for en mer bærekraftig kjøttindustri. Med Robert Ekrem.
 • Advokatfirmaet Berngaard: Når KI inntar advokatfirmaene – skal man vente, prøve eller feile? Med John E. Nilsen.
 • NORA: RoadAI – Hvordan Skanska og SINTEF reduserer C02-utslipp i veibygging med kunstig intelligens.

Fersk undersøkelse: Bruk av AI blant norske virksomheter 

 • Tid: 12:00 – 13:00 
 • Arrangør: Computas
 • Sted: Castelle

Hvor godt rustet er norske ledere i offentlig og privat sektor for å ta i bruk AI? For fjerde året på rad har Norstat på vegne av Computas gjennomført en undersøkelse i offentlig og privat sektor om holdninger og ambisjoner til bruk av AI. Over halvparten mener kunstig intelligens er viktig for verdiskapning i det norske samfunnet, men 1 av 4 opplever at det er for mange hindringer for å ta teknologien i bruk i praksis. Vi presenterer funnene, og et panel med representanter fra offentlig og privat sektor kommenterer på disse.

Arrangementet blir streamet.

Medvirkende: Christopher Frenning (Microsoft), Heidrun Reisæter (NAV), Liv Dingsør (Digital Norway), Morten Forfang (Computas), Ordstyrer: Fredrik Syversen (IKT-Norge).

Kan bærekraftsrapportering bli et konkurransefortrinn? – Da må vi ta bærekraftsdata på alvor

 • Tid: 13:00 – 13:45 
 • Arrangør: Brønnøysundregistrene, Digital Norway
 • Sted: MS Søgne

Små og mellomstore bedrifter vil fremover møte krav om å rapportere på sin bærekraftpraksis. Dette gjelder både i henhold til lovkrav og forordninger, men også for å kunne få lån og få eksportert varer. 

Hvordan skal vi med sikkerhet vite hvem som er best? Hvordan skal norske bedrifter kunne sammenlignes? Hvor og hvordan skal bedriftene rapportere sin praksis?

I Norge har vi verdens beste utgangspunkt for grønne avtrykk – et stort konkurransefortrinn for bedrifter i det globale markedet.  Skal norsk næringsliv få det konkurransefortrinnet vi naturgitt har innen bærekraft, må det enkelt kunne hentes ut tall og informasjon fra ulike offentlige og eksterne kilder. 

Hvordan sikrer vi korrekt og etterprøvbar innsamling, prosessering og formidling av bedriftenes bærekraftsdata og rapportering? 

Digital Norway og Brønnøysundregistrene samler aktørene til debatt.

Medvirkende: David Norheim (Brønnøysundregistrene), Helge Dahl-Jørgensen (Digital Norway), Aiko Yamashita (DNB), Maria Varteressian (AP) og Fredik Winther (Katapult). 

Raskere kraftutbygging: Bli kjent med NVE sin digitale konsesjonsprosess og aktørene som realiserer

 • Tid: 14:00 – 14:45
 • Arrangør: Digital Norway, NVE. ElBits
 • Sted: MS Søgne

Vi trenger mer kraft – på rett plass rundt i landet – og til rett tid. NVE gjennomfører nå et arbeid for en raskere og forbedret konsesjonsprosess. Digital støtte er avgjørende og målet er effektiv konsesjonsbehandling, bedre nettplanlegging og kortere ledetider. 

Under dette arrangementet vil NVE presentere løsningene så langt, få refleksjoner fra nettselskapene, nyetablerte ElBits og de som kjenner på kraftbehovet fra scenen. Samtidig vil vi be om innspill fra deltagere i salen.

Under dette arrangementet kan du bli kjent med NVEs nye digitale konsesjonsprosess, Elbits og andre aktører som skal bidra til å realisere den.

Medvirkende:

 • Ane Torvanger Brunvoll, NVE
 • Tor Westby Stålsett, ElBits AS
 • Lars Erik Olsen, ASKO
 • Thomas Trötcher, Statnett SF
 • Trond Moengen, Digital Norway (moderator)

Bærekraft, finans og AI – er vi forberedt? 

 • Tid: 15:00 – 15:45 
 • Arrangør: DNB
 • Sted: Tollbodgaten 1 

Vi har så vidt begynt å se konturene av hva kunstig intelligens kan brukes til. Møt fageksperter fra DNB og Statens pensjonsfond utland på kunstig intelligens, og hør hvordan finans kan koble ny teknologi med bærekraft på innovative måter. Vi tar debatten om Norge er godt nok forberedt på risiko og muligheter med AI, og hva som må til for å sikre et norsk konkurransefortrinn.

Medvirkende: Aiko Yamashita (DNB), Birgitte Bryne (NBIM), Liv Dingsør (Digital Norway), Linda Hofstad Helleland (Høyre), moderator: Sveinung Sleire (DNB).

Kan AI være ansvarlig? 

 • Tid: 16:30 – 17:30 
 • Arrangør: Norges Bank Investment management (NBIM)
 • Sted: Kanalplassen

Kan AI være ansvarlig? I august lanserer Oljefondet sitt syn på hvordan AI kan utvikles ansvarlig. I kjølvannet av det, inviterer vi til debatt der teknologi møter ansvarlige hensyn. Vi bringer sammen et mangfold av eksperter for å avdekke, utfordre og debattere hvordan vi kan styre denne mektige teknologiens utvikling på en ansvarlig måte. Bli med oss for en engasjerende diskusjon.

Arrangementet blir streamet.

Medvirkende: Carine Smith Ihenacho (NBIM), Nicolai Tangen (NBIM), Inga Strümke (NTNU), Sven Størmer Thaulow (Schibsted), Liv Dingsør (Digital Norway), Finn Lützow-Holm Myrstad, (Forbrukerrådet).

Torsdag 17/8

Stafett for livet 

 • Tid: 10:00 – 10:30
 • Arrangør: Kreftforeningen
 • Sted: Langbryggen 

Kreftforeningens «stafett for livet» er en hyllest til alle som er rammet av kreft. Under Arendalsuka vil det gjennomføres «mini-stafetter» der generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross diskuterer aktuelle saker med politikere, samarbeidspartnere og næringslivsaktører. 

Liv Dingsør fra Digital Norway deltar på stafetten torsdag klokken 10. 

Digital kompetanse, for alle overalt

 • Tid: 14:30 – 15:30
 • Arrangør: NHO
 • Sted: MØR Biffhus

NHOs Kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Bedriftenes behov for digital kompetanse skiller seg særlig ut. I dette arrangementet vil vi knytte digitalisering og kompetanse sammen – hvordan skal bedriftene få kompetanse som gjør det mulig å realisere digitale muligheter? 

Medvirkende i panelsamtale: Liv Dingsør (Digital Norway), Terje Melheim (Moelven Industrier), Stefania Nilsen (Schneider Electric Norge AS), Trine J. Meza (Høyskolen Kristiania), Ordstyrer Rebekka Borsch (NHO).