Konkurransekraft & Vekst

Eirik Andreassen er ansvarlig for klynger og regionale partnere hos DigitalNorway
Foto: DigitalNorway

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

– Mange norske bedrifter har kommet langt i å ta i bruk data, teknologi og digitale verktøy, men vi ser også et stort uforløst potensiale. Etter hvert som ny teknologi kommer til, blir konkurransefortrinnet ved å benytte seg av denne teknologien på en smart måte større og større. Derfor har Innovasjon Norge etablert ordningen Omstillingsmotor, sier Eirik Andreassen, ansvarlig for klynger og regionale partnere hos DigitalNorway.

Gjennom denne ordningen tilbyr DigitalNorway kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst. Programmets mål er å sette bedrifter inn i hvordan de kan ta i bruk digital teknologi, bli mer kunde- og datadrevet, og å gjøre dem i stand til å videreutvikle forretningsmodellene sine.

– Det er ikke alle bedrifter som ser mulighetene, eller truslene av å ikke følge med i timen og fornye seg. Dette kompetanseprogrammet fungerer som en slags modningsreise der vi gir en innføring i hva digitalisering og digital teknologi er, og hvilke metoder de kan ta i bruk for å arbeide effektivt med dette, sier Andreassen.

Ingen forkunnskaper nødvendig

Konkurransekraft & Vekst retter seg mot ledere i etablerte små og mellomstore bedrifter som er nysgjerrige på hvordan bedriften kan bli mer kundedrevet, og hvordan de kan bruke digitale teknologier til forretningsutvikling. Du trenger ingen forkunnskaper i innovasjon eller digitale teknologier.

I løpet av programmet jobber du med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet relevant og resultatorientert. Metodene er basert på forskning, og blir brukt av store norske og internasjonale selskaper.

Ønsker du å delta på eller arrangere programmet for bedrifter i ditt nettverk?

Konkurransekraft og Vekst tilbys for grupper av selskaper, og da i samarbeid med en av DigitalNorway sin partnere. Dette kan være en av klyngene i Innovasjon Norges klyngeprogram, en næringshage, kunnskapspark, bedriftsnettverk, eller en bedrift som ønsker å få til et regionalt kompetanseløft. Ta direkte kontakt med Eirik Andreassen i DigitalNorway for å diskutere hvilke muligheter som finnes for deg. Programmet kan leveres både som klasseromsundervisning og nettbasert med fjernundervisning.

Etter kurset vil du ha lært følgende: 

 • Hvordan du identifiserer målgruppen din
 • Hvordan du holder kundeintervju for å finne ut hva bedriften din bør endre for å bli mer konkurransedyktig
 • Hvordan du bruker innsikt fra kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodeller
 • Hvordan kan bruke digital teknologi for å gjøre prosesser mer effektive, og for å øke kundetilfredsheten
 • Hvilke rammeverk og metoder du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklingen
 • Hvordan du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetoder for å svare på nye behov i en mer digital hverdag

Hvem kan delta? 

Bedrifter som melder seg på må oppfylle følgende kriterier:

 • Bedriften må være norsk, og registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Bedriften må ikke ha betalingsanmerkninger, og må innfri minstekrav om god forretningsskikk
 • Bedriften må være en SMB – her følger Innovasjon Norge EØS sin definisjon:
  • Bedriftens årsomsetning må være på under 50 millioner euro eller maks balanse på under 43 millioner euro
  • Videre kan inntil 25 % av aksjekapitalen eller stemmerettighetene være eid eller kontrollert av en stor bedrift

Konkurransekraft & Vekst er et initiativ fra Innovasjon Norge som leveres av ordningen «Digitalt kompetanseløft – klynger som omstillingsmotor». Omstillingsmotor handler om å gi små og mellomstore bedrifter i Norge innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter.