Denne workshopen kan gjøre bedriften din mer lønnsom

Programmet Konkurransekraft og vekst gir nyttig kunnskap, utløser nye aktiviteter og gir økt omsetning. Neste runde går av stabelen 16. november – les anbefalinger fra tidligere deltakere, og meld deg på før det er for sent!

Hvordan kan bedrifter ta i bruk digital teknologi til å bli mer kundedrevet og utvikle nye forretningsmodeller? Det er kjernen i utviklingsprogrammet Kompetansekraft og vekst, som i løpet av to til tre arbeidsdager gir bedrifter et kræsjkrus i hvordan man kan jobbe med digitalisering og innovasjon. 

– Programmet er en slags modningsreise der vi gir en innføring i hva digitalisering og digital teknologi er, og hvilke metoder de kan ta i bruk for å arbeide effektivt med dette, sier Eirik Andreassen, ansvarlig for Omstillingsmotor i DigitalNorway.

Eirik Andreassen, ansvarlig for Omstillingsmotor i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Konkurransekraft & Vekst har nylig fått en grundig evaluering av Samfunnsøkonomisk Analyse AS – og resultatene fra rapporten er oppløftende: 

  • To av tre bedrifter mener at deltakelsen har gitt dem ny kunnskap
  • Halvparten sier at kompetanseløftet har utløst konkrete aktiviteter
  • En av tre melder om positive virkninger på konkurranseevne og lønnsomhet

– Dette er resultater over all forventning, sier Andreassen. 

– At en workshop som kun går over noen få arbeidsdager kan ha en så direkte effekt på både arbeidsmetode og omsetning er utrolig positivt. Det viser også at bedrifter er mottakelig for denne typen kunnskap. 

– Nå har vi satt opp en digital versjon av programmet i samarbeid med Proneo. Den digitale versjonen går over 7 dager med til sammen 16 timer, i tillegg til hjemmelekser.

Konkurransekraft og Vekst arrangeres med støtte fra Innovasjon Norge, noe som betyr at deltakeravgiften er dekket.

Neste runde begynner 16. november – meld deg på før det blir fullt! Mer informasjon finner du her, og påmeldingsskjema finner du her.

– Et stort kompetanseløft 

I august tok Rune Mofoss i Vigmostad & Bjørke, som driver både bokhandel og forlag, med seg hele ledergruppen på Konkurransekraft & Vekst. 

– Forlag og bokhandlere står ovenfor store endringer når det gjelder digitalisering og forretningsmodeller. Det var viktig for oss å få en samstemt ledergruppe med nye perspektiver på digitale produkter og digitale forretningsmodeller, forteller han. 

Rune Mofoss i Vigmostad & Bjørke.

Overordnet var målet å hjelpe ledergruppen forstå hvordan man kan skape kundedrevet produktutvikling. Noen av oss har drevet med dette en stund, men for mange var dette nytt – og de fikk et kjempeløft i kompetanse i løpet av programmet.  

Selv om workshopen gikk av stabelen i slutten av august, har Vigmostad & Bjørke allerede satt i gang nye prosjekter basert på lærdommen de fikk. 

Et av casene vi jobbet med der har vi allerede tatt videre. Det er snakk om et digitalt produkt som kobler oss tettere til kunden, og gjennom “Konkurransekraft & Vekst” fikk gruppen vår ny og viktig innsikt i hvordan vi burde jobbe videre med det. 

Og den viktigste ledergruppen tok med seg hjem?  

– For oss var det å forstå viktigheten av å involvere brukeren og kunden. Alle snakker om kunden i fokus – men her fikk vi virkelig sett hvor stor effekten kan være, samt innføring i konkrete verktøy  som gjør at man får det til.  

– Og selv om opplegget var heldigitalt fungerte det veldig bra. Det var en god balanse av teori og praktisk arbeid, med god tid til å diskutere og jobbe i gruppe.  

– Gir bedre forståelse av digitale verktøy

En annen deltaker på høstutgaven av Konkurransekraft & Vekst var reiseselskapet Eastern Travel & Tours.

– Det har jo gått litt treigt under korona-pandemien, så vi så en mulighet til å jobbe litt mer strukturert med digitalisering og nettsidene våre, forteller Rezowan Hossain, daglig leder i Eastern Travel & Tours. 

– Vi var ute etter innsikt i hvordan man kunne bruke digitale verktøy til å lage et bedre produkter. Spesielt var vi opptatt av muligheter med chatbots og automatisering. Nå har vi bedre forståelse av hvordan vi kan bruke disse verktøyene riktig. Vi vet hvordan vi skal begynne å jobbe med det og hvordan vi skal gjøre det på riktig måte. 

Rezowan Hossain, daglig leder i Eastern Travel & Tours.

Han er enig i at det digitale formatet ikke var til hinder for et godt program. 

– Personlig ville jeg foretrukket fysisk oppmøte – da løfter diskusjonene seg et hakk. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med gjennomføringen, jeg opplevde at alle fikk veldig god veiledning og hjelp til å løse problemene sine. 

Til slutt oppfordrer Hossain alle som er nysgjerrig på digitalisering til å melde seg på.

– For mange er kanskje begreper som «big data» eller «automatisering» veldig fjernt og vanskelig. Da tør man kanskje ikke ta steget og satse på det. Men her får man veiledningen man trenger til å begynne å jobbe med det. 

Lyst til å lære mer om Konkurransekraft og Vekst? Les mer her eller meld deg på her

Ekspertenes tips: Slik får du mest ut av Konkurransekraft og vekst

1.   Sett av tid og ressurser

– Selve workshopen er ikke kjempelang, men når man er med bør man sette av tid til å gjøre oppgavene man får. For de som fulgte opp oppgavene ordentlig, og gikk ut og snakket med kundene sine som en del av arbeidet, fikk mest ut av det. Hvis man ikke gjør det, blir det mest en teoretisk innføring, sier Rune Mofoss i Vigmostad & Bjørke.

2.   Litt forberedelser går lang vei

– For oss var det veldig nyttig å tenke hva vi kunne tenke oss å få til i det lange løp. Det trenger ikke være så veldig konkret, men det hjelper å ha en idé om hva man vil være flinkere på om fem år. For vår del hadde vi en visjon om å gjøre kundeopplevelsen mer automatisert. Det var ikke mer konkret enn det, men det var en av faktorene som gjorde at workshopen ble veldig givende for oss, sier Rezowan Hossain i Eastern.

3.   Øv deg på å tenke i et kundeperspektiv

– I møte med innovasjon og digitalisering er det lett å tenke på alt det spennende man kan bli i stand til å gjøre. Noe av det viktigste vi prøver å få fram i kurset er at kjernevirksomheten er kundeforståelsen, ikke løsningen. Greia med innovasjon er nemlig at problemene forandrer seg ikke, men det gjør løsningene. Hvis du har forstått det, er du i bedre stand til å bruke teknologi til å finne løsninger som faktisk fungerer for kunden, sier Eirik Andreassen i DigitalNorway.